การใช้งานของสายไฟฟ้าและการปอกสายไฟ
การใช้งานของสายไฟแต่ละประเภทมีการใช้งานแตกต่างกัน บริษัท เทพาอุดมสิน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนด้วยการแนะนำวิธีรีไซเคิลสายไฟที่เหลือใช้จากการทำงาน ดังต่อไปนี้
Last Update : 14:09:18 20/06/2014
ชนิดของสายไฟ
สายไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสำหรับไฟแรงดันต่ำและสำหรับไฟแรงดันสูง
Last Update : 12:15:04 20/06/2014
เศษทองแดง
Brand : Thepaudomsin
Last Update : 12:06:08 20/06/2014
ทองแดงแผ่น
Brand : Thepaudomsin
Last Update : 12:04:53 20/06/2014
ทองแดงปอก
Brand : Thepaudomsin
ทองแดงสะอาดพร้อมหลอม
Last Update : 12:04:21 20/06/2014
เครื่องปอกสายไฟ
Brand : RAMBO
Model : Supercut
Last Update : 12:00:25 20/06/2014
เครื่องปอกสายไฟ
Brand : RAMBO
Model : Speedy
Last Update : 11:57:43 20/06/2014
RAMBO Supercut
Last Update : 15:09:00 06/06/2014
RAMBO Speedy
Last Update : 15:08:28 06/06/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1739
Total View
47985

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เศษทองแดง
Brand name:Thepaudomsin
Last Update : 20/06/2557 12:06:08
ทองแดงแผ่น
Brand name:Thepaudomsin
Last Update : 20/06/2557 12:04:53
ทองแดงปอก
Brand name:Thepaudomsin
ทองแดงสะอาดพร้อมหลอม
Last Update : 20/06/2557 12:04:21
เครื่องปอกสายไฟ
Brand name:RAMBO
Model:Supercut
Last Update : 20/06/2557 12:00:25
เครื่องปอกสายไฟ
Brand name:RAMBO
Model:Speedy
Last Update : 20/06/2557 11:57:43
อลูมิเนียมแท่ง
Brand name:อลูมิเนียมแท่ง
Last Update : 06/06/2557 14:05:51
ขี้กลึงทองเหลือง
Brand name:ขี้กลึงทองเหลือง
Last Update : 06/06/2557 14:01:47
ฉาก
Brand name:ฉาก
Last Update : 06/06/2557 13:33:58
ล้อแม๊กซ์
Brand name:ล้อแม๊กซ์
Last Update : 06/06/2557 13:31:13
เศษทองเหลือง
Brand name:เศษทองเหลือง
Last Update : 06/06/2557 13:24:33

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thepa Udomsin 2003 Co.,Ltd
Tel. 023121808  Fax. 027522350  Website. www.tus2003.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login