ข้อควรระวังของการใช้ ลูกประคบสมุนไพร
ความลับ ประโยชน์ ข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบสมุนไพร มรดกทางภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย
Last Update : 13:13:53 08/11/2015
ข้าวฮ่างงอกมะลิแท้
Brand : แม่พร
Model : ์BNL6003
ข้าวฮ่างงอกมะลิแท้ 100 % คุณประโยชน์ มีสารกาบามากที่สุด ซึงช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็. โรคเบาหวาน ช่วยลดความดันโลหิตและน้ำหนักตัว
Last Update : 13:42:34 08/11/2015
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย
Brand : ภูพานน้อย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ตั้งอยู่บนภูพาน บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 6 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย โดยได้ก่อสร้างถนนลาดยาว ก่อสร้างอาคารที่ประชุม ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างเส้นทางเดิน แค้มป์ไฟ ตลอดจนภูมิทัศน์ ฯลฯ และเป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา นำมาซึ่งรายได้ของจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบ บริหารและจัดการ
Last Update : 23:00:07 06/11/2015
ให้บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
Brand : ICT nongbualamphu
Model : ์ฺNBL8000
ให้บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับสำนักงาน ธุรกิจร้านค้่า การบรรเทิง ส่วนราชการที่ขาดบุตตากร
Last Update : 22:41:20 05/11/2015
เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอีสานออนซอน
Model : NBL7001
เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอีสานออนซอน หนองบัวลำภูสีขาวแถบปกและแขนเสื้อสีฟ้ กระเป๋าปักโลโกชมรม และด้านหลังปักคลื่นความถี่ 144.800 MHz ESANSON
Last Update : 17:24:18 05/11/2015
ไม้กวาดดอกหญ้า
Model : ์ฺNBL3003
ม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้าที่เรียกว่าดอกหญ้าก๋ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ แต่ในช่วงที่ดอกออกมากที่สุด จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ดอกหญ้าก๋งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขา หรือพื้นที่สูง ซึ่งการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จแล้ว ก็จะใช้เวลาว่างทำไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน และบางส่วนก็จะทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริม ใช้ในการกวาดพื้น ปัดหยากไย่ หรือใช้ในการทำความสะอาดครัวเรือน คนในชุมชนผลิตใช้เอง และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ไม้กวาดยังมีความทนทาน ใช้งานได้ดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพคงทน ใช้ได้นานไม่หลุดขณะกวาด ทำให้ไม่สิ้นเปลื้องเวลาและพลังงานในการใช้งาน ผลิตภัณพ์จากหมู่บ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู
Last Update : 22:03:59 04/11/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1017
Total View
80025

Products list by Category (Total 16 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ข้าวฮ่างงอกมะลิแท้
Brand name:แม่พร
Model:์BNL6003
ข้าวฮ่างงอกมะลิแท้ 100 % คุณประโยชน์ มีสารกาบามากที่สุด ซึงช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็. โรคเบาหวาน ช่วยลดความดันโลหิตและน้ำหนักตัว
Last Update : 08/11/2558 13:42:34
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย
Brand name:ภูพานน้อย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ตั้งอยู่บนภูพาน บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 6 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย โดยได้ก่อสร้างถนนลาดยาว ก่อสร้างอาคารที่ประชุม ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างเส้นทางเดิน แค้มป์ไฟ ตลอดจนภูมิทัศน์ ฯลฯ และเป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา นำมาซึ่งรายได้ของจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบ บริหารและจัดการ
Last Update : 06/11/2558 23:00:07
ให้บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
Brand name:ICT nongbualamphu
Model:์ฺNBL8000
ให้บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับสำนักงาน ธุรกิจร้านค้่า การบรรเทิง ส่วนราชการที่ขาดบุตตากร
Last Update : 05/11/2558 22:41:20
เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอีสานออนซอน
Model:NBL7001
เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอีสานออนซอน หนองบัวลำภูสีขาวแถบปกและแขนเสื้อสีฟ้ กระเป๋าปักโลโกชมรม และด้านหลังปักคลื่นความถี่ 144.800 MHz ESANSON
Last Update : 05/11/2558 17:24:18
ไม้กวาดดอกหญ้า
Model:์ฺNBL3003
