รับจ้างวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ Retort ครบวงจร
Brand : สหภัณฑ์ เซ็นจูรี่
รับจ้างวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ Retort อย่างครบวงจร (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale) รวมไปถึงให้บริการเช่าใช้เครื่อง Retort, บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร, วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา) จนถึงรับจ้างผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
Last Update : 02:25:02 20/08/2012
อาหารพร้อมรับประทานในถุง Retort Pouch
Brand : N/A Depend on Client
Model : 20 g. / 150 g. / 2 Kg.
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบถุงทนความร้อน รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) อย่างครบวงจร โดยสามารถทำได้หลากหลายเมนู (เช่น แกงเขียวหวาน, แกงพะนง, ต้มข่า, มัสมั่น, ซุปตุ๋นยาจีน และเมนูอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง) และหลากหลายขนาด อาทิ ขนาด 20 g (ขนาดเหมาะสำหรับทำเป็นซอสใช้ Dipping หรือตัวอย่างทดลองชิม), ขนาด 150 g (ขนาดเหมาะสำหรับขายผู้บริโภคสุดท้ายบริโภคเองตามครัวเรือน) และขนาด 2 Kg. (ขนาดเหมาะสำหรับส่งร้านอาหารและผู้บริโภคสุดท้ายที่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่) โดยเราแบ่งรูปแบบบริการดังต่อไปนี้ รับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Retort (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale) // ให้บริการเช่าใช้เครื่อง Retort // บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร // วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา) // รับจ้างผลิตและในเชิงอุตสาหกรรม
Last Update : 02:14:57 20/08/2012
มหาทาน - เมนูมัสมั่นไก่
Brand : มหาทาน
Model : มหาทานชุดมาตรฐาน
ชุดอาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Healthy Food) สำหรับใส่บาตร ทำบุญ ทำทาน ฯลฯ โดยใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 180 g (x1) แกงมัสมั่นไก่ 150 g. (x1) น้ำดื่ม (x1) หรือพอดีกับทานอาหาร 1 มื้อ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น
Last Update : 02:05:12 20/08/2012
มหาทาน - เมนูพะแนงไก่
Brand : มหาทาน
Model : มหาทานชุดมาตรฐาน
ชุดอาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Healthy Food) สำหรับใส่บาตร ทำบุญ ทำทาน ฯลฯ โดยใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 180 g (x1) พะแนงไก่ 150 g. (x1) น้ำดื่ม (x1) หรือพอดีกับทานอาหาร 1 มื้อ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น
Last Update : 02:04:35 20/08/2012
ข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานใน Retort Pouch
Brand : N/A Depend on Client
Model : 150 g. / 180 g. / 2 Kg.
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวสำเร็จรูป (ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวผัดต่างๆ) ในรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบถุงทนความร้อน รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) อย่างครบวงจร โดยสามารถทำได้หลากหลายขนาด อาทิ ขนาด 150 g (ขนาดเหมาะสำหรับขายผู้บริโภคสุดท้ายบริโภคเองตามครัวเรือน) และขนาด 2 Kg. (ขนาดเหมาะสำหรับส่งร้านอาหารและผู้บริโภคสุดท้ายที่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่) โดยเราแบ่งรูปแบบบริการดังต่อไปนี้ รับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Retort (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale) // ให้บริการเช่าใช้เครื่อง Retort // บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร // วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา) // รับจ้างผลิตและในเชิงอุตสาหกรรม
Last Update : 02:00:11 20/08/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
623
Total View
109110

Products list by Category (Total 6 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
รับจ้างวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ Retort ครบวงจร
Brand name:สหภัณฑ์ เซ็นจูรี่
รับจ้างวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ Retort อย่างครบวงจร (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale) รวมไปถึงให้บริการเช่าใช้เครื่อง Retort, บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร, วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา) จนถึงรับจ้างผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
Last Update : 20/08/2555 02:25:02
อาหารพร้อมรับประทานในถุง Retort Pouch
Brand name:N/A Depend on Client
Model:20 g. / 150 g. / 2 Kg.
