คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - แบบฝึกหัด
Last Update : 18:23:34 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - เนื้อหา
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - เนื้อหา
Last Update : 18:21:36 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - แบบฝึกหัด
Last Update : 18:19:49 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - เนื้อหา
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - เนื้อหา
Last Update : 18:17:52 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 1 - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 1 - แบบฝึกหัด
Last Update : 18:15:05 01/06/2012
DBD Registered
Last Update : 09:07:39 06/06/2013
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 6 เล่ม 2
วลีและชนิดของวลี วลีและประโยค โครงสร้างประโยค บทประธาน บทกริยา บทกรรม บทขยาย ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคเพื่อการสื่อสาร ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำราชาศัพท์
Last Update : 15:45:47 01/06/2012
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 6 เล่ม 1
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทย โครงสร้างของพยางค์และคำ อักษรควบ อักษรนำ คำเป็น คำตาย การผันอักษร คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส คำสนธิ คำที่มีความหมายแฝง คำไวพจน์
Last Update : 15:43:15 01/06/2012
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 5 เล่ม 2
คำและวลี ชนิดของวลี วลีกับประโยค โครงสร้างประโยค ประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคความเดียวและประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้พจนานุกรมและการเรียงคำตามพจนานุกรม
Last Update : 15:40:37 01/06/2012
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 5 เล่ม 1
พยางค์และคำ การประสมอักษร มาตราตัวสะกด คำเป็น คำตาย การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรควบและอักษรนำ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน คำคล้องจอง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
Last Update : 15:38:04 01/06/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
99
Total View
491374

Products list by Category (Total 28 Products)

สินค้าขายดี (Best Selling)
 