ม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้าที่เรียกว่าดอกหญ้าก๋ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ แต่ในช่วงที่ดอกออกมากที่สุด จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ดอกหญ้าก๋งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขา หรือพื้นที่สูง ซึ่งการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จแล้ว ก็จะใช้เวลาว่างทำไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน และบางส่วนก็จะทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริม ใช้ในการกวาดพื้น ปัดหยากไย่ หรือใช้ในการทำความสะอาดครัวเรือน คนในชุมชนผลิตใช้เอง และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ไม้กวาดยังมีความทนทาน ใช้งานได้ดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพคงทน ใช้ได้นานไม่หลุดขณะกวาด ทำให้ไม่สิ้นเปลื้องเวลาและพลังงานในการใช้งาน ผลิตภัณพ์จากหมู่บ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู
Last Update : 04/11/2558 22:03:59
ข้าวฮางงอก
Brand name:ตราแม่พร
Model:NBL6002
ใช้ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง หรือ ข้าวกล่ำ หมายถึง ข้าวเหนียวดำ ที่ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารเคมี น ามาผลิตเป็นข้าวฮาง ด้วยกรรมวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสาน ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
Last Update : 04/11/2558 17:00:16
ข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู
Brand name:ข้าวเหนียวผัวหลง
Model:NBL5001
ข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์ กข 6 ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่มีความเหมาะสมกับสภาพดินฟ้า อากาศ เมื่อเก็บเกี่ยวและสีเป็นข้าวสารแล้วจะได้เมล็ดเต็ม เรียวเล็ก เมื่อนำมาหุงหรือนึ่งและเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท ได้แก่ กระติ๊บข้าว ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า ? ก่องข้าว ?จะอยู่ได้นานมีความหอม อ่อนนุ่มไม่ติดมือ ไม่แห้งและแข็งกระด้าง
Last Update : 04/11/2558 16:18:15
พานบายศรี
Model:NBL5001
พานขันหมาก บายศรี พิธีการ และงานใบตอง (งานแต่งงานพิธีไทย) รับทำงานใบตองทุกประเภท อาทิ บายศรี พานขันหมาก โดย กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว โทร 0834053798
Last Update : 04/11/2558 14:04:22
ผักกาดไฮโดรโปรนิกส์
Brand name:ผักตาแวน
Model:NBL4002
ผักกาดไฮโดรโปรนิกส์ ปลอดยาฆ่าแมลง เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร รับประทานด้วยความมั่นใจ
Last Update : 04/11/2558 13:31:30
ผักคะน้าไฮโดรโปรนิกส์
Brand name:ผักตาแว่น
Model:NBL4001
ผักคะน้าปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ ปลอดยาฆ่าแมลง เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร สถานที่/แปลงปลูก ชุมชนเอื้ออาทรเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ติดต่อ โทร 042-313313
Last Update : 04/11/2558 13:11:41
ตระกล้าสานไม้ไผ่
Model:NBL3002
Last Update : 04/11/2558 01:24:22
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก
Brand name:ICTnongbua
Model:NBL3001
กระเป๋าสานเส้นพลาสติดคละแบบ สินค้าหัถกรรมจากเส้นพลาสติกแบบอ่อนนุ่มราคประหยัด สวยงาม สินค้าทำมือทุกขั้นตอนทดแทนวัสถุดิบจากธรรมชาติ นับวันที่จะหายาก ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านเอื้ออาทรหนองบัวลำภู แกนนำนางวราพร สิงห์พันธ์ โทร 0866478454 จัดจำหน่าย ICTnongbua
Last Update : 04/11/2558 01:08:38
ดอกไม้จากผ้าใยบัว
Brand name:ดอกไม้แสงแรก
Model:์ฺNBL2003
ดอกไม้จากผ้าใยบัว เป็นดอกไม้แบบประยุกต์ ดัดแปลง หรือ ดอกไม้ที่เลียนแบบธรรมชาติ จากผ้าใยบัว หรือถุงน่อง ประโยชน์ของการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาของขวัญให้มิตรสหาย หรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในโอกาสต่าง ๆ ประดิษฐ์โดย กลุ่มแสงแรกชุมชนเอื้ออาทรหนองบัวลำภู
Last Update : 03/11/2558 23:20:50
ช่อดอกไม้จันทร์
Brand name:ICTnongbua
Model:NBL2002
ช่อดอกไม้จันทร์ เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการฌาปณกิจศพเพื่อแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนตาทประเพณีไทย ประดิษฐ์จาก วัสดุกระดาษสังเคราะห์กระดาษชนิดหอมเป็นดอกแล้วนำมาเข้ารูปช่อตามภูมิปัญญาของผู้ประดิษฐ์ กลุ่มผู้ผลิต 1. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว 2. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุวัดศรีคูณเมือง
Last Update : 03/11/2558 22:57:24
ดอกไม้จันทน์
Brand name:ICTnongbua
Model:NBL2001
ดอกไม้จันทน์ เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นดอกหรือช่อขนาดเล็ก ใช้ในการฌาปณกิจศพเพื่อแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนตาทประเพณีไทย
Last Update : 03/11/2558 22:16:59
ลูกประคบสมุนไพร
Brand name:สบายๆ
Model:์ฺNBL1001
สรรพคุณ บำบัดอาการปวดเมื่อย ขัดยอก ฟกช้ำ ดำเขียว ลดอาการปวดบวมอักเสบของกามเนื้อ(หลัง๒๔ชม.) เอ็นข้อต่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต วิธีใช้ กอ่นใช้พรมด้วยน้ำ นำไปนึ่งพออุ่นๆ และนำลูกประคบยกขึันโดยเร็วจนกว่าจะคลายความร้อนแล้กดลูกประคบพอประมาณบริเวณที่ต้องการ ส่วนประกอบ ไพร ขมิ้นชัน ใบและผิวมะกรูด ตะไคร้ ใบมะขาม ใบเป้า การบูร เกลืแกง ผลิตโดย กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว
Last Update : 03/11/2558 21:20:39

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ChunChon Nongbua Shop
Tel. 0884850374  Fax. -  Website. www.thailandmall.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login