การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร
รหัสที่ใช้ใน Catalog คือ การสื่อสารจากภายในถึงลูกค้า รหัสที่ใช้ภายในองค์กร ก็คือ การสื่อสารเพื่อประสานงาน ดังนั้น รหัสที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ลูกค้าจนถึงผู้ผลิตควรใช้รหัส เหมือนกันเพื่อความง่ายในการประสานงาน
Last Update : 12:34:06 05/09/2016
Last Update : 14:18:16 23/07/2016
สมุดนักเรียน กับเรื่องที่ต้องรู้ อย่าโดนหลอก
ความรู้เบื้องต้น ให้จัดซื้อให้ได้สมุดนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
Last Update : 13:00:44 21/07/2016
มาตรฐานสมุดนักเรียน
มาตรฐานสมุดนักเรียนในประเทศไทย
Last Update : 00:46:33 30/07/2015
สมุดนักเรียน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Brand : Null
Model : N2
สมุดนักเรียนมาตรฐาน 4 สี
Last Update : 11:26:21 04/08/2016
สมุดนักเรียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand : TBH
Model : N3
สมุดนักเรียน พิมพ์ 4 สี เนื้อกระดาษ 60g
Last Update : 10:40:08 04/08/2016
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Brand : School Port
Model : Unity
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Last Update : 11:22:55 15/01/2016
ประกาศณียบัตร
Brand : บ้านไหม
Model : ไหมสาคร
ประกาศณียบัตร
Last Update : 11:06:55 15/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
211
Total View
273917

Products list by Category (Total 136 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
สมุดนักเรียน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Brand name:Null
Model:N2
สมุดนักเรียนมาตรฐาน 4 สี
Last Update : 04/08/2559 11:26:21
สมุดนักเรียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:N3
สมุดนักเรียน พิมพ์ 4 สี เนื้อกระดาษ 60g
Last Update : 04/08/2559 10:40:08
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Brand name:School Port
Model:Unity
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Last Update : 15/01/2559 11:22:55
ประกาศณียบัตร
Brand name:บ้านไหม
Model:ไหมสาคร
ประกาศณียบัตร
Last Update : 15/01/2559 11:06:55
Set-K อนุบาล : ชุดเรียนฟรี
Brand name:5
Model:Set
Last Update : 05/09/2558 10:25:07
หนังสือวารสารโรงเรียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:วารสารโรงเรียน
หนังสือวารสารโรงเรียน
Last Update : 03/09/2558 14:56:28
สมุดวาดเขียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Model:เล็ก
วาดเขียน พิมพ์ 4สี
Last Update : 17/08/2558 15:47:55
สมุดบันทึกอื่นๆ : หมวดเอกลักษณ์ พิมพ์ 1 สี
Brand name:TBH
Model:Help Student
บันทึกริมลวด งาน 4 สี
Last Update : 15/08/2558 14:49:11
สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน : หมดเอกลักษณ์ พิมพ์ 1 สี
Model:ป.พ
สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
Last Update : 15/08/2558 13:45:03
สมุดบันทึกอื่นๆ : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Model:S3
สมุดบันทึกการเรียนรู้ ปก 4 สี
Last Update : 15/08/2558 11:47:19
สมุดบันทึกอื่นๆ : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Model:กิจกรรมต่างๆ
งาน 4 สี
Last Update : 15/08/2558 11:35:10
สมุดบันทึกความดี : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:R3
สมุดบันทึกความดี งาน 4 สี
Last Update : 15/08/2558 11:23:06
สมุดบันทึกการอ่าน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Model:การอ่าน
งาน 4 สี
Last Update : 15/08/2558 11:16:04
สมุดบัญชีเบอร์2 : หมวดเอกลักษณ์ พิมพ์ 1 สี
Model:สวยงาม
งานสกรีน 1 สี
Last Update : 15/08/2558 11:11:58
สมุดนักเรียน : หมวดเอกลักษณ์ พิมพ์ 1 สี
Brand name:TBH
Model:N1
สมุดนักเรียน พิมพ์ตราโรงเรียน พิมพ์ 1 สี
Last Update : 15/08/2558 11:07:32

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by The Books House Co.,Ltd
Tel. 0915544536  Fax. 028949389  Website. www.tbh.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login