ตู้แร็ค 19"
Brand : Arion
Model : Arion V2 800 Series
Last Update : 13:36:34 28/04/2015
ตู้แร็ค 19'
Brand : Arion
Model : Arion V2 600 Series
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริหารงานมาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 จากสถาบันระดับนานาชาติ (Quality Assured Firm) -วัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไข RoHS -มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล EIA-310E, IEC 60297-2 -มีคุณสมบัติได้รับรองมาตรฐาน UL listed 1400 kg load rate and grounding test -มีประสบการณ์ในการออกแบบ, ผลิต จำหน่ายภายในประเทศ (OBM) และเพื่อส่งออก (OEM, ODM) Rack 19? ไม่น้อยกว่า 20 ปี -ผลิตจากโรงงานที่มีประสบการณ์ในการผลิต Rack 19? ที่มีการส่งออก จำหน่ายไปทั่วโลกอาทิเช่นกลุ่มประเทศอเมริกา, กลุ่มประเทศออสเตรเลีย, กลุ่มประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ทำการผลิตในประเทศไทย และมีหน่วยงานในการออกแบบและพัฒนาสินค้า (R&D) ที่ชัดเจน -มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในขั้นตอนในการตรวจสอบ และทดสอบสินค้า (Q&A) อย่างชัดเจน -ได้รับการออกแบบเป็น Rack 19? ระบบ Knock Down และ Flat Pack เพื่อง่ายต่อการขนส่ง, การจัดเก็บและการประกอบในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน -ผลิตจาก วัตถุดิบชนิดแผ่นเหล็กรีดเย็น (Cold Roll Steel) และต้องมีการผ่านกระบวนการเตรียมผิว (Pretreatment) ชิ้นงานก่อนพ่นสีด้วยกรรมวิธี Pre-Treatment, Iron Phosphate, De - Ionized Water Rinse และผ่านการทดสอบ Salt Spray Test อย่างน้อย 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM-D610-01 และ ASTM-B117 (American Standard for Testing and Materials) -พ่นสีด้วยระบบ Electro Static ทำให้ความหนาของเนื้อสีมีความสม่ำเสมอ และผ่านขบวนกระบวนการอบสีอุตสาหกรรมทำให้สียึดเกาะพื้นผิวชิ้นงานได้ตามมาตรฐานสากล ASTM D3363, ASTM D3359 และ ASTM D522 สามารถป้องกันการเกิดริ้วรอย และทนต่อการขูดขีดได้เป็นดี -จะต้องไม่ใช้วัสดุ หรือ โลหะแผ่นชนิด Electro Galvanized Steel: EG. ที่จะก่อให้เกิด Zinc Whisker ที่เป็นสาเหตุของการลัดวงจรไฟฟ้าของระบบอิเล็กทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน Rack 19? -เสายึดอุปกรณ์ทั้งสี่ต้นปั๊มเจาะรูสี่เหลี่ยมสำหรับยึด Cage Nut พร้อมมีหมายเลขบอกระยะความสูง (U=Unit) ไว้ที่เสาเพื่อสะดวกในการปรับระยะความลึกการยึด และติดตั้งอุปกรณ์เข้าออกได้ง่าย -เป็นตู้ที่สามารถขยายต่อแนวด้านข้างของตู้ (Ganging) ในอนาคตได้ และต้องมีอุปกรณ์ขยายต่อแนวรองรับ -ส่วนที่เป็นโครงสร้างตู้ใช้โลหะมีความหนาหนาตั้งแต่ 1.6 - 4 mm. และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของตู้ใช้ โลหะมีความหนาตั้งแต่ 0.5 mm-1.6 mm. -ออกแบบให้กระจายการรับน้ำหนักของเสาทั้ง 4 เสา มีความความคงทนแข็งแรง เมื่อประกอบเข้ากับชุดโครงสร้างทั้งหมดแล้วสามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ดังนี้ รุ่นหน้ากว้าง 800 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1400 กิโลกรัม ต่อตู้
Last Update : 13:34:56 28/04/2015
ปลั๊กไฟ Intelligent PDU
Brand : Arion
Model : Intelligent PDU C13 24 outlet
-มีเต้าเสียบชนิด IEC 60320F รุ่น C13 จำนวน 24 เต้าเสียบ -ตัวมิเตอร์แสดงค่ากระแสไฟฟ้า ศักดาไฟฟ้า และความถี่ สามารถถอดเปลียนได้โดยไม่ต้องปิดสวิตช์เบรกเกอร์ -สามารถกลับหน้าจอแสดงผลให้เอาหัวกลับบนลงล่างได้ เพียงกดปุม 1 ครังเท่านัน -สวิตช์ตัดไฟเป็นระบบ Hydraulic Magnetic Circuit Breaker ทีมีความเทียงตรงสูง -มีอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าภายใน PDU เป็น 2 วงจรแยกจากกันโดยสินเชิง -มีอุปกรณ์ทีชาญฉลาดติดตังอยู่ภายในอุปกรณ์ สามารถทำงานในโหมดการแสดงค่าทางไกลผ่านทางระบบเครือข่ายภายในหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยติดตังร่วมกับ Arion PDU Server -มีฝาครอบป้องกันการปิดสวิตช์ตัดไฟโดยไม่เจตนาได้ 100% -การติดตังไม่เสีย U การใช้งานเหมือนอุปกรณ์ 19? ทัวๆไป -ผลิตจากโรงงานทีได้มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001
Last Update : 13:24:45 28/04/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5415
Total View
13372

Products list by Category (Total 3 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ตู้แร็ค 19"
Brand name:Arion
Model:Arion V2 800 Series