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบถุงทนความร้อน รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) อย่างครบวงจร โดยสามารถทำได้หลากหลายเมนู (เช่น แกงเขียวหวาน, แกงพะนง, ต้มข่า, มัสมั่น, ซุปตุ๋นยาจีน และเมนูอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง) และหลากหลายขนาด อาทิ ขนาด 20 g (ขนาดเหมาะสำหรับทำเป็นซอสใช้ Dipping หรือตัวอย่างทดลองชิม), ขนาด 150 g (ขนาดเหมาะสำหรับขายผู้บริโภคสุดท้ายบริโภคเองตามครัวเรือน) และขนาด 2 Kg. (ขนาดเหมาะสำหรับส่งร้านอาหารและผู้บริโภคสุดท้ายที่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่) โดยเราแบ่งรูปแบบบริการดังต่อไปนี้ รับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Retort (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale) // ให้บริการเช่าใช้เครื่อง Retort // บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร // วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา) // รับจ้างผลิตและในเชิงอุตสาหกรรม
Last Update : 20/08/2555 02:14:57
มหาทาน - เมนูมัสมั่นไก่
Brand name:มหาทาน
Model:มหาทานชุดมาตรฐาน
ชุดอาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Healthy Food) สำหรับใส่บาตร ทำบุญ ทำทาน ฯลฯ โดยใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 180 g (x1) แกงมัสมั่นไก่ 150 g. (x1) น้ำดื่ม (x1) หรือพอดีกับทานอาหาร 1 มื้อ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น
Last Update : 20/08/2555 02:05:12
มหาทาน - เมนูพะแนงไก่
Brand name:มหาทาน
Model:มหาทานชุดมาตรฐาน
ชุดอาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Healthy Food) สำหรับใส่บาตร ทำบุญ ทำทาน ฯลฯ โดยใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 180 g (x1) พะแนงไก่ 150 g. (x1) น้ำดื่ม (x1) หรือพอดีกับทานอาหาร 1 มื้อ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น
Last Update : 20/08/2555 02:04:35
ข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานใน Retort Pouch
Brand name:N/A Depend on Client
Model:150 g. / 180 g. / 2 Kg.
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวสำเร็จรูป (ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวผัดต่างๆ) ในรูปพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบถุงทนความร้อน รีทอร์ต เพาซ์ (Retort Pouch) อย่างครบวงจร โดยสามารถทำได้หลากหลายขนาด อาทิ ขนาด 150 g (ขนาดเหมาะสำหรับขายผู้บริโภคสุดท้ายบริโภคเองตามครัวเรือน) และขนาด 2 Kg. (ขนาดเหมาะสำหรับส่งร้านอาหารและผู้บริโภคสุดท้ายที่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่) โดยเราแบ่งรูปแบบบริการดังต่อไปนี้ รับจ้างวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ Retort (ตั้งแต่ระดับ Lab scale จนกระทั่ง Industry scale) // ให้บริการเช่าใช้เครื่อง Retort // บริการอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร // วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ที่พัฒนา) // รับจ้างผลิตและในเชิงอุตสาหกรรม
Last Update : 20/08/2555 02:00:11
มหาทาน - เมนูแกงเขียวหวานไก่
Brand name:มหาทาน
Model:มหาทานชุดมาตรฐาน
ชุดอาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Healthy Food) สำหรับใส่บาตร ทำบุญ ทำทาน ฯลฯ โดยใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 180 g (x1) แกงเขียวหวานไก่ 150 g. (x1) น้ำดื่ม (x1) หรือพอดีกับทานอาหาร 1 มื้อ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น
Last Update : 20/08/2555 01:33:13

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sahapan Century Co.,Ltd.
Tel. +662-521-5188  Fax. +662-552-4204  Website. -
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login