การทำงานผ่านระบบออนไลน์
รูปแบบการทำงานแบบใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
Last Update : 13:46:59 12/06/2013
STRAccount Advance V.2
Brand : STR Software
Model : Advance V.2
Last Update : 05:27:58 12/06/2013
โปรแกรมระบบบริหารร้านค้า
Brand : STR Software
Model : STR POS Single Editions
รองรับการบริหารงานระดับขายปลีก และขายส่ง รองรับหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen ) ได้ สามารถเลือกคำนวณส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์จากราคารวมได้ หรือจะระบุจำนวนเงินก็ได้ รองรับระบบบัตรสมาชิก ใช้สำหรับส่วนลดหรือสะสมแต้มได้ โปรโมชั่นแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน คือ แบบใช้คูปอง และแบบปกติ มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถึงกำหนดสั่งซื้อที่ตั้งเอาไว้ สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ รองรับการทำงานเป็นรอบได้ 3 รอบต่อวัน แต่ละรอบจะมีการปิดยอดของรอบนั้นๆ และจะทำการปิดยอดขายสิ้นวันอีกครั้ง เก็บสถิติการซื้อตามประเภทลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการตลาด รองรับการชำระแบบบัตรเงินผ่อน ,บัตรกำนัล ,บัตรเครดิต สามารถขอเบิกสินค้าไปที่ระบบหลังร้านเพื่อให้หลังร้านหาของเพิ่ม หรือสามารถซื้อสินค้าเองได้ บันทึกการตรวจนับสต๊อคเพื่อเปรียบเทียบยอดสินค้าจริง กับยอดในระบบ เพื่อหาสินค้าสูญหาย เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมในการผลิด พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกในระบบได้ บันทึกเวลาการเข้าออกพนักงาน เพื่อบันทึกเวลาการทำงานได้ รองรับการเคลมสินค้าหน้าร้าน
Last Update : 05:20:00 12/06/2013
โปรแกรมระบบบริหารการขายสินค้า POS
Brand : STR Software
Model : POS Online
STR POS Online ดีกว่าอย่างไร? มีระบบขายหน้าร้าน ระบบจัดการหลังร้าน และ ระบบบัญชี Online เข้าด้วยกัน จัดเป็น POS Solution on Web อย่างแท้จริง ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่อง Internet จะล่มหรือไม่ เพราะเป็นระบบ ผสมระหว่าง Online กับ Offline อย่างแท้จริง จะดีกว่าโปรแกรม POS อื่นๆในตลาดในด้านการบริหารจัดการจะเป็นแบบ Real time และสามารถใช้กับ Member ที่สามารถใช้ได้หลายๆสาขาและมีการตัดแต้ม หรือ เพิ่มแต้ม แบบ Real Time (ใช้บริการสาขา 1 แล้วคะแนนของ member คนนี้จะ Online ไปทุกสาขาในทันที) ระบบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในราคาย่อมเยาว์
Last Update : 05:13:35 12/06/2013
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
Brand : STR Software
Model : v.2
โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline เป็นโปรแกรมบัญชี ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่มีสาขา นอกจากนั้นยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับธุรกิจ สามารถเลือกหน้าจอเมนูได้ 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ระบบจะเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรไว้ด้วยกันทั้งหมด การบันทึกข้อมูลเป็นแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานแบบ Real Time โครงสร้างของโปรแกรมถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนกระทั่งถึงกระบวนการขายสินค้า รวมถึงการเพิ่มและตัดยอดสต็อก โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีในทุกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีซื้อและภาษีขายให้โดยอัตโนมัติ ในส่วนงานเอกสาร โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline สามารถทำการสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกจากโปรแกรมได้ เช่น ใบส่งของ/กำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ และอื่นๆ โดยในการทำงานผ่าน Internet จะมีข้อดีตรง หาก สาขา กรุงเทพ พิมพ์ใบกำกับภาษีแล้ว ที่ Site ภูเก็ตเป็นผู้พิมพ์ออกมาให้กับลุกค้า กล่าวคือสามารถทำงานแบบ Virtual Office ได้อย่างแท้จริง โปรแกรมมีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระ และ วันครบกำหนดอื่นๆ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และโดยทันที่ที่ผู้ใช้งานบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก แล ทำการตั้งเจ้าหนี้รวมถึงรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average ในส่วนงานการย้ายคลังซึ่งเป็นจุดเด่นของการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เนตคือ เมื่อผู้ส่งของบันทึกส่งของจากสาขาที่หนึ่ง ไปยังสาขาที่สอง แล้วเมื่อทำการรรับสินค้าจะสามารถบันทึกรับจากสาขาปลายทางได้ทันที ข้อมูลยอดสินค้าจะ Update Real Time ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรม STRAccountOnline มีหลากหลายหน้าจอเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี รวมถึงการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยในระบบ Internet ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูงบการเงินจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Internet
Last Update : 05:06:11 12/06/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2549
Total View
33546

