คู่มือการใช้และการดูแลรักษาตู้แช่สินค้า ตู้แช่มินิมาร์ท และตู้โชว์เค้ก (ตู้แช่กระจก)
โดยทั่วไปเครื่องที่ทำให้เกิดความเย็นทุกชนิดได้รับการออกแบบและกำหนดเทคนิคมาให้ใช้อย่างถูกวิธีด้วย จึงจะคงทนถาวร ฉะนั้น ผู้เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ใช้ตู้แช่เย็นทั้งหมดควรจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติต่อตู้เย็นอย่างถูกวิธี
Last Update : 13:16:16 23/06/2014
ตู้แช่ Chest Freezer
Brand : High Kool
Model : HK-CFG
Last Update : 11:45:24 07/07/2016
ตู้แช่สินค้า รุ่น 4 ประตู
Brand : High Kool
Model : ML-04
ตู้แช่เครื่องดื่ม 4 ประตู ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 17+6 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 15:09:43 09/11/2015
ตู้แช่สินค้า รุ่น 3 ประตู
Brand : High Kool
Model : ML-03
ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 41 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 15:09:08 09/11/2015
ตู้แช่สินค้า รุ่น 2 ประตู
Brand : High Kool
Model : ML-02
ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู แบบเทน้ำทิ้ง ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 24 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 15:08:27 09/11/2015
ตู้แช่สินค้า รุ่น 1 ประตู
Brand : High Kool
Model : ML-01
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 11 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 15:07:36 09/11/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1356
Total View
65980

Products list by Category (Total 4 Products)

Category Name : Commercial Refrigeration Products
 
ตู้แช่สินค้า รุ่น 4 ประตู
Brand name:High Kool
Model:ML-04
ตู้แช่เครื่องดื่ม 4 ประตู ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 17+6 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 09/11/2558 15:09:43
ตู้แช่สินค้า รุ่น 3 ประตู
Brand name:High Kool
Model:ML-03
ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 41 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 09/11/2558 15:09:08
ตู้แช่สินค้า รุ่น 2 ประตู
Brand name:High Kool
Model:ML-02
ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู แบบเทน้ำทิ้ง ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 24 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 09/11/2558 15:08:27
ตู้แช่สินค้า รุ่น 1 ประตู
Brand name:High Kool
Model:ML-01
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ระบบโนฟรอส ยี่ห้อ High Kool ความจุ 11 คิว ควบคุมความเย็นด้วยระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่ม ,น้ำอัดลม , นม , น้ำผลไม้ฯลฯ
Last Update : 09/11/2558 15:07:36

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thanakoon International Co., Ltd.
Tel. 02 887 6006  Fax. 02 887 6009  Website. www.thanakoon.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login