มารู้จัก "Cool Mode" Project กันคะ !!
อุตสาหกรรม สิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งออก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พบว่าผลกระทบส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาจากสภาวะการใช้งาน ได้แก่ การซักล้าง การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากมีการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าช่วงชีวิตอื่น ดังนั้น การรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาตลาดและการผลิตอย่างยั่งยืน
Last Update : 21:40:26 21/06/2012
เสื้อผ้า "ลดโลกร้อน" มีด้วยหรือ?
จาก ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน จึงทำให้ประเทศต่างๆหันมาสนใจ และตระหนักถึงภัยพิบัติ และหาธีการต่างๆ ที่จะช่วยลดโลกร้อน
Last Update : 21:31:35 21/06/2012
ทำไมต้องเครื่องจักรปักคอม "Tajima"
TAJIMA has playing an active role as the leading manufacturer by releasing top quality embroidery machines on the international market. Embroidery machines released under the TAJIMA brand are exported to over 100 nations throughout the world.
Last Update : 20:25:36 21/06/2012
การเลือกใช้เสื้อผ้าและการดูแล
การเลือกใช้เสื้อผ้า ลักษณะและประเภทของผ้า การดูแลรักษา
Last Update : 15:39:03 20/06/2012
เสื้อฟอร์ม_Motul
Brand : SNK
Model : Motul
Last Update : 11:34:09 11/07/2012
งานปักโลโก้: ตำรวจนครบาล
Brand : SNK
Model : สายตรวจ
Last Update : 18:12:42 02/07/2012
งานปักโลโก้: นกแอร์
Brand : SNK
Model : นกแอร์
Last Update : 18:05:09 02/07/2012
งานปักโลโก้: คณะลูกเสือแห่งชาติ
Brand : SNK
ตัวอาร์มติดเสื้อ
Last Update : 14:36:08 21/06/2012
งานปักโลโก้: B2S
Brand : SNK
Last Update : 00:53:42 21/06/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2018
Total View
42149

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เสื้อฟอร์ม_Motul
Brand name:SNK
Model:Motul
Last Update : 11/07/2555 11:34:09
งานปักโลโก้: ตำรวจนครบาล
Brand name:SNK
Model:สายตรวจ
Last Update : 02/07/2555 18:12:42
งานปักโลโก้: นกแอร์
Brand name:SNK
Model:นกแอร์
Last Update : 02/07/2555 18:05:09
งานปักโลโก้: คณะลูกเสือแห่งชาติ
Brand name:SNK
ตัวอาร์มติดเสื้อ
Last Update : 21/06/2555 14:36:08
งานปักโลโก้: B2S
Brand name:SNK
Last Update : 21/06/2555 00:53:42

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Srinakorn Embroidery Co., Ltd
Tel. 02-4380178  Fax. 02-8624286
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login