คุณสมบัติของผ้ากันไรฝุ่น LittleRAY
ผ่านการทดสอบ จาก โครงการศึกษาวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้ากันไรฝุ่น เลขที่ FA-150/2549 ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้ากันไรฝุ่นหลังซัก เลขที่ FA-152/2549 ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้าเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ เลขที่ FA-151/2549 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทดสอบก่อนซัก เลขที่ R00077/49 และหลังซัก R00078/49 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 1010/2549
Last Update : 04:46:44 06/05/2012
ทฤษฏีนาโนซิลเวอร์
มีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ถูกจำกัดโดยขึ้นกับชนิดของเชื้อโรค, ไม่ก่อให้เกิดการต้านยาของเชื้อโรค, โดยการทดลองของ FDA ได้ให้การรับรองว่านาโนซิลเวอร์ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
Last Update : 01:17:43 05/05/2012
ไรฝุ่นคืออะไร?
“ไรฝุ่น”เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อโรคภูมิแพ้ เราได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าร่างกายโดยการสูดดมมูลไรที่ฟุ้งออกมาจากเครื่องนอน ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งอาศัยของไรฝุ่นในบ้านเรือนได้แก่ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตุ๊กตา เป็นต้น
Last Update : 01:04:58 05/05/2012
Infant Incubator Filter for use with Atom Model: V-80, V-85, V-2000
Brand : NurseCare
Model : FT003
Infant Incubator Filter for use with Atom Model: V-80, V-85, V-2000 แพค 4 ช้ิ้น
Last Update : 22:42:57 13/05/2012
Infant Incubator Filter for use with Atom V-2100
Brand : NurseCare
Model : FT007
Infant Incubator Filter for use with Atom Model: V-2100 แพค 4 ช้ิ้น
Last Update : 22:42:01 13/05/2012
Infant Incubator Filter for use with Air ShieldsModel: C-2000, C-85
Brand : NurseCare
Model : FT005
Infant Incubator Filter for use with Air Shields Model: C-2000, C-85 แพค 4 ช้ิ้น 1500 บาท
Last Update : 16:49:29 12/05/2012
Infant Incubator Filter for use with Air Shields Model: C-86, 100, 200, 450, 500, 550 Replaces Air Shields # 26-945-70
Brand : NurseCare
Model : FT001
Infant Incubator Filter for use with Air Shields Model: C-86, 100, 200, 450, 500, 550 Replaces Air Shields # 26-945-70 Specification Filtration Filter Description : Type 1 , Class A (Fully Disposable filter Rating: F8(Color of media Yellow) Or MERV 14@1968 cfm Or EUROVENT Rating EU no. EU8 Initail Efficiency (%) : 86% Average Efficiency or Dust Spot Efficiency (%) : 90-95% Average Arrestance (%): 100% Type of Media : Yellow media Synthetic Air Flow Rate (l/s) Or (cfm) Or (m3/s): 944 l/s , 1968 cfm , 0.93 m3/s Face Velocity (m/s) Or (fpm): 2.54 m/s , 492 fpm Dust Holding Capacity (g) : 277 g Dust Holding Capacity per unit of Face Area Or (Dust Feed Rate):744 g/sqm. Initail Resistance (Pa) Or Final Pressure Drop (in.wg): 90 Pa , 0.354 in.wg Typical controlled Partice Size : 0.3 – 1 micron – All bacteria , Most tobacco smoke, Droplet muclei (sneeze), Cooking oil, Most smoke, Insecticide dust, Copier toner, Most face powder, Most paint pigments. Typical Application and Limitation: for most HVAC-Hospital inpatient care, General surgery, commercial buildings, food processing parts, light industry and marine.
Last Update : 16:48:27 12/05/2012
Infant Incubator Filter for use with Ohmeda Care Plus, 190,190A,190ASC
Brand : NurseCare
Model : FT011
Last Update : 16:40:57 12/05/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
881
Total View
77721

Products list by Category (Total 6 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ปลอกหมอนกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์
Brand name:LittleRAY
Model:FG005
ปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ (ผู้ใหญ่) ขนาดมาตรฐาน 20x30 นิ้ว ผ่านการทดสอบ จาก โครงการศึกษาวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้ากันไรฝุ่น เลขที่ FA-150/2549 ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้ากันไรฝุ่นหลังซัก เลขที่ FA-152/2549 ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้าเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ เลขที่ FA-151/2549 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทดสอบก่อนซัก เลขที่ R00077/49 และหลังซัก R00078/49
Last Update : 11/05/2555 02:00:29
ชุดผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 6 ฟุต
Brand name:LittleRAY
Model:FG0031
ชุดผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 6 ฟุต ประกอบด้วย - ปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์ 2 ใบ - ปลอกหมอนข้างป้องกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์ 2 ใบ - ผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 6 ฟุต 1 ผืน
Last Update : 11/05/2555 01:59:50
ชุดผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 5 ฟุต
Model:FG0032
ชุดผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 5 ฟุต ประกอบด้วย - ปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์ 2 ใบ - ปลอกหมอนข้างป้องกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์ 2 ใบ - ผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 5 ฟุต 1ผืน
Last Update : 11/05/2555 01:59:15
ชุดผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 3.5 ฟุต
Brand name:LittleRAY
Model:FG0033
ประกอบด้วย -ปลอกหมอนกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์ 1 ใบ -ปลอกหมอนข้างกันไรฝุ่นนาโนซิลเวอร์ 1 ใบ -ผ้าปูที่นอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ 3.5 ฟุต 1ผืน
Last Update : 11/05/2555 01:58:18
ปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่นเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ (เด็ก) 13x18 นิ้ว
Brand name:LittleRAY
Model:FG007
ผ่านการทดสอบ จาก โครงการศึกษาวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้ากันไรฝุ่น เลขที่ FA-150/2549 ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้ากันไรฝุ่นหลังซัก เลขที่ FA-152/2549 ใบรายงานผลการวิเคราะห์ ผ้าเคลือบสารนาโนซิลเวอร์ เลขที่ FA-151/2549 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทดสอบก่อนซัก เลขที่ R00077/49 และหลังซัก R00078/49
Last Update : 11/05/2555 01:57:43

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by LittleRAY CO.,LTD
Tel. 02-9227043  Fax. 02-9073179  Website. www.littleray.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login