ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วยซุย
Last Update : 15:16:13 08/01/2013
เมล็ดพันธุ์
Model : มะละกอฮอลแลนด์
เมล็ดพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์คุณภาพสูง อัตราการงอกสูง คัดพิเศษจากต้นพันธุ์ผลผลิตสูง
Last Update : 10:53:30 09/01/2013
ปุ๋ยอินทรีย์ผง
Model : ชนิดผง
ใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มีไตรโคโดม่าที่ช่วยป้องกันโรคเชื้อราในพืช
Last Update : 10:38:13 09/01/2013
ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
Brand : ฮ้า ฮ้า ฮ้า
Model : ชนิดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ ทำให้ต้นไม้ของท่านเจริญเติบโต งอกงาม ได้เป็นอย่างดี และให้ผลผลิดสูง
Last Update : 10:35:45 09/01/2013
ไคโตซาน
Brand : ฮ้า ฮ้า ฮ้า
Model : สำหรับพืช
ไคโตซานชนิดน้ำใช้เสริมการเจริญเติบโตของพืช ทำให้รากยาว ขาว ใหญ่ หาอาหารได้ดี พร้อมสร้างภูมิต้านทานโรค และแมลงเป็นอย่างดี
Last Update : 10:32:57 09/01/2013
ไคโตซาน
Brand : ฮ้า ฮ้า ฮ้า
Model : สำหรับสัตว์น้ำ (กุ้ง)
ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ลดการสูญเสีย
Last Update : 12:52:07 08/01/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3519
Total View
24327

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เมล็ดพันธุ์
Model:มะละกอฮอลแลนด์
เมล็ดพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์คุณภาพสูง อัตราการงอกสูง คัดพิเศษจากต้นพันธุ์ผลผลิตสูง
Last Update : 09/01/2556 10:53:30
ปุ๋ยอินทรีย์ผง
Model:ชนิดผง
ใช้สำหรับเร่งการเจริญเติบโตต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มีไตรโคโดม่าที่ช่วยป้องกันโรคเชื้อราในพืช
Last Update : 09/01/2556 10:38:13
ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
Brand name:ฮ้า ฮ้า ฮ้า
Model:ชนิดเม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบ ทำให้ต้นไม้ของท่านเจริญเติบโต งอกงาม ได้เป็นอย่างดี และให้ผลผลิดสูง
Last Update : 09/01/2556 10:35:45
ไคโตซาน
Brand name:ฮ้า ฮ้า ฮ้า
Model:สำหรับพืช
ไคโตซานชนิดน้ำใช้เสริมการเจริญเติบโตของพืช ทำให้รากยาว ขาว ใหญ่ หาอาหารได้ดี พร้อมสร้างภูมิต้านทานโรค และแมลงเป็นอย่างดี
Last Update : 09/01/2556 10:32:57
ไคโตซาน
Brand name:ฮ้า ฮ้า ฮ้า
Model:สำหรับสัตว์น้ำ (กุ้ง)
ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ลดการสูญเสีย
Last Update : 08/01/2556 12:52:07

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Best Bio Co., Ltd.
Tel. 02 812 6177  Fax. 02 812 6177  Website. growkaset555.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login