นำ้พริกกุ้งเสียบ
Brand : Raja36@kamala
Last Update : 13:04:35 24/03/2015
เครื่องประดับมุก
มุก
Last Update : 12:22:49 24/03/2015
นำ้พริก
Brand : Raja36@kamala
น้ำพริกกุ้งเสียบ นับว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมของผู้คนในจังหวัดทางภาคใต้ อันสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ อาหารแทบทุกจานของภาคใต้ ล้วนมีเคยหรือกะปิ เป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด ยำ ตำ หลน ก็ต้องเรียกหาเคยหรือกะปิ มาช่วยเพิ่มรสชาด การใช้เคย/กะปิเป็นส่วนผสมหลัก เช่น การตำน้ำพริก ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอม และทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงสามารถพบกุ้งเคยที่ชุกชุม ไปตามฤดูมรสุม กุ้งเคยจะชุกชุมในเดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน และด้วยความชุกชุมของกุ้งเคยที่มีในท้องถิ่น จึงเกิดภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร และนำกุ้งเคยมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร จนทำให้จังหวัดภูเก็ต มีเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อไปด้วยส่วนประกอบหลัก ก็คือ เคย/กะปิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวชูรสจากภูมิปัญญาชาวใต้ อาทิ น้ำชุบ(น้ำพริก) แกงส้ม (แกงเหลือง) แกงพุงปลา (แกงไตปลา) คั่วกลิ้ง ผัดเผ็ด เป็นต้น
Last Update : 17:23:41 23/03/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5592
Total View
12179

Products list by Category (Total 3 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
นำ้พริกกุ้งเสียบ
Brand name:Raja36@kamala
Last Update : 24/03/2558 13:04:35
เครื่องประดับมุก
มุก
Last Update : 24/03/2558 12:22:49
นำ้พริก
Brand name:Raja36@kamala
น้ำพริกกุ้งเสียบ นับว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมของผู้คนในจังหวัดทางภาคใต้ อันสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ อาหารแทบทุกจานของภาคใต้ ล้วนมีเคยหรือกะปิ เป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด ยำ ตำ หลน ก็ต้องเรียกหาเคยหรือกะปิ มาช่วยเพิ่มรสชาด การใช้เคย/กะปิเป็นส่วนผสมหลัก เช่น การตำน้ำพริก ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอม และทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงสามารถพบกุ้งเคยที่ชุกชุม ไปตามฤดูมรสุม กุ้งเคยจะชุกชุมในเดือนตุลาคม ? พฤศจิกายน และด้วยความชุกชุมของกุ้งเคยที่มีในท้องถิ่น จึงเกิดภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร และนำกุ้งเคยมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร จนทำให้จังหวัดภูเก็ต มีเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อไปด้วยส่วนประกอบหลัก ก็คือ เคย/กะปิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวชูรสจากภูมิปัญญาชาวใต้ อาทิ น้ำชุบ(น้ำพริก) แกงส้ม (แกงเหลือง) แกงพุงปลา (แกงไตปลา) คั่วกลิ้ง ผัดเผ็ด เป็นต้น
Last Update : 23/03/2558 17:23:41

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Education for Employment@Raja36Phuket
Tel. 076-279239 , 087-4584065  Fax. 076-2792399ต่อ9  Website. www.rpg36.ac.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login