ฉลากฟิล์มแถบกาว
Brand : OPP
Last Update : 11:38:36 20/04/2012
ฉลากฟิลม์หดพิมพ์สี
Brand : PVC / PET / OPS / OPP / PP / PE
Last Update : 11:36:29 20/04/2012
พลาสติกหุ้มปากขวด
Brand : พลาสติกหุ้มปากขวด
Last Update : 11:33:44 20/04/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1951
Total View
39648

Products list by Category (Total 3 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ฉลากฟิล์มแถบกาว
Brand name:OPP
Last Update : 20/04/2555 11:38:36
ฉลากฟิลม์หดพิมพ์สี
Brand name:PVC / PET / OPS / OPP / PP / PE
Last Update : 20/04/2555 11:36:29
พลาสติกหุ้มปากขวด
Brand name:พลาสติกหุ้มปากขวด
Last Update : 20/04/2555 11:33:44

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by XYP B (Asia) Co.,Ltd.
Tel. 035 -746-460-9  Fax. 035 -746-471  Website. http://www.xypb.co.th/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login