เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5
Brand : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5
Model : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5 2 ห้องซีลสูญญากาศ รองรับน้ำหนัก 2 - 10 กิโลกรัม กำลังการผลิต 260 - 400 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 11:38:55 03/08/2017
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4
Brand : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4
Model : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4 รองรับน้ำหนัก 0.5 -5.0 กิโลกรัม กำลังการผลิต 100-140 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 11:30:52 03/08/2017
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3
Brand : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3
Model : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3รองรับน้ำหนัก 0.5 -5.0 กิโลกรัม กำลังการผลิต 100-140 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 11:21:20 03/08/2017
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7
Brand : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7
Model : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7 รองรับน้ำหนัก 0.35 -2.5 กิโลกรัม กำลังการผลิต 560-700 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 11:07:23 03/08/2017
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
Brand : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
Model : เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
Last Update : 10:49:03 03/08/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
436
Total View
160933

Products list by Category (Total 148 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน รุ่น PZB-500-F5 2 ห้องซีลสูญญากาศ รองรับน้ำหนัก 2 - 10 กิโลกรัม กำลังการผลิต 260 - 400 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 03/08/2560 11:38:55
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-400-F4 รองรับน้ำหนัก 0.5 -5.0 กิโลกรัม กำลังการผลิต 100-140 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 03/08/2560 11:30:52
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงแบน Jialong รุ่น PZB-200-F3รองรับน้ำหนัก 0.5 -5.0 กิโลกรัม กำลังการผลิต 100-140 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 03/08/2560 11:21:20
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศอัตโนมัติ พร้อมชุดส่งถุงอัจฉริยะ สำหรับบรรจุถงทรงเหลี่ยม Jialong รุ่น LZB-700-R7 รองรับน้ำหนัก 0.35 -2.5 กิโลกรัม กำลังการผลิต 560-700 ถุงต่อชั่วโมง
Last Update : 03/08/2560 11:07:23
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ Jialong รุ่น LZB-700-R6
Last Update : 03/08/2560 10:49:03
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-600-R10
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-600-R10
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-600-R10
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-600-R10 น้ำหนักที่รองรับ 0.35-5.0 กิโลกรัม
Last Update : 02/08/2560 15:23:57
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R5
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R5
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R5
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R5
Last Update : 02/08/2560 15:15:53
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R3
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R3
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R3
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับทรงเหลี่ยม รุ่น LZB-300-R3
Last Update : 02/08/2560 14:44:59
2 in 1 เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงเหลี่ยมและถุงทรงแบน Jialong รุ่น LZB-300-FR5
Brand name:2 in 1 เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงเหลี่ยมและถุงทรงแบน Jialong รุ่น LZB-300-FR5
