สาร Optical Brightening Agent (OBA) หรือสารเพิ่มความขาว
โรงงานกระดาษหลายๆโรงใช้สารตัวนี้เพื่อเพิ่มความขาวให้กับ กระดาษ ผลคือ กระดาษจะขาวขึ้นตามที่ต้องการแต่หากกระดาษถูกวางอยู่ในที่ที่มีแสงจ้าเป็นเวลานาน กระดาษก็จะสีซีดเร็วกว่ากระดาษที่ไม่มี OBA หากสารตัวนี้สัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาเราจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นคันได้ นอกจากนี้ หากนำกระดาษที่มีส่วนผสมของสาร OBA มาบรรจุอาหารโดยตรง สาร OBA ก็จะปนเปื้อนเข้าไปในอาหาร เพียงสารตัวนี้สัมผัสกับผิวหนังยังก่อให้เกิดการระคายเคือง หากสารตัวนี้เข้าสู่ร่างกายเราย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอน ที่มา: http://www.fancypaper.co.th/website/thai/new01.php
Last Update : 13:08:11 09/09/2013
ใช้กระดาษรีไซเคิลประหยัดกว่า
การใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล 1 ตัน แทนที่จะใช้กระดาษใหม่ที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ ช่วยประหยัดทรัพยากรได้มากกว่า ประหยัดน้ำได้มากกว่า 26,500 ลิตร รักษาต้นไม้ได้มากกว่า 17-31 ต้น ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 4 ล้านวัตต์ ลดมลพิษทางอากาศได้ 27.2 กิโลกรัม ลดการใช้น้ำมันได้ 378 ลิตร ลดการใช้สารเคมีและสารฟอกสี ใช้เนื้อที่ฝังกลบขยะน้อยลง 2.75 ตารางเมตร ถึงแม้การใช้กระดาษรีไซเคิลจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้มากกว่าการใช้กระดาษใหม่ที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ แต่หนทางประหยัดที่ดีที่สุดคือ ลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าด้วย เรามาช่วยกันนะคะ ที่มาข้อมูล Kimberly-Clark PROFESSIONAL
Last Update : 13:09:34 31/07/2013
กระดาษมาจากไหน?
กระดาษส่วนใหญ่ของโลกราวร้อยละ71 มาจากป่าที่ถูกถางเพื่อปลูกไม้เอาเส้นใย คาดว่าการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นแปลงเพาะปลูกในเขตร้อนและป่ากึ่งเขตร้อนจะขยายตัวถึงร้อยละ70 ในระหว่างปี 2000 ถึง2020 การปลูกป่าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำให้สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ต่างๆลดลงไปร้อยละ 90 จากที่เคยมีในผืนป่าก่อนถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นแปลงปลูกต้นไม้ ประเทศอุตสาหกรรมที่มีจำนวนประชากรร้อยละ 20 ของจากประชากรโลกทั้งหมดบริโภคกระดาษที่ใช้เพื่อการพิมพ์และการเขียนร้อยละ87 เส้นใยสั้นที่ใช้ทำกระดาษในเมืองไทยเป็นยูคาลิปตัสร้อยละ 82 โดยผู้ประกอบการผลิตกล้าไม้ให้เกษตรกรปลูกสำหรับป้อนโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และนำเข้าเยื่อกระดาษยาวจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เพื่อใช้ผสมในการทำกระดาษ ที่มา : มูลนิธิโลกสีเขียว
Last Update : 13:02:09 31/07/2013
กองขยะมีอะไรบ้าง?
