ความรู้เกี่ยวกับสนามกีฬา
คำจำกัดความ (Definition) ?สนามแข่งขัน คือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นดินและปูหน้าผิวดินด้วยหญ้า โดยมีขนาดของสนามเป็นไปตามข้อกำหนด ?เส้นข้าง คือ เส้นที่เป็นด้านยาวของสนามแข่งขันรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Last Update : 12:25:55 29/07/2013
งานสนามกีฬา
Brand : เทศบาลนครนนทบุรี
Last Update : 12:22:41 29/07/2013
งานสวนสาธารณะ
Brand : เทศบาลเมืองลัดหลวง
Last Update : 11:58:41 29/07/2013
อาคารคลังสินค้า
Last Update : 11:54:41 29/07/2013
งานอาคารสาธารณะ
Last Update : 11:52:11 29/07/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2977
Total View
27814

Products list by Category (Total 4 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
งานสนามกีฬา
Brand name:เทศบาลนครนนทบุรี
Last Update : 29/07/2556 12:22:41
งานสวนสาธารณะ
Brand name:เทศบาลเมืองลัดหลวง
Last Update : 29/07/2556 11:58:41
อาคารคลังสินค้า
Last Update : 29/07/2556 11:54:41
งานอาคารสาธารณะ
Last Update : 29/07/2556 11:52:11

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Numkrai Universal Construction Co.,Ltd.
Tel. 02-360-7619-21  Fax. 02-360-7622  Website. www.numkraisakol.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login