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 6 เล่ม 2
วลีและชนิดของวลี วลีและประโยค โครงสร้างประโยค บทประธาน บทกริยา บทกรรม บทขยาย ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคเพื่อการสื่อสาร ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำราชาศัพท์
Last Update : 01/06/2555 15:45:47
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 6 เล่ม 1
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทย โครงสร้างของพยางค์และคำ อักษรควบ อักษรนำ คำเป็น คำตาย การผันอักษร คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส คำสนธิ คำที่มีความหมายแฝง คำไวพจน์
Last Update : 01/06/2555 15:43:15
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 5 เล่ม 2
คำและวลี ชนิดของวลี วลีกับประโยค โครงสร้างประโยค ประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคความเดียวและประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้พจนานุกรมและการเรียงคำตามพจนานุกรม
Last Update : 01/06/2555 15:40:37
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 5 เล่ม 1
พยางค์และคำ การประสมอักษร มาตราตัวสะกด คำเป็น คำตาย การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรควบและอักษรนำ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน คำคล้องจอง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
Last Update : 01/06/2555 15:38:04
แบบฝึกหลักษาภาไทย ป 4 เล่ม 2
คำและวลี วลีและประโยค โครงสร้างประโยค ประโยคเพื่อการสื่อสาร คำและความหมายของคำ การเขียนคำจากคำอ่าน และการเขียนคำอ่าน ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น การใช้พจนานุกรม และการเรียงคำตามพจนานุกรม สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ
Last Update : 01/06/2555 15:34:56
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 4 เล่ม 1
พยางค์และคำ สระ การประสมอักษร คำเป็น คำตาย การผันอักษร อักษรควบและอักษรนำ สามานยนามและวิสามานยนาม ลักษณะนาม บุรุษสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำที่มี ร หัน การใช้บัน บรร การใช้ ฤ ฤา คำพ้อ
Last Update : 01/06/2555 15:31:52
แบบฝึกหลักภาษาไทยป 4
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป คำ พยางค์ วลี ประโยค อักษรควบ อักษรนำ คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ คำเป็น คำตาย ตัวการันต์ ไม้ยมก คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ ประโยค คำพ้องรูป คำพ้องเสียง การเรียงคำตามพจนานุกรม คำที่มีความหมายแฝง สำนวนคำพังเพย คำราชาศัพท์ คำสุภาพ คำสำหรับพระภิกษุ
Last Update : 01/06/2555 15:29:03
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 3 เล่ม 2
คำนามและคำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำและวลี วลีและประโยค โครงสร้างประโยค ประโยคเพื่อการสื่อสาร เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ คำที่มี รร (ร หัน) คำที่มี ฤ ฤๅ บันและบรร ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น คำราชาศัพท์ คำสุภาพ สำนวน ภาษิต สุภาษิต คำพังเพย คำคล้องจอง การใช้พจนานุกรมและการเรียงคำตามพจนานุกรม
Last Update : 01/06/2555 15:26:00
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 3 เล่ม 1
พยัญชนะไทย สระและวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา สระคงรูป สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ตัวการันต์ การประสมอักษร การผันอักษร การเขียนคำอ่าน คำและพยางค์ คำเป็นคำตาย คำควบกล้ำและอักษรนำ คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
Last Update : 01/06/2555 15:23:03
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 3
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป การผันเสียงวรรณยุกต์ พยางค์ คำ คำคล้องจอง อักษรควบ อักษรนำ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำเป็น คำตาย การเขียนคำจากคำอ่าน การใช้ ฤ ฤๅ การใช้ บัน บรร ร.หัน คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ วลี ประโยค คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำตรงข้าม คำราชาศัพท์ คำสุภาพ สำนวน เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ ไม้ทัณฑฆาต การเรียงคำตามพจนานุกรม
Last Update : 01/06/2555 15:19:27
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 2 เล่ม 2
พยางค์และคำ คำและวลี วลีและประโยค โครงสร้างของประโยค ประโยคเพื่อการสื่อสาร การเรียงคำให้เป็นประโยค คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ การใช้ ใอ ไอ และอัย ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจีน การเขียนคำจากคำอ่าน คำศัพท์
Last Update : 01/06/2555 15:06:39
แบบฝึกหลีกภาษาไทย ป 2 เล่ม 1
พยัญชนะไทย สระไทย วรรณยุกต์และการผันเสียงวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา ตัวสะกด 2 ตัวและตัวการันต์ สระคงรูป สระเปลี่ยนรูป สระลดรูป การแจกลูกคำ คำควบกล้ำและอักษรนำ คำที่มี รร(ร หัน) การเขียนคำอ่าน คำคล้องจอง คำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ตรงข้ามกัน
Last Update : 01/06/2555 15:01:23
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 2
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดตรงแม่ และไม่ตรงแม่ สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป การผันอักษร คำคล้องจอง คำซ้อน คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่มีความหมายคล้ายกัน คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน อักษรควบ อักษรนำ คำที่มักเขียนผิด วลี ประโยค คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำที่มี รร การใช้ ใอ ไอ อัย การเรียงคำตามพจนานุกรม
Last Update : 01/06/2555 14:54:43
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 1 เล่ม 2
พยัญชนะต้น สระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป วรรณยุกต์และการผันเสียงวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา คำเป็นคำตาย คำควบกล้ำและอักษรนำ คำนามและคำสรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ ประโยค คำคล้องจอง
Last Update : 31/05/2555 01:11:03
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 1 เล่ม 1
พยัญชนะไทย ไตรยางค์ สระไทย วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา การประสมคำ การแจกลูกคำ สระคงรูป สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป คำที่มีตัวการันต์ การเขียนคำอ่าน
Last Update : 31/05/2555 01:07:31
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 1
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไตรยางค์ มาตราตัวสะกดตรงแม่ และไม่ตรงแม่ สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป พยางค์ คำ คำคล้องจอง อักษรควบกล้ำ อักษรนำ คำพ้องเสียง คำที่มีความหมายตรงกันข้าม คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คำที่มี ฤ และ คำ ร หัน คำสุภาพ ลักษณนาม คำที่ใช้ไม้ม้วน ประโยค
Last Update : 31/05/2555 01:04:23
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป 5 เล่ม 2
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม การหาความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และ วงกลม รูปทรงปริมาตร และ การหาปริมาตร ทักษะการคำนวณร้อยละ ร้อยละกับการซื้อขาย กำไร ขาดทุน ส่วนลด ดอกเบี้ย ภาษี และ อื่นๆ
Last Update : 31/05/2555 00:19:04
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป 5 เล่ม 1
จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 สมบัติของจำนวน การหาค่าประมาณใกล้เคียง ทักษะการบวกลบคูณหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา มุมและเส้นขนาน ความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน เศษส่วนที่เท่ากัน ทักษะการบวกลบเศษส่วน โจทย์ปัญหาเศษส่วน ความหมายของทศนิยม ทักษะการบวกลบและคูณทศนิยม โจทย์ปัญหาทศนิยม
Last Update : 31/05/2555 00:18:21
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป 4 เล่ม 2
การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ทักษะการบวกลบทศนิยม โจทย์ปัญหาทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วน การเรียงลำดับเศษส่วน ทักษะการบวกลบเศษส่วน โจทย์ปัญหาเศษส่วน เวลา เงิน บทประยุกต์ แผนภูมิ
Last Update : 31/05/2555 00:17:42
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป 4 เล่ม 1
จำนวนที่มากกว่า 100,000 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน ทักษะการบวกลบคูณหาร การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิต การวัดความยาว การชั่ง การตวง
Last Update : 31/05/2555 00:16:44

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Focus Elearning Center
Tel. 0816373780  Fax. 022412100  Website. www.focus2552elearning.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login