Products list by Category (Total 4 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
STRAccount Advance V.2
Brand name:STR Software
Model:Advance V.2
Last Update : 12/06/2556 05:27:58
โปรแกรมระบบบริหารร้านค้า
Brand name:STR Software
Model:STR POS Single Editions
รองรับการบริหารงานระดับขายปลีก และขายส่ง รองรับหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen ) ได้ สามารถเลือกคำนวณส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์จากราคารวมได้ หรือจะระบุจำนวนเงินก็ได้ รองรับระบบบัตรสมาชิก ใช้สำหรับส่วนลดหรือสะสมแต้มได้ โปรโมชั่นแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน คือ แบบใช้คูปอง และแบบปกติ มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถึงกำหนดสั่งซื้อที่ตั้งเอาไว้ สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ รองรับการทำงานเป็นรอบได้ 3 รอบต่อวัน แต่ละรอบจะมีการปิดยอดของรอบนั้นๆ และจะทำการปิดยอดขายสิ้นวันอีกครั้ง เก็บสถิติการซื้อตามประเภทลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการตลาด รองรับการชำระแบบบัตรเงินผ่อน ,บัตรกำนัล ,บัตรเครดิต สามารถขอเบิกสินค้าไปที่ระบบหลังร้านเพื่อให้หลังร้านหาของเพิ่ม หรือสามารถซื้อสินค้าเองได้ บันทึกการตรวจนับสต๊อคเพื่อเปรียบเทียบยอดสินค้าจริง กับยอดในระบบ เพื่อหาสินค้าสูญหาย เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมในการผลิด พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกในระบบได้ บันทึกเวลาการเข้าออกพนักงาน เพื่อบันทึกเวลาการทำงานได้ รองรับการเคลมสินค้าหน้าร้าน
Last Update : 12/06/2556 05:20:00
โปรแกรมระบบบริหารการขายสินค้า POS
Brand name:STR Software
Model:POS Online
STR POS Online ดีกว่าอย่างไร? มีระบบขายหน้าร้าน ระบบจัดการหลังร้าน และ ระบบบัญชี Online เข้าด้วยกัน จัดเป็น POS Solution on Web อย่างแท้จริง ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่อง Internet จะล่มหรือไม่ เพราะเป็นระบบ ผสมระหว่าง Online กับ Offline อย่างแท้จริง จะดีกว่าโปรแกรม POS อื่นๆในตลาดในด้านการบริหารจัดการจะเป็นแบบ Real time และสามารถใช้กับ Member ที่สามารถใช้ได้หลายๆสาขาและมีการตัดแต้ม หรือ เพิ่มแต้ม แบบ Real Time (ใช้บริการสาขา 1 แล้วคะแนนของ member คนนี้จะ Online ไปทุกสาขาในทันที) ระบบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในราคาย่อมเยาว์
Last Update : 12/06/2556 05:13:35
โปรแกรมบัญชีออนไลน์
Brand name:STR Software
Model:v.2
โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline เป็นโปรแกรมบัญชี ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่มีสาขา นอกจากนั้นยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับธุรกิจ สามารถเลือกหน้าจอเมนูได้ 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ระบบจะเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรไว้ด้วยกันทั้งหมด การบันทึกข้อมูลเป็นแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานแบบ Real Time โครงสร้างของโปรแกรมถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนกระทั่งถึงกระบวนการขายสินค้า รวมถึงการเพิ่มและตัดยอดสต็อก โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีในทุกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีซื้อและภาษีขายให้โดยอัตโนมัติ ในส่วนงานเอกสาร โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline สามารถทำการสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกจากโปรแกรมได้ เช่น ใบส่งของ/กำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ และอื่นๆ โดยในการทำงานผ่าน Internet จะมีข้อดีตรง หาก สาขา กรุงเทพ พิมพ์ใบกำกับภาษีแล้ว ที่ Site ภูเก็ตเป็นผู้พิมพ์ออกมาให้กับลุกค้า กล่าวคือสามารถทำงานแบบ Virtual Office ได้อย่างแท้จริง โปรแกรมมีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระ และ วันครบกำหนดอื่นๆ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และโดยทันที่ที่ผู้ใช้งานบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก แล ทำการตั้งเจ้าหนี้รวมถึงรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average ในส่วนงานการย้ายคลังซึ่งเป็นจุดเด่นของการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เนตคือ เมื่อผู้ส่งของบันทึกส่งของจากสาขาที่หนึ่ง ไปยังสาขาที่สอง แล้วเมื่อทำการรรับสินค้าจะสามารถบันทึกรับจากสาขาปลายทางได้ทันที ข้อมูลยอดสินค้าจะ Update Real Time ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรม STRAccountOnline มีหลากหลายหน้าจอเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี รวมถึงการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยในระบบ Internet ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูงบการเงินจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Internet
Last Update : 12/06/2556 05:06:11

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by STR SOFTWARE Co,,Ltd
Tel. 02-6286565-66  Fax. 02-6288693  Website. www.straccountonline.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login