ประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับไทย
เครื่องประดับไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแบ่งออกเป็น ๓ สมัย คือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบันกล่าวได้ว่า เครื่องประดับที่คนไทยใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังคงมีความสำคัญอยู่ แต่มักนำมาใช้เฉพาะในโอกาสสำคัญๆ เท่านั้น เช่น ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องประดับตามขัตติยราชประเพณีโบราณ นอกจากนี้อาจมีการใช้เครื่องประดับ เพื่อความสวยงาม เมื่อมีการแต่งกายแบบไทย เช่น เครื่องประดับของเจ้าสาวในงานมงคลสมรส ในการประกวดเทพีสงกรานต์ การแต่งกายของนักแสดงนาฏศิลป์ ส่วนในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปนั้น มีการใช้เครื่องประดับ ทั้งในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม และผสมผสานกับส่วนที่รับวัฒนธรรมมาจากชาวตะวันตก นอกจากนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปหลายครั้ง ได้ทอดพระเนตรศิลปวัฒนธรรมของชาวยุโรป รวมทั้งการใช้เครื่องประดับต่างๆ ทำให้ศิลปะการใช้เครื่องประดับของชาวตะวันตก เริ่มแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เช่น การติดเข็มกลัดที่เสื้อผ้า การประดับตราเครื่องหมายของหน่วยงาน และองค์กร บนเครื่องแบบ รวมทั้งการจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสสำคัญ เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป สำหรับใช้เป็นเครื่องประดับ หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึก
Last Update : 13:58:03 16/07/2014
What is Marcasite stone?
Marcasite or Iron Sulfide (FeS2) - the natural mineral with orthorhombic crystal structure. It is physically and crystallographically distinct from pyrite, which is iron sulfide with cubic crystal structure
Last Update : 10:52:48 21/05/2014
Ballerina Marcasite Pin
Last Update : 10:39:15 21/05/2014
Pride Collection
Last Update : 10:30:33 21/05/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2457
Total View
31739

Products list by Category (Total 17 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
26M-0444 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์ลงสี Enamel
Brand name:A LA MODE
Model:26M-0444 EBKWH
Last Update : 20/05/2557 10:03:11
25M-0467 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0467
Last Update : 20/05/2557 09:36:04
25M-0466 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0466
Last Update : 20/05/2557 09:30:25
25M-0465 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Last Update : 20/05/2557 09:22:12
25M-0464 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0464
Last Update : 20/05/2557 09:18:16
25M-0462 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0462
Last Update : 20/05/2557 09:13:04
25M-0458 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0458
Last Update : 20/05/2557 09:02:52
25M-0455 ต่างหูเงินแท้ติดพลอยมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0455
Last Update : 19/05/2557 22:50:54
25M-0454 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0454
Last Update : 19/05/2557 22:44:16
25M-0453 ต่างหูเงินมาร์คาไซท์
Brand name:A LA MODE
Model:25M-0453
Last Update : 19/05/2557 22:00:04
ต่างหูเงินฟอร์มมิ่ง
Brand name:Monplaisir
Model:20MD0001
Last Update : 16/05/2557 11:59:29
จี้เงินมาร์คาไซท์ลาย Hamsa
Brand name:Monplaisir
Model:66JD0003MIX
Last Update : 16/05/2557 11:47:02
สร้อยข้อมือเงินฟอร์มมิ่ง
Brand name:Monplaisir
Model:30MD0001
Shiny Silver Forming Bracelet
Last Update : 16/05/2557 11:38:20

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Monplaisir Fashion Co.,Ltd.
Tel. 029336242  Fax. 029336241  Website. www.monplaisirjewelry.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login