Model:2 in 1 Brick and Flat Shape Vacuum Packing Machine Model : LZB-300-FR5
2 in 1 เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ สำหรับถุงทรงเหลี่ยมและถุงทรงแบน Jialong รุ่น LZB-300-FR5 น้ำหนักที่รองรับ 0.5-5 กิโลกรัม
Last Update : 02/08/2560 11:45:31
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ รุ่นพิเศษสำหรับถุง 25 กิโลกรัม Jialong รุ่น LZB-120-M3
Brand name:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ รุ่นพิเศษสำหรับถุง 25 กิโลกรัม Jialong รุ่น LZB-120-M3
Model:เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ รุ่นพิเศษสำหรับถุง 25 กิโลกรัม Jialong รุ่น LZB-120-M3
เครื่องชั่งและซีลสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติ รุ่นพิเศษสำหรับถุง 25 กิโลกรัม Jialong รุ่น LZB-120-M3 รองรับนำ้หนัก 12.5-25 กิโลกรัม บรรจุทรงเหลี่ยม
Last Update : 02/08/2560 11:13:36
เครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว (ตัวสั้น)
Brand name:เครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว (ตัวสั้น) BBS-S100
Model:เครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว (ตัวสั้น) BBS-S100
เครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว (ตัวสั้น) ใช้คัดข้าวประมาณ 100กรัม
Last Update : 01/08/2560 13:28:16
เครื่องชั่งและบรรรจุถุงสูญญากาศกึ่ง อัตโนมัติ (หัวชั่งคู่-ห้องซีลคู่) BELTER Y-55BD
Brand name:เครื่องชั่งและบรรรจุถุงสูญญากาศกึ่ง อัตโนมัติ (หัวชั่งคู่-ห้องซีลคู่) BELTER Y-55BD
Model:เครื่องชั่งและบรรรจุถุงสูญญากาศกึ่ง อัตโนมัติ (หัวชั่งคู่-ห้องซีลคู่) BELTER Y-55BD
BELTER SEMI-AUTOMATIC VACUUM MACHINE BELTER Y-55BD
Last Update : 31/07/2560 15:22:00
เครื่องบดเอนกประสงค์
Brand name:เครื่องบดเอนกประสงค์ BELT CRUSHING MACHINE
Model:เครื่องบดเอนกประสงค์ BELT CRUSHING MACHINE
เครื่องบดเอนกประสงค์ BELT CRUSHING MACHINE
Last Update : 31/07/2560 10:58:33
เครื่องซีลถุงสุญญากาศ BELTER-17 (ซีลแนวตั้ง/ปากถุง17นิ้ว)
Brand name:BELTER-17
Model:BELTER-17
เครื่องซีลถุงสุญญากาศ BELTER-17 (ซีลแนวตั้ง/ปากถุง17นิ้ว)
Last Update : 24/05/2560 15:43:41
เครื่องซีลถุงสุญญากาศ BELTER-19 (รุ่นมีล้อ/ปากถุง19นิ้ว)
Brand name:BELTER-19
Model:BELTER-19
เครื่องซีลถุงสุญญากาศ BELTER-19 (รุ่นมีล้อ/ปากถุง19นิ้ว)
Last Update : 24/05/2560 13:17:17
เครื่องซีลถุงสุญญากาศ BELTER-15 (รุ่นมีล้อ/ปากถุง15นิ้ว)
Brand name:BELTER-15
Model:BELTER-15
เครื่องซีลถุงสุญญากาศ BELTER-15 (รุ่นมีล้อ/ปากถุง15นิ้ว)
Last Update : 24/05/2560 13:16:30
เครื่องซีลบรรจุถุงระบบสุญญากาศ BELTER-10"
Brand name:BELTER-10
Model:BELTER-10
เครื่องซีลบรรจุถุงระบบสุญญากาศ BELTER-10 (รุ่นวางโต๊ะ/ปากถุง10นิ้ว)
Last Update : 24/05/2560 10:16:59
เครื่องซีลสูญญากาศ BELTER-13 (รุ่นตั้งโต๊ะ/ปากถุง 13 นิ้ว)
Brand name: BELTER-13
Model: BELTER-13
Model : BELTER-13? ซีลถุงข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม บรรจุข้าวถุง 5 กก.
Last Update : 24/05/2560 10:07:35
เครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวัน SUNFLOWER SEEDS COLOR SORTER
Brand name:เครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวัน SUNFLOWER SEEDS COLOR SORTER
Model:เครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวัน SUNFLOWER SEEDS COLOR SORTER
เครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวัน SUNFLOWER SEEDS COLOR SORTER
Last Update : 23/05/2560 15:33:08
เครื่องคัดแยกข้าว ข้าวเปลือก RICE and PADDY COLOR SORTER
Brand name:เครื่องคัดแยกข้าว ข้าวเปลือก RICE and PADDY COLOR SORTER
Model:เครื่องคัดแยกข้าว ข้าวเปลือก RICE and PADDY COLOR SORTER
เครื่องคัดแยกข้าว ข้าวเปลือก RICE and PADDY COLOR SORTER
Last Update : 23/05/2560 15:22:14

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Belt and Bearings Co.,Ltd.
Tel. 02-6449001-3  Fax. 02-6449004  Website. www.beltandbearings.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login