ไดอะสปอร์ (Diaspore)
ความเป็น “สิ่งที่ใหม่” และ “ไม่ปกติ” คือการที่เป็นอัญมณีที่เปลี่ยนสี Diaspore, จาก Turkey ได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแร่ธาตุที่ผู้คนนักสะสมทุ่มเทเพื่อให้ได้มาเป็นสมบัติของตนมาหลายทศวรรษ Diaspore ได้รับการยอมรับมากขึ้นจากนักธรณีวิทยาว่าเป็นแร่ประเภทเดียวกับแร่ bauxite
Last Update : 10:35:46 13/09/2012
โมลดาไวท์ (Moldavite)
โมลดาไวท์ (Moldavite) - อุลกมณีสีเขียวใส เป็นสะเก็ดดาวที่ถูกพบและได้รับการบันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1787 ที่ประเทศเชคโกสโลวาเกีย ใกล้แม่น้ำMoldua จึงเรียกชื่อว่า Moldavite (เป็นสะเก็ดดาวชนิดหนึ่งในตระกูล Tektite) มีสีเขียวสดใส นับเป็นสะเก็ดดาวที่หายากและมีราคาแพง
Last Update : 11:33:38 10/09/2012
มูนสโตน (Moonstone) หรือ มุกดาหาร
มูนสโตน (Moonstone) หรือ มุกดาหาร ที่มีชื่อนี้เพราะว่ามีสีเหมือนสีของดวงจันทร์เวลาขึ้นเต็มดวง
Last Update : 12:19:42 22/08/2012
แทนซาไนต์ (Tanzanite)
มีสีน้ำเงินอมเขียว อมน้ำตาล โดยสีเปลี่ยนตามทิศทางผลึก แทนซาไนต์ (Tanzanite) มีลักษณะคล้ายกับไพลิน (Blue sapphire) มาก แต่แสดงสีแฝดที่เด่นชัดกว่า มีค่าดัชนีหักเห และ ความถ่วงจำเพาะที่ต่ำกว่า อัญมณีที่มีสีเหมือน Tanzanite อีกชนิด คือ Iolite แสดงสีแฝดเด่นชัดเช่นกัน แต่แยกได้โดยมีค่าดัชนีหักเห และ ความถ่วงจำเพาะต่ำกว่า Tanzanite อยู่ในกลุ่มของ ซอยไซต์ (Zoisite) ซึ่งเป็นแร่ที่มีหลายชนิด ที่จัดเป็นอัญมณี มีสีคล้ายไพลิน โดยสีเกิดจากธาตุ V เป็นอัญมณีที่แสดงสีแฝด (pleochroism) เด่นชัด เกิดในหินแปร โดย แทนซาไนต์ (Tanzanite) พบในหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนบริเวณที่แทรกสลับกับหิน Schist
Last Update : 11:27:37 22/08/2012
ความหมายของหินเสริมมงคลแต่ละชนิด
บทความให้ความรู้เกี่ยวกับประเภท และชนิดของหินแต่ละชนิด พร้อมคุณสมบัติ ... เป็นหิน ที่ช่วยเสริมความมีชีวิตชีวา พละกำลังและให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นเจ้า ของ
Last Update : 16:57:18 27/07/2012
Star Sunstone 3.22 Carats.
Brand : Friendly Gem
Model : FJ120011
Last Update : 16:37:07 19/10/2012
Green Peridot 2.00 Carats.
Brand : Friendly Gem
Model : FJ120005
Last Update : 16:34:47 19/10/2012
Dark Red Spessartine Garnet 1.51 Caraats
Brand : Friendly Gems
Model : FJ120067
Last Update : 11:08:58 19/10/2012
Gray Red Spessartine Garnet 4.09 Carats
Brand : Friendly Gems
Model : FJ120066
Last Update : 11:03:52 19/10/2012
Greenish Yellow Tourmaline 2.01 carats
Brand : Friendly Gems
Model : FJ120065
Last Update : 10:56:19 19/10/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
118
Total View
434035

Products list by Category (Total 94 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Star Sunstone 3.22 Carats.
Brand name:Friendly Gem
Model:FJ120011
Last Update : 19/10/2555 16:37:07
Green Peridot 2.00 Carats.
Brand name:Friendly Gem
Model:FJ120005
Last Update : 19/10/2555 16:34:47
Dark Red Spessartine Garnet 1.51 Caraats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120067
Last Update : 19/10/2555 11:08:58
Gray Red Spessartine Garnet 4.09 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120066
Last Update : 19/10/2555 11:03:52
Greenish Yellow Tourmaline 2.01 carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120065
Last Update : 19/10/2555 10:56:19
Light Blue Aquamarine 9.64 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120064
Last Update : 19/10/2555 10:50:44
Brownish Orange Topaz 9.8 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120063
Last Update : 19/10/2555 10:41:23
Brownish Orange Topaz 16.22 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120062
Last Update : 19/10/2555 10:36:06
Star Sapphire 3.80 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120061
Last Update : 19/10/2555 10:30:00
Star Sapphire 3.80 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120061
Last Update : 17/10/2555 15:23:12
Black Star Sapphire 0.96 Carats
Brand name:Friendly Gem
Model:FJ120012
Last Update : 17/10/2555 15:19:05
Silver Blue Spinel 2.17 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120060
Last Update : 17/10/2555 15:05:03
Golden Black Star Sapphire 8.34 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120059
Last Update : 17/10/2555 15:00:28
Rainbow Quartz 14.62 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120051
Last Update : 17/10/2555 14:42:58
Pink Morganite 2.71 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120050
Last Update : 17/10/2555 14:30:21
Red Star Ruby 4.17 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120046
Last Update : 17/10/2555 13:58:10
Orange Spessartine Garnet 2.85 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120043
Last Update : 17/10/2555 13:54:00
Blue Tanzanite 1.26 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120042
Last Update : 17/10/2555 13:14:39
Padparadsha Kunzite 11.92 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120041
Last Update : 17/10/2555 13:06:08
Orange Spessartine Garnet 5.73 Carats
Brand name:Friendly Gems
Model:FJ120040
Last Update : 17/10/2555 12:18:39

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Friendly Gems
Tel. 087-694-2999, 02-808-5991  Fax. 02-808-7262
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login