ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์ 0-5671-8320 หมายเลขโทรสาร 0-5671-8320 โทรศัพท์มือถือ 08-5052-7677 e-mail sotphetchabun@hotmail.com website http://www.sotphetchabun.com เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Last Update : 13:17:22 03/04/2015
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 12:23:29 03/04/2015
ชุดเห็ดเพื่อสุขภาพ
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 11:18:19 03/04/2015
ตะกร้าพลาสติกสาน
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 10:46:55 03/04/2015
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 10:44:41 03/04/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3766
Total View
22541

Products list by Category (Total 4 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand name:โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 03/04/2558 12:23:29
ชุดเห็ดเพื่อสุขภาพ
Brand name:โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 03/04/2558 11:18:19
ตะกร้าพลาสติกสาน
Brand name:โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 03/04/2558 10:46:55
กระเป๋าพลาสติกสาน
Brand name:โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
Last Update : 03/04/2558 10:44:41

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Phetchabun School for the Deaf, Phetchabun
Tel. 0850527677  Fax. 056718320  Website. www.sotphetchabun.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login