ข้าวไรซ์เบอร์รี่
Last Update : 10:56:16 03/07/2015
ข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ
Brand : ปัญญาอาทร
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย ทุกขั้นตอนองการปลูกและดูแล โรงเรียนได้ใช้เกษตรอินทรีย์ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นในการลดปัญหาโรคและแมลง ส่วนการบำรุงจะใช้หน่อกล้วยมาทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเลี้ยงไว้เพื่อให้ข้าวได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีระยะการปูลก 120-140 วัน
Last Update : 15:03:33 02/04/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2461
Total View
31669

Products list by Category (Total 2 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
Last Update : 03/07/2558 10:56:16
ข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อสุขภาพ
Brand name:ปัญญาอาทร
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในด้านงบประมาณความรู้และประสบการณ์ จากวัดพระบาทน้ำพุ เครือเบทาโกร และชุมชนซึ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย ทุกขั้นตอนองการปลูกและดูแล โรงเรียนได้ใช้เกษตรอินทรีย์ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี โดยใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นในการลดปัญหาโรคและแมลง ส่วนการบำรุงจะใช้หน่อกล้วยมาทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเลี้ยงไว้เพื่อให้ข้าวได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีระยะการปูลก 120-140 วัน
Last Update : 02/04/2558 15:03:33

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by PANYA ARTRON
Tel. 0813558011  Website. http://www.lopburipanya.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login