Last Update : 28/04/2558 13:36:34
ตู้แร็ค 19'
Brand name:Arion
Model:Arion V2 600 Series
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริหารงานมาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 จากสถาบันระดับนานาชาติ (Quality Assured Firm) -วัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไข RoHS -มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล EIA-310E, IEC 60297-2 -มีคุณสมบัติได้รับรองมาตรฐาน UL listed 1400 kg load rate and grounding test -มีประสบการณ์ในการออกแบบ, ผลิต จำหน่ายภายในประเทศ (OBM) และเพื่อส่งออก (OEM, ODM) Rack 19? ไม่น้อยกว่า 20 ปี -ผลิตจากโรงงานที่มีประสบการณ์ในการผลิต Rack 19? ที่มีการส่งออก จำหน่ายไปทั่วโลกอาทิเช่นกลุ่มประเทศอเมริกา, กลุ่มประเทศออสเตรเลีย, กลุ่มประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น -เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง ทำการผลิตในประเทศไทย และมีหน่วยงานในการออกแบบและพัฒนาสินค้า (R&D) ที่ชัดเจน -มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในขั้นตอนในการตรวจสอบ และทดสอบสินค้า (Q&A) อย่างชัดเจน -ได้รับการออกแบบเป็น Rack 19? ระบบ Knock Down และ Flat Pack เพื่อง่ายต่อการขนส่ง, การจัดเก็บและการประกอบในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน -ผลิตจาก วัตถุดิบชนิดแผ่นเหล็กรีดเย็น (Cold Roll Steel) และต้องมีการผ่านกระบวนการเตรียมผิว (Pretreatment) ชิ้นงานก่อนพ่นสีด้วยกรรมวิธี Pre-Treatment, Iron Phosphate, De - Ionized Water Rinse และผ่านการทดสอบ Salt Spray Test อย่างน้อย 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM-D610-01 และ ASTM-B117 (American Standard for Testing and Materials) -พ่นสีด้วยระบบ Electro Static ทำให้ความหนาของเนื้อสีมีความสม่ำเสมอ และผ่านขบวนกระบวนการอบสีอุตสาหกรรมทำให้สียึดเกาะพื้นผิวชิ้นงานได้ตามมาตรฐานสากล ASTM D3363, ASTM D3359 และ ASTM D522 สามารถป้องกันการเกิดริ้วรอย และทนต่อการขูดขีดได้เป็นดี -จะต้องไม่ใช้วัสดุ หรือ โลหะแผ่นชนิด Electro Galvanized Steel: EG. ที่จะก่อให้เกิด Zinc Whisker ที่เป็นสาเหตุของการลัดวงจรไฟฟ้าของระบบอิเล็กทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน Rack 19? -เสายึดอุปกรณ์ทั้งสี่ต้นปั๊มเจาะรูสี่เหลี่ยมสำหรับยึด Cage Nut พร้อมมีหมายเลขบอกระยะความสูง (U=Unit) ไว้ที่เสาเพื่อสะดวกในการปรับระยะความลึกการยึด และติดตั้งอุปกรณ์เข้าออกได้ง่าย -เป็นตู้ที่สามารถขยายต่อแนวด้านข้างของตู้ (Ganging) ในอนาคตได้ และต้องมีอุปกรณ์ขยายต่อแนวรองรับ -ส่วนที่เป็นโครงสร้างตู้ใช้โลหะมีความหนาหนาตั้งแต่ 1.6 - 4 mm. และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของตู้ใช้ โลหะมีความหนาตั้งแต่ 0.5 mm-1.6 mm. -ออกแบบให้กระจายการรับน้ำหนักของเสาทั้ง 4 เสา มีความความคงทนแข็งแรง เมื่อประกอบเข้ากับชุดโครงสร้างทั้งหมดแล้วสามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ดังนี้ รุ่นหน้ากว้าง 800 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1400 กิโลกรัม ต่อตู้
Last Update : 28/04/2558 13:34:56
ปลั๊กไฟ Intelligent PDU
Brand name:Arion
Model:Intelligent PDU C13 24 outlet
-มีเต้าเสียบชนิด IEC 60320F รุ่น C13 จำนวน 24 เต้าเสียบ -ตัวมิเตอร์แสดงค่ากระแสไฟฟ้า ศักดาไฟฟ้า และความถี่ สามารถถอดเปลียนได้โดยไม่ต้องปิดสวิตช์เบรกเกอร์ -สามารถกลับหน้าจอแสดงผลให้เอาหัวกลับบนลงล่างได้ เพียงกดปุม 1 ครังเท่านัน -สวิตช์ตัดไฟเป็นระบบ Hydraulic Magnetic Circuit Breaker ทีมีความเทียงตรงสูง -มีอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าภายใน PDU เป็น 2 วงจรแยกจากกันโดยสินเชิง -มีอุปกรณ์ทีชาญฉลาดติดตังอยู่ภายในอุปกรณ์ สามารถทำงานในโหมดการแสดงค่าทางไกลผ่านทางระบบเครือข่ายภายในหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยติดตังร่วมกับ Arion PDU Server -มีฝาครอบป้องกันการปิดสวิตช์ตัดไฟโดยไม่เจตนาได้ 100% -การติดตังไม่เสีย U การใช้งานเหมือนอุปกรณ์ 19? ทัวๆไป -ผลิตจากโรงงานทีได้มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001
Last Update : 28/04/2558 13:24:45

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Cheval Electronic Enclosure Co., Ltd.
Tel. 02-744-1632  Fax. 02-399-1783  Website. www.chevalgrp.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login