รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ Computer Room ห้องเซิฟเวอร์ Server Room
Brand : -
Model : -
รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ห้องเซิฟเวอร์ ห้องServer (Server Room) ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
Last Update : 18:05:28 25/02/2015
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Brand : -
Model : -
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Last Update : 11:00:45 17/07/2012
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม (NFPA 75 Standard Compilation)
Brand : -
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม ตาม NFPA 75 Standard (This standard covers the requirements for the protection of information technology equipment and information technology equipment areas)
Last Update : 09:07:28 17/07/2012
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Brand : -
Model : -
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Last Update : 12:56:57 11/07/2012
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Brand : -
Model : -
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Last Update : 12:56:45 11/07/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1703
Total View
48624

Products list by Category (Total 7 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ Computer Room ห้องเซิฟเวอร์ Server Room
Brand name:-
Model:-
รับออกแบบ สร้าง ปรับปรุง Renovate ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ห้องเซิฟเวอร์ ห้องServer (Server Room) ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
Last Update : 25/02/2558 18:05:28
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Brand name:-
Model:-
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Last Update : 17/07/2555 11:00:45
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม (NFPA 75 Standard Compilation)
Brand name:-
งานสถาปัตยกรรมสำหรับงานทนไฟและป้องกันไฟลาม ตาม NFPA 75 Standard (This standard covers the requirements for the protection of information technology equipment and information technology equipment areas)
Last Update : 17/07/2555 09:07:28
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Brand name:-
Model:-
งานระบบพื้นยก (Raised floor)
Last Update : 11/07/2555 12:56:57
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Brand name:-
Model:-
งานระบบดับเพลิง(Fire Extinguisher)
Last Update : 11/07/2555 12:56:45
งานระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)
Brand name:-
งานระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)
Last Update : 11/07/2555 12:55:57
งาน Mission Critical Application
Brand name:-
Model:-
งานระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
Last Update : 11/07/2555 12:54:54

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by NANA BIZ CO.,LTD
Tel. 081-3118418  Fax. 025653510
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login