ถึงเวลาใช้เหล็ก มอก.แล้วหรือยัง
ว่ากันว่า"คบเด็กสร้างบ้าน" จะเกิดแต่ปัญหาไม่รู้จบ การใช้เหล็กที่ไมได้มาตรฐานก็จะทำให้เกิดแต่ปัญหาไม่รู้จบเช่นกัน ตั้งแต่การแตกรา้วของโครงสรา้ง การทรุดตัวของโครงสร้าง รวมำปถึงการพังทลายของอาคารบ้านเรือนที่อาจเกิดขึ้น
Last Update : 17:04:48 29/05/2012
ลวดมัดเหล็ก
Last Update : 14:46:29 23/10/2012
ไวร์เมช
Last Update : 14:42:38 23/10/2012
เหล็กข้ออ้อย
Last Update : 14:39:32 23/10/2012
เหล็กเส้นกลม
Last Update : 14:34:57 23/10/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
855
Total View
81128

Products list by Category (Total 31 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ลวดมัดเหล็ก
Last Update : 23/10/2555 14:46:29
ไวร์เมช
Last Update : 23/10/2555 14:42:38
เหล็กข้ออ้อย
Last Update : 23/10/2555 14:39:32
เหล็กเส้นกลม
Last Update : 23/10/2555 14:34:57
เหล็กท่อดำ
Last Update : 23/10/2555 13:53:40
เหล็กแผ่นลาย
Last Update : 23/10/2555 13:46:50
เหล็กแผ่นดำ
Last Update : 23/10/2555 13:43:22
เหล็กเพลาขาว
Last Update : 23/10/2555 13:35:22
เหล็กแบน
Last Update : 23/10/2555 13:25:49
เหล็กรางพับ
Last Update : 23/10/2555 13:15:00
เหล็กรางน้ำ
Last Update : 23/10/2555 13:12:48
เหล็กไวด์แฟรงค์
Last Update : 23/10/2555 11:52:45
เหล็กไอ-บีม
Last Update : 23/10/2555 11:51:08
เหล็กฉาก
Last Update : 23/10/2555 11:49:20
ลวดเชื่อมโกเบ NC38L
Brand name:KOBE
Last Update : 30/05/2555 17:08:11
ลวดเชื่อม MG51T
Brand name:KOBE
Last Update : 30/05/2555 17:06:29
ลวดเชื่อมโกเบ KOBE350R
Brand name:KOBE
Last Update : 30/05/2555 17:05:15
ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30
Brand name:KOBE
Last Update : 30/05/2555 17:02:34

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by K.T.M.Steel co.,Ltd.
Tel. 044-206133-9 ,044-267714-6  Fax. 044-206132,044-245477  Website. www.ktmsteel.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login