มาทำความรู้จักกับ pH Meter
pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย
Last Update : 16:05:31 10/03/2014
Portable pH/Temp/Meter
Brand : HORIBA
Model : D-71
Last Update : 10:41:45 23/02/2018
Benchtop pH/ORP Meter
Brand : HORIBA
Model : F-71
เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง/ค่าความต่างศักย์แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Temp ได้ -หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP
Last Update : 10:40:17 23/02/2018
Benchtop Cond/ Resi/ Salinity/ TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-72
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:15:09 22/02/2018
Benchtop pH/ORP/ION/COND/Resis/Salt/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : F-74BW
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน/การนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Conductivity/Salinity Resistivity/TDS/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP -มีช่องต่อสายสัญญาณในการวัด 2 ช่อง
Last Update : 14:14:50 22/02/2018
Benchtop COND/Salt/Resistivity/TDS Meter
Brand : HORIBA
Model : DS-71
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 14:13:36 22/02/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
288
Total View
217538

Products list by Category (Total 32 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Portable pH/Temp/Meter
Brand name:HORIBA
Model:D-71
Last Update : 23/02/2561 10:41:45
Benchtop pH/ORP Meter
Brand name:HORIBA
Model:F-71
เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง/ค่าความต่างศักย์แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Temp ได้ -หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP
Last Update : 23/02/2561 10:40:17
Benchtop Cond/ Resi/ Salinity/ TDS Meter
Brand name:HORIBA
Model:DS-72
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 22/02/2561 14:15:09
Benchtop pH/ORP/ION/COND/Resis/Salt/TDS Meter
Brand name:HORIBA
Model:F-74BW
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน/การนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Conductivity/Salinity Resistivity/TDS/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Custom LCD ปุ่มกดแบบสัมผัส รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP -มีช่องต่อสายสัญญาณในการวัด 2 ช่อง
Last Update : 22/02/2561 14:14:50
Benchtop COND/Salt/Resistivity/TDS Meter
Brand name:HORIBA
Model:DS-71
เครื่องวัดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ - สามารถวัดค่า Conductivity/Salinity/Resistivity TDS/Temp ได้ - หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLP และ GMP - สามารถปรับหน่วยวัดได้โดยอัตโนมัติ
Last Update : 22/02/2561 14:13:36
Multi-Parameter Water Quality Meters
Brand name:HORIBA
Model:U-50
- เป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบหัวรวม (หลายพารามิเตอร์) - สามารถวัดได้ 11 parametersพร้อมกัน:pH,ORP,DO, Conductivity,Salt,TDS,Seawater Specific Gravity,Temperature,Turbidity,Water Depth, GPS -สามารถเลือกความยาวชองสายวัดได้ถึง 30 เมตร จอแสดงข้อมูลผลเป็นแบบ LCD -มีการปรับเทียบมาตรฐานทั้งแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา
Last Update : 17/02/2560 16:04:28
Portable COND/Salt/Resistivity Meter
Brand name:HORIBA
Model:ES-71
Last Update : 10/08/2559 11:35:54
Portable pH/ORP/ION Meter
Brand name:HORIBA
Model:D-73
Last Update : 10/08/2559 11:28:01
Portable pH/ORP Meter
Brand name:HORIBA
Model:D-72
Last Update : 10/08/2559 11:22:49
Oil Content Analyzer
Brand name:HORIBA
Model:OCMA 500
The OCMA-500 Oil Content Monitor has been redesigned for even better operability, maintaining its user-friendly features.After injecting the sample, all you have to do is press a button to get the monitoring operation done quickly, from oil extraction to sample measurement and draining. This machine is easy for anyone to use.
Last Update : 10/08/2559 10:30:59
Oil Content Analyzer
Brand name:HORIBA
Model:OCMA 550
OCMA-550 to measure residual oil on components and concentrations of oil adhered on solids such as soil. Measurement can be easily made only by injecting the extracted water sample into the attached cell and setting it to the equipment. This model features a simple design which allows opening/closing of the door to setting of cell with just one hand.
Last Update : 10/08/2559 10:29:02
Infrared Thermometer (for laboratory use spot focus model)
Brand name:HORIBA
Model:IT-550S
-สามารถวัดอุณหภูมิที่เข้าถึงได้ยาก โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการววัด -วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -50-500oC
Last Update : 11/03/2557 13:24:45
Infrared Thermometer (for laboratory use)
Brand name:HORIBA
Model:IT-550L
-สามารถวัดอุณหภูมิที่เข้าถึงได้ยาก โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการววัด -วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -50-500oC
Last Update : 11/03/2557 11:36:54
Infrared Thermometer (for field use)
Brand name:HORIBA
Model:IT-550F
-สามารถวัดอุณหภูมิที่เข้าถึงได้ยาก โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่ต้องการววัด -วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -50-500oC
Last Update : 11/03/2557 11:32:06
Benchtop pH/ ORP/ ION/ COND/ Salt/ Resis/ TDS Meter
Brand name:HORIBA
Model:F-74
เครื่องวัดความป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน/การนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Conductivity/Salinity Resistivity/TDS/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Color LCD มาตรฐาน GLP และ GMP -มีช่องต่อสายสัญญาณในการวัด 2 ช่อง
Last Update : 10/03/2557 16:44:24
Benchtop pH/ORP/Ion Meter
Brand name:HORIBA
Model:F-72
-เป็นเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/ความต่างศักย์/ไอออน แบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Temp ได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ถึง 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็นแบบสัมผัส Color LCD รองรับมาตรฐาน GLPและGMP
Last Update : 10/03/2557 16:42:26
Benchtop pH/ORP/ Ion Meter
Brand name:HORIBA
Model:F-73
-เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง,ค่าความต่างศักย์,ไอออนแบบตั้งโต๊ะ -สามารถวัดค่า pH/ORP/Ion/Tempได้ -สามารถวัดค่าไอออนได้ 16 ชนิด -หน้าจอแสดงผลเป็น Color LCD รองรับมาตรฐาน GLPและGMP -มีช่องสัญญาณในการวัด 2ช่อง
Last Update : 10/03/2557 16:41:49
Compact Salt Meter
Brand name:HORIBA
Model:B-721
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้: Salt
Last Update : 10/03/2557 14:03:27
Compact Calcium Ion Meter
Brand name:HORIBA
Model:B-751
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ Ca2+
Last Update : 10/03/2557 13:39:03
Compact Nitrate Ion Meter (for general use)
Brand name:HORIBA
Model:B-743
- สามารถวัดค่าของสารตัวอย่างที่ปริมาณน้อยมากได้ - พารามิเตอร์ที่สามารถวัดค่าได้ คือ NO-3
Last Update : 10/03/2557 13:27:42

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Petro-Instruments Corp., Ltd.
Tel. 02-939-5711 (12 lines)  Fax. 02-939-4207-8  Website. www.pico.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login