เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
Brand : CEM
Model : ORACLE
ORACLE FIRST EVER RAPID FAT ANALYZER with No Method Development
Last Update : 09:35:56 15/01/2019
Photo Absorbance Sensor
Brand : Ushio
Model : PicoExplorer
The PiCOEXPLORER eliminates critical bottlenecks in laboratory processes.
Last Update : 09:17:21 14/01/2019
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand : Skalar
Model : San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 09:37:57 11/01/2019
Green House Gas Analyzer
Brand : Picarro
Model : G2301
PICARRO G2301 CRDS Analyzer CO2 CH4 H2O Measurements in Air The world?s highest precision analyzer for the top three greenhouse gases
Last Update : 11:03:40 10/01/2019
AutoEVA-60 Multiple Evaporation System
Brand : Reeko
Model : AutoEVA-60
The AutoEVA-60 are automated high throughput, high speed and low gas consumption sample concentrators.
Last Update : 09:20:51 09/01/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
55
Total View
633571

Products list by Category (Total 187 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
Brand name:CEM
Model:ORACLE
ORACLE FIRST EVER RAPID FAT ANALYZER with No Method Development
Last Update : 15/01/2562 09:35:56
Photo Absorbance Sensor
Brand name:Ushio
Model:PicoExplorer
The PiCOEXPLORER eliminates critical bottlenecks in laboratory processes.
Last Update : 14/01/2562 09:17:21
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand name:Skalar
Model:San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 11/01/2562 09:37:57
Green House Gas Analyzer
Brand name:Picarro
Model:G2301
PICARRO G2301 CRDS Analyzer CO2 CH4 H2O Measurements in Air The world?s highest precision analyzer for the top three greenhouse gases
Last Update : 10/01/2562 11:03:40
AutoEVA-60 Multiple Evaporation System
Brand name:Reeko
Model: AutoEVA-60
The AutoEVA-60 are automated high throughput, high speed and low gas consumption sample concentrators.
Last Update : 09/01/2562 09:20:51
ICP - OES
Brand name:Teledyne Leeman Labs
Model:Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 08/01/2562 09:42:11
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Brand name:CEM Corporation
Model:Liberty Blue
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 07/01/2562 09:15:34
Compact Mass Spectrometer
Brand name:Advion
Model:Expression
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist?s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics ? the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 04/01/2562 09:23:26
Discrete Analyzer - Automation of basic colorimetric parameters
Brand name:Skalar
Model:The BluVisionTM
The BluVisionTM discrete analyzer, for the analysis of basic colorimetric parameters.
Last Update : 03/01/2562 09:35:19
Raman Handheld Analyzer
Brand name:EnSpectr
Model:Raport
Bringing qualities of laboratory molecular analysis to the field
Last Update : 02/01/2562 09:34:58
Automatic Homogenizer
Brand name:Reeko
Model:AH-30
The AH-30 automatic homogenizer is a multi-tasking device that can achieve high throughput sample loading.
Last Update : 28/12/2561 09:17:42
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
Brand name:CEM
Model:Sprint - Protein Analyzer
Rapid Protein Analyzer for fast, accurate protein testing.
Last Update : 25/12/2561 09:12:18
เครื่องตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกแบบสะพายหลัง
Brand name:Picarro
Model:G4301
The Picarro GasScouter analyzer is the first of a new generation of ultra-lightweight and portable, battery-powered analyzers. Featuring Picarro?s patented, award winning CRDS technology, the GasScouter is optimal for mobile, high precision greenhouse gas measurements.
Last Update : 24/12/2561 09:42:12
Total Organic Carbon (TOC) and Total Carbon (TC) analyzer
Brand name:Skalar
Model:Primacs Series
The Primacs SERIES Carbon / Nitrogen Analyzers have been designed to offer a true solution of Carbon and Nitrogen analysis in solid samples.
Last Update : 21/12/2561 10:55:42
Raman Microscope
Brand name:EnSpectr
Model:RamMics M532?
RamMics M532? allows distinguishing particles of 2-3 ?m size and differentiate them from ones with other chemical and physical properties, which opens multiple research opportunities within one Raman system.
Last Update : 20/12/2561 09:36:06
TLC Plate Reader
Brand name:Advion
Model:Plate Express
PlatesPlate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS.
Last Update : 19/12/2561 17:24:15
Energized Dispersive Guided Extraction
Brand name:CEM
Model:EDGE
The EDGE? has revolutionized the extraction process for sample preparation. Extract up to 30 grams in only five minutes, including the filtering and cooling process; 6 times faster than other pressurized fluid extractors.
Last Update : 19/12/2561 16:34:33
6 Channels Automated SPE
Brand name:Reeko
Model:Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 12/12/2561 09:24:51
เครื่องวิเคราะห์น้ำผึ้งปลอมปน
Brand name:Picarro
Model:CM-CRDS
Picarro CM-CRDS analyses adulteration of honey without preparation by quickly measuring the isotopic ratios 13C/12C which take less time and cost than the measured ?13C with traditional IRMS instrumentation.
Last Update : 04/12/2561 09:34:07
Automatic Solid Phase Extraction
Brand name:Reeko
Model:Fotector-02HT
Fotector- 02HT is designed for large current laboratory samples.
Last Update : 03/12/2561 09:30:59

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login