ในกองขยะทั่วไป เกือบครึ่งหนึ่งเป็นขยะที่มีราคาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแยกเป็นกระดาษ 19% พลาสติก 13% แล้ว 8% โลหะ 5% จะเห็นว่าขยะกระดาษ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ2.47ล้านตันซึ่งเศษกระดาษเหล่านี้ควรถูกรวบรวมป้อนให้แก่โรงงานผลิตกระดาษ ที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษรีไซเคิล ซึ่งโรงงานผลิตกระดาษมีความต้องการ เศษกระดาษปีละ 2.5 ล้านตัน แต่สามารถหาเศษกระดาษภายในประเทศป้อนโรงงานได้ไม่ถึง ร้อยละ 50 ที่เหลือต้องนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อที่ประเทศไทย ต้องนำเข้าเศษกระดาษกว่าปีละ 1 ล้านตัน ทั้งๆที่มีขยะกระดาษภายในประเทศถึงปีละ 2.7ล้านตัน เรามารวบรวมกระดาษกันดีกว่านะคะ ที่มา: มูลนิธิโลกสีเขียว
Last Update : 12:57:43 31/07/2013
โซฟาชุด 3 ตัว
โซฟา สีครีม 1 ชุด 3 ตัว ตัวยาว 150 ซม. สูง 70 ซม. ตัวเก้าอี้ 2ตัว 80 ซม. สูง 70 ซม พร้อมหมอนอิง 4 **ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ**
Last Update : 15:32:13 27/02/2014
รับทำลายเอกสาร
ให้บริการทำลายเอกสารทางด้านบัญชี จัดซื้อ หรืออื่นๆ การบริการแบ่งตามปริมาณกระดาษ ดังนี้ 1. กระดาษมากกว่า 1,500 กิโลกรัม อลิซเวย์เข้าไปขนย้ายเอกสารโดยไม่ผ่านเครื่องทำลาย นำส่งเอกสารไปยังโรงงานอัดกระดาษ และรอนำส่งโรงงานรีไซเคิลต่อไป 2. กระดาษน้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม ลูกค้านำส่งเอกสารที่ต้องการทำลายที่สาขาบ้านสวน จ.ชลบุรี อลิซเวย์ทำลายเอกสารผ่านเครื่องย่อย ข้อดี: ลูกค้าสามารถจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา และ ทุกกรณี อลิซเวย์ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ทั้งสิ้น
Last Update : 15:10:37 27/02/2014
แฟ้มเอกสาร (มือสอง)
Model : 120F
ราคาตามสภาพ เกรด A สภาพ 85% ราคาแฟ้มละ 30 บาท สต็อค 99 แฟ้ม โทรติดต่อ มยุรี 08-2296-1289 หรือ สมชาย 08-5096-5929, 08-9936-1062
Last Update : 14:28:19 03/02/2014
10% ของน้ำหนักกระดาษขาว-ดำ นำไปบริจาคซื้อวัตถุดิบทำหนังสืออักษรเบรลล์
Brand : กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ที่อยู่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 78/2 ม. 1 ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-583-6518
Last Update : 14:30:15 18/12/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1058
Total View
82315

Products list by Category (Total 8 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
โซฟาชุด 3 ตัว
โซฟา สีครีม 1 ชุด 3 ตัว ตัวยาว 150 ซม. สูง 70 ซม. ตัวเก้าอี้ 2ตัว 80 ซม. สูง 70 ซม พร้อมหมอนอิง 4 **ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ**
Last Update : 27/02/2557 15:32:13
รับทำลายเอกสาร
ให้บริการทำลายเอกสารทางด้านบัญชี จัดซื้อ หรืออื่นๆ การบริการแบ่งตามปริมาณกระดาษ ดังนี้ 1. กระดาษมากกว่า 1,500 กิโลกรัม อลิซเวย์เข้าไปขนย้ายเอกสารโดยไม่ผ่านเครื่องทำลาย นำส่งเอกสารไปยังโรงงานอัดกระดาษ และรอนำส่งโรงงานรีไซเคิลต่อไป 2. กระดาษน้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม ลูกค้านำส่งเอกสารที่ต้องการทำลายที่สาขาบ้านสวน จ.ชลบุรี อลิซเวย์ทำลายเอกสารผ่านเครื่องย่อย ข้อดี: ลูกค้าสามารถจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา และ ทุกกรณี อลิซเวย์ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ทั้งสิ้น
Last Update : 27/02/2557 15:10:37
แฟ้มเอกสาร (มือสอง)
Model:120F
ราคาตามสภาพ เกรด A สภาพ 85% ราคาแฟ้มละ 30 บาท สต็อค 99 แฟ้ม โทรติดต่อ มยุรี 08-2296-1289 หรือ สมชาย 08-5096-5929, 08-9936-1062
Last Update : 03/02/2557 14:28:19
โครงการหลอดประหยัดพลังงาน LED
สนใจโครงการติดต่อ 08-2296-1289 มยุรี วัฒนาบรรจงกุล
Last Update : 09/09/2556 12:59:03
แฟ้มสันกว้าง BOX FILE (มือสอง)
Brand name:ติดต่อ 08-2296-1289, 08-5096-1289
แฟ้มสั้น สีดำ ขนาด A5 สันหนา 3 นิ้ว ราคา 25 บาท
Last Update : 31/07/2556 13:19:39
แฟ้มคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 15" x 11" (มือสอง)
Brand name:ตราช้าง
Model:4222
แฟ้มใส่กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ มือสอง สภาพ 95% สีน้ำเงิน
Last Update : 30/07/2556 13:19:11
แฟ้มคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 9" x 11" (มือสอง)
Brand name:ตราช้าง
Model:4332
แฟ้มใส่กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ มือสอง สภาพ 95% สีน้ำเงิน
Last Update : 30/07/2556 13:18:29

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Alizway Co.,Ltd.
Tel. 08-2296-1289, 08-5096-5929, 08-9936-1062  Fax. 02-9308699  Website. http://www.alizway.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login