์NTI6740
Brand : บีจู
สร้อยคอคริสตัลหลากสี - สร้อยคอร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี และดอกไม้คริสตัลสีน้ำเงินเหลือบรุ้งจำนวน 14 สาย
Last Update : 13:25:35 17/01/2015
BLTI6740
Brand : บีจู
สร้อยข้อมือคริสตัลหลากสี - สร้อยข้อมือร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี จำนวน 7 สาย
Last Update : 13:19:30 17/01/2015
ETI6740
Brand : บีจู
ต่างหูคริสตัลหลากสี - ต่างหูร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี
Last Update : 13:16:35 17/01/2015
Set_TI6740
Brand : บีจู
เซ็ทเครื่องประดับคริสตัล - สร้อยคอร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี และดอกไม้คริสตัลสีน้ำเงินเหลือบรุ้งจำนวน 14 สาย - สร้อยข้อมือร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี จำนวน 7 สาย - ต่างหูร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี
Last Update : 13:06:42 17/01/2015
EPD6178
Brand : บีจู
ต่างหูมุกน้ำจืด - ต่างหูทำจากมุกน้ำจืดแท้สีขาวจัดเรียงกันเป็นรูปดอกไม้อย่างสวยงาม
Last Update : 10:55:12 17/01/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1633
Total View
46518

Products list by Category (Total 31 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
์NTI6740
Brand name:บีจู
สร้อยคอคริสตัลหลากสี - สร้อยคอร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี และดอกไม้คริสตัลสีน้ำเงินเหลือบรุ้งจำนวน 14 สาย
Last Update : 17/01/2558 13:25:35
BLTI6740
Brand name:บีจู
สร้อยข้อมือคริสตัลหลากสี - สร้อยข้อมือร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี จำนวน 7 สาย
Last Update : 17/01/2558 13:19:30
ETI6740
Brand name:บีจู
ต่างหูคริสตัลหลากสี - ต่างหูร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี
Last Update : 17/01/2558 13:16:35
Set_TI6740
Brand name:บีจู
เซ็ทเครื่องประดับคริสตัล - สร้อยคอร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี และดอกไม้คริสตัลสีน้ำเงินเหลือบรุ้งจำนวน 14 สาย - สร้อยข้อมือร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี จำนวน 7 สาย - ต่างหูร้อยด้วยคริสตัลสีเขียว คริสตัลสีฟ้า คริสตัลใสไร้สี
Last Update : 17/01/2558 13:06:42
EPD6178
Brand name:บีจู
ต่างหูมุกน้ำจืด - ต่างหูทำจากมุกน้ำจืดแท้สีขาวจัดเรียงกันเป็นรูปดอกไม้อย่างสวยงาม
Last Update : 17/01/2558 10:55:12
EMI6794
Brand name:บีจู
ต่างหูหินฮาวไลท์ ประดับอาเกตและคริสตัล - ชิ้นงานทำจากหินฮาวไลท์สีฟ้า - ประดับตกแต่งด้วยหินอาเกตสีม่วง และคริสตัลสีเขียว
Last Update : 16/01/2558 09:24:57
ETI5114.1
Brand name:บีจู
ต่างหูดอกไม้ฮาวไลท์ประดับมุก - ตัวต่างหูทำจากหินฮาวไลท์ (Howlite) สีแดง - ประดับตกแต่งตัวชิ้นงานด้วยมุกน้ำจืดเม็ดเล็กสีแดง
Last Update : 16/01/2558 08:57:13
ETU6212
Brand name:บีจู
ต่างหูมุก - ตัวต่างหูทำมาจากมุกน้ำจืดสีขาว เป็นมุกน้ำจืดแท้ - ประดับชิ้นงานด้วยลูกปัดใส
Last Update : 16/01/2558 08:54:21
NTM7026
Brand name:บีจู
สร้อยข้อมือมุกน้ำจืดประดับคริสตัล - ตัวสร้อยประกอบด้วยมุกน้ำจืดเม็ดเล็กของแท้สีพีช, มุกน้ำจืดสีเหลือง, มุกน้ำจืดสีชมพู - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีทอง, คริสตัลสีแดง, คริสตัลสีชมพูอ่อน, คริสตัลสีส้มอ่อน
Last Update : 15/01/2558 10:36:42
NNI5817.1
Brand name:บีจู
สร้อยข้อมือเซอร์เพนไทน์และหินอาเกต - ตัวชิ้นงานทำจากหินอาเกตสีเขียวจัดเรียงเป็นรูปดอกไม้ - สายสร้อยข้อมือทำจากเซอร์เพนไทน์จำนวน 7 สาย ประดับตัวสร้อยด้วยลูกปัดสีน้ำตาล
Last Update : 15/01/2558 09:40:15
BLMI6194
Brand name:บีจู
สร้อยข้อมือหินอาเกต (Agate) - ตัวสร้อยประกอบด้วยอาเกทสีเหลือง, อาเกทสีส้ม, อาเกทสีดำ, เปลือกมุกสีทอง - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีสโมกกี้, คริสตัลสีดำ
Last Update : 14/01/2558 13:02:51
BLMI5390.1
Brand name:บีจู
สร้อยข้อมือดอกไม้หินฮาวไลท์ (Howlite) - ตัวสร้อยประกอบด้วยหินฮาวไลท์สีแดงจัดเรียงเป็นดอกไม้ - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีแดง
Last Update : 14/01/2558 11:22:04
ฺBLTW4418
Brand name:บีจู
สร้อยข้อมือปะการังประดับคริสตัล - สร้อยข้อมือประกอบด้วยประการัง - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีดำ
Last Update : 14/01/2558 09:57:01
CUI1129
Brand name:บีจู
สร้อยคอดอกไม้เปลือกมุกประดับคริสตัล - ตัวสร้อยประกอบด้วยเปลือกมุกน้ำจืดสีเทาจัดเรียงเป็นดอกไม้ 1 ดอก, เปลือกมุกน้ำจืดสีเทาเข้มจัดเรียงเป็นดอกไม้ 2 ดอก, หินอาเกทสีดำจัดเรียงเป็นดอกไม้ 1 ดอก - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีเทา
Last Update : 14/01/2558 09:30:03
CPD1139
Brand name:บีจู
สร้อยคอสไตล์โชกเกอร์ : มุกน้ำจืดแท้ - ตัวสร้อยประกอบด้วยเปลือกมุกจัดเรียงเป็นดอกไม้ มุกน้ำจืดสีขาวจัดเรียงเป็นดอกไม้ 3 ดอก มุกเป็นมุกน้ำจืดแท้ - สายสร้อยร้อยด้วยลูกปัดสีดำ
Last Update : 13/01/2558 16:12:31
CPD1145
Brand name:บีจู
สร้อยคอมุกน้ำจืดแท้ประดับคริสตัล - ตัวสร้อยประกอบด้วยดอกมุกน้ำจืดจัดเรียงเป็นดอกไม้ 1 ดอก ฮาวไลท์ (Howlite) สีฟ้าและสีแดงจัดเรียงเป็นดอกไม้สีละ 1 ดอก - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลใส, คริสตัลสีขาว, คริสตัลสีฟ้า, และหินอาเกตสีเหลือง - สายสายร้อยด้วยลูกปัดสีดำ
Last Update : 13/01/2558 15:53:21
NTM6992
Brand name:บีจู
สร้อยคอมุกน้ำจืดแท้ประดับคริสตัล - ตัวสร้อยประกอบด้วยมุกน้ำจืดสีทอง, มุกน้ำจืดสีน้ำตาล, อาเกท (Agate) สีเขียว - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีทอง, คริสตัลสีฟ้าอ่อน, คริสตัลสีเหลืองอ่อน, คริสตัลสีเขียวอ่อน
Last Update : 13/01/2558 13:56:15
NPD6621
Brand name:บีจู
สร้อยคอมุกน้ำจืดแท้ประดับคริสตัล - ตัวสร้อยประกอบด้วยมุกน้ำจืดสีเม็ดเล็กสีขาว เป็นมุกน้ำจืดแท้ - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีดำ
Last Update : 13/01/2558 13:37:30
CPD1137
Brand name:บีจู
สร้อยคอมุกน้ำจืดแท้ประดับคริสตัล สไตล์โชกเกอร์ (Chocker) - ตัวสร้อยประกอบด้วยเปลือกมุกจัดเรียงเป็นดอกไม้และซ้อนด้วยดอกไม้มุกน้ำจืด และมีมุกน้ำจืดสีขาวจัดเรียงเป็นดอกไม้ด้านล่าง 2 ดอก - ประดับตกแต่งตัวสร้อยด้วยคริสตัลสีขาว - สายสร้อยร้อยจากลูกปัดสีขาว
Last Update : 13/01/2558 11:26:50
CPD1174
Brand name:บีจู
สร้อยคอเปลือกมุกสไตล์โชกเกอร์ - ตัวสร้อยประกอบด้วยเปลือกมุกสีขาวจัดเรียงเป็นดอกไม้ 3 ดอก บริเวณเกสรของดอกไม้เป็นมุกน้ำจืดแท้ รอบเกสรประดับด้วยคริสตัลสีใส - สายของสร้อยทำจากคริสตัลสีใส
Last Update : 13/01/2558 11:09:00

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by B Bijoux Co., Ltd.
Tel. +66-86-300-1533, +66-86-300-1633  Fax. +66-2-678-7558  Website. www.bbijoux.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login