เข็มปักแมลง
Brand : ของจีน
เข็มปักแมลง ทำจากสแตนเลส ขนาดความยาวประมาณ 3.7-3.8 ซม.
Last Update : 16:48:26 07/08/2019
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
Brand : DICKEY JOHN
1. เป็นเครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบภาคสนาม สามารถอ่านค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้โดยตรง 2. มีระบบการทำงาน ด้วยระบบการวัดแบบ Capