เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
ICP - OES เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
Brand : Teledyne Leeman Labs
Model : Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 09:37:58 23/07/2019
Automatic Solid Phase Extraction
Brand : Reeko
Model : Fotector-02HT
Fotector- 02HT is designed for large current laboratory samples.
Last Update : 09:53:21 22/07/2019
Raman analyzer of powders
Brand : EnSpectr
Model : MIXSplitter?
Raman qualitative and quantitative analyzer of powders MIXSplitter? reveals hidden properties of mixed substances, the system automatically scans and identifies mixed substances' compounds.
Last Update : 12:59:41 18/07/2019
Total Organic Carbon (TOC) and Total Carbon (TC) analyzer
Brand : Skalar
Model : Primacs Series
The Primacs SERIES Carbon / Nitrogen Analyzers have been designed to offer a true solution of Carbon and Nitrogen analysis in solid samples.
Last Update : 09:36:46 15/07/2019
60 MHz Carbon ฺBench Top NMR
Brand : Magritek
Model : Spinsolve 60 Carbon
The Spinsolve 60 Carbon benchtop NMR spectrometer gives you a remarkable 60 MHz NMR spectrometer in a compact benchtop instrument.
Last Update : 10:10:33 12/07/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
50
Total View
725520

Products list by Category (Total 187 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ICP - OES เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
Brand name:Teledyne Leeman Labs
Model:Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 23/07/2562 09:37:58
Automatic Solid Phase Extraction
Brand name:Reeko
Model:Fotector-02HT
Fotector- 02HT is designed for large current laboratory samples.
Last Update : 22/07/2562 09:53:21
Raman analyzer of powders
Brand name:EnSpectr
Model:MIXSplitter?
Raman qualitative and quantitative analyzer of powders MIXSplitter? reveals hidden properties of mixed substances, the system automatically scans and identifies mixed substances' compounds.
Last Update : 18/07/2562 12:59:41
Total Organic Carbon (TOC) and Total Carbon (TC) analyzer
Brand name:Skalar
Model:Primacs Series
The Primacs SERIES Carbon / Nitrogen Analyzers have been designed to offer a true solution of Carbon and Nitrogen analysis in solid samples.
Last Update : 15/07/2562 09:36:46
60 MHz Carbon ฺBench Top NMR
Brand name:Magritek
Model:Spinsolve 60 Carbon
The Spinsolve 60 Carbon benchtop NMR spectrometer gives you a remarkable 60 MHz NMR spectrometer in a compact benchtop instrument.
Last Update : 12/07/2562 10:10:33
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
Brand name:CEM
Model:ORACLE
ORACLE FIRST EVER RAPID FAT ANALYZER with No Method Development
Last Update : 11/07/2562 09:42:04
CRDS Gas Analyzer(CO2 + CO + CH4 + H2O)
Brand name:Picarro
Model:G2401
Picarro?s near-infrared Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) technology is capable of measuring CO2, CO, CH4 and water vapor down to parts-per-billion (ppb) sensitivity with negligible drift for months of continuous high quality data collection.
Last Update : 09/07/2562 09:55:06
Automatic Homogenizer
Brand name:Reeko
Model:AH-30
The AH-30 automatic homogenizer is a multi-tasking device that can achieve high throughput sample loading.
Last Update : 08/07/2562 09:48:50
Raman Microscope
Brand name:EnSpectr
Model:RamMics M532?
RamMics M532? allows distinguishing particles of 2-3 ?m size and differentiate them from ones with other chemical and physical properties, which opens multiple research opportunities within one Raman system.
Last Update : 05/07/2562 09:11:48
San++ Continuous Flow Analyzer
Brand name:Skalar
Model:San++
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 04/07/2562 09:55:12
Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
Brand name:CEM
Model:Phoenix
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 ?C or High Capacity furnace.
Last Update : 01/07/2562 09:59:52
ุ60 MHz Bench Top NMR
Brand name:Magritek
Model:Spinsolve 60
The Spinsolve 60 spectrometer provides high quality 1H and 19F NMR spectra in seconds, right where it is needed - at your laboratory bench.
Last Update : 28/06/2562 09:43:54
6 Channels Automated SPE
Brand name:Reeko
Model:Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 26/06/2562 09:30:16
เครื่องวิเคราะห์สิ่งปลอมปนในน้ำมะพร้าว
Brand name:Picarro
Model:G2131i + Combustion module
A low-cost, easy-to-use, accurate, and precise solution to identify the addition of C4 sugars (adulteration), based on the carbon isotopic (?13C) composition of the coconut water.
Last Update : 24/06/2562 09:35:32
Robotic COD Analyzer
Brand name:Skalar
Model:SP 2000 serie
Skalar's SP2000 analyzers can be configured to automate COD according to the sealed tube (ST-COD) method ISO 15705 and EPA 410.4 or to the classical titration method ISO 6060
Last Update : 21/06/2562 09:40:34
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Brand name:CEM Corporation
Model:Liberty Blue
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 19/06/2562 10:04:13
AutoEVA-60 Multiple Evaporation System
Brand name:Reeko
Model: AutoEVA-60
The AutoEVA-60 are automated high throughput, high speed and low gas consumption sample concentrators.
Last Update : 18/06/2562 09:18:32
เครื่องวิเคราะห์น้ำผึ้งปลอมปน
Brand name:Picarro
Model:CM-CRDS
Picarro CM-CRDS analyses adulteration of honey without preparation by quickly measuring the isotopic ratios 13C/12C which take less time and cost than the measured ?13C with traditional IRMS instrumentation.
Last Update : 17/06/2562 09:25:58
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
Brand name:CEM
Model:Sprint - Protein Analyzer
Rapid Protein Analyzer for fast, accurate protein testing.
Last Update : 12/06/2562 09:30:27
Photo Absorbance Sensor
Brand name:Ushio
Model:PicoExplorer
The PiCOEXPLORER eliminates critical bottlenecks in laboratory processes.
Last Update : 11/06/2562 09:35:17

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login