หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน
Brand : ยูนิเวอร์ซัล โรบอท
หุ่นยนต์ UR มีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดพื้นที่และสามารถปรับใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของคุณ การย้ายหุ่นยนต์ UR ไปยังกระบวนการผลิตอื่น ๆ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยคุณสามารถใช้งานปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองเกือบทุกแบบ หุ่นยนต์ UR สามารถนำโปรแกรมกลับมาใช้ได้อีกครั้งสำหรับงานที่มีลักษณะคล้ายกัน
Last Update : 16:12:27 07/10/2019
AIWeb Platform
Brand : SYSTEM TALK
Model : AIWeb Platform
AIWeb Platform เป็น Software Solution สำหรับแสดงผลแบบ RIA (Rich Internet Application) ผ่าน Web ตัวอย่างการนำไปใช้ ป้าย Information Board, Web-based SCADA, Performance Dashboard แยกโปรแกรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเตรียมข้อมูล (Win App) กับส่วนแสดงผล (Web App) ส่วนเตรียมข้อมูลมี 2 โปรแกรมหลักคือ AIWeb TagEditor และ AIWeb Engine (เป็น windows based app) ดึงข้อมูลได้จาก PLC/SCADA/Equipment ผ่านทาง OPC Server และ Protocol เฉพาะเช่น Modbus, DF1 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Database เช่น SQL, Oracle, MS Access หรือ Text File ส่วนแสดงผลมี 3 โมดูลคือ Web Portal, Webservice, SL_Control (เป็น web based app) การแสดงผลใช้งานผ่าน Web Browser Web Browser ที่รองรับ เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari และติดตั้ง Silverlight 5
Last Update : 16:18:58 16/07/2015
Fanless Embedded Box PCs
Brand : ADVANTECH
Model : Fanless Embedded Box PCs
Last Update : 15:32:52 16/07/2015
Low Voltage AC Drives
Brand : ALLEN BRADLEY
Model : Low Voltage AC Drives
Last Update : 12:05:07 16/07/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2545
Total View
33946

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน
Brand name:ยูนิเวอร์ซัล โรบอท
หุ่นยนต์ UR มีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดพื้นที่และสามารถปรับใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของคุณ การย้ายหุ่นยนต์ UR ไปยังกระบวนการผลิตอื่น ๆ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยคุณสามารถใช้งานปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองเกือบทุกแบบ หุ่นยนต์ UR สามารถนำโปรแกรมกลับมาใช้ได้อีกครั้งสำหรับงานที่มีลักษณะคล้ายกัน
Last Update : 07/10/2562 16:12:27
AIWeb Platform
Brand name:SYSTEM TALK
Model:AIWeb Platform
AIWeb Platform เป็น Software Solution สำหรับแสดงผลแบบ RIA (Rich Internet Application) ผ่าน Web ตัวอย่างการนำไปใช้ ป้าย Information Board, Web-based SCADA, Performance Dashboard แยกโปรแกรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเตรียมข้อมูล (Win App) กับส่วนแสดงผล (Web App) ส่วนเตรียมข้อมูลมี 2 โปรแกรมหลักคือ AIWeb TagEditor และ AIWeb Engine (เป็น windows based app) ดึงข้อมูลได้จาก PLC/SCADA/Equipment ผ่านทาง OPC Server และ Protocol เฉพาะเช่น Modbus, DF1 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Database เช่น SQL, Oracle, MS Access หรือ Text File ส่วนแสดงผลมี 3 โมดูลคือ Web Portal, Webservice, SL_Control (เป็น web based app) การแสดงผลใช้งานผ่าน Web Browser Web Browser ที่รองรับ เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari และติดตั้ง Silverlight 5
Last Update : 16/07/2558 16:18:58
Fanless Embedded Box PCs
Brand name:ADVANTECH
Model:Fanless Embedded Box PCs
Advantech as a leader in trusted innovative embedded computers is developing new design concepts into various aspects of their product line, including industrial design, fanless operation, structural strength, power supply, wide temperature range, and modular expandability. Advantech has designed a new generation of fanless embedded PC called Fanless Embedded Box PCs, which are integrated with SUSIAccess software services to become more manageable, power-saving and secure. This will effectively relieve system developers and users of the complexity of device management and maintenance, and simplify the operation of embedded PCs. Entire embedded systems can be managed easily and remotely from back to end-leading the industry into a new generation of intelligent systems.
Last Update : 16/07/2558 15:32:52
Low Voltage AC Drives
Brand name:ALLEN BRADLEY
Model:Low Voltage AC Drives
The PowerFlex? family of AC drives offers a broad range of control modes, features, options, and packaging, as well as global voltages and many power ratings. With a consistent programming structure and common operator interface, PowerFlex drives ease programming and configuration, and they reduce set-up time, training, and operation. PowerFlex Compact Class AC drives deliver a cost-effective, general-purpose solution for standalone machine level control applications and simple system integration. PowerFlex Architecture Class AC drives provide a broad set of features and application-specific parameters, and they are ideal for high-performance applications.
Last Update : 16/07/2558 12:05:07
Micro800 Control Systems
Brand name:ALLEN BRADLEY
Model:Micro800 Control Systems
Our Micro800? Control Systems are easy to install and maintain. One software package applies to the entire family. These systems offer just enough control for your lower-cost, stand-alone machines. You can buy only the functionality you need, and use plug-in modules to personalize your system for specific application needs.
Last Update : 16/07/2558 11:39:10
HMI Touch Screen
Brand name:ALLEN BRADLEY
Model:Graphic Terminals
Our Graphic Terminals offer rugged electronic interface solutions in a variety of sizes, operator input methods, memory options and configurations. These robust devices are fully packaged (hardware, software and communications) and tested for human-machine interface operation. They have earned ratings for high shock, vibration, and temperature. Access your application information over a variety of communication protocols including DeviceNet?, ControlNet? and EtherNet/IP?.
Last Update : 16/07/2558 11:38:03
Compact Logix
Brand name:ALLEN BRADLEY
Model:Compact Logix
Our CompactLogix? and Compact GuardLogix? controllers use a common control engine with a common development environment to provide mid-range application control in an easy-to-use environment. Tight integration between the programming software, controller and I/O modules reduces development time and cost at commissioning and during normal operation. This commonality provides cost-effective integration of a machine or safety application into a plant-wide control system because it integrates safety, motion, discrete and drive capabilities in a single controller.
Last Update : 16/07/2558 11:36:31
Control Logix
Brand name:ALLEN BRADLEY
Model:ControlLogix
ControlLogix? systems use a common control engine with a common development environment to provide high performance in an easy-to-use environment. Tight integration between the programming software, controller, and I/O modules reduces development time and cost at commissioning and during normal operation. You can perform standard and safety control in the same chassis for a truly integrated system. Leverage the high-availability and extreme environment capabilities to meet your application needs.
Last Update : 16/07/2558 11:31:45
RFID
Brand name:ALLEN BRADLEY
Model:Radio Frequency Identification Devices (RFID)
Industrial Radio Frequency Identification (RFID) systems track and document products as they move through your manufacturing process. Reusable read and write tags provide flexibility in information and application.
Last Update : 14/07/2558 14:37:16

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Expert Automation Co., Ltd.
Tel. 0-2737-2078  Fax. 0-2737-2277  Website. www.expert-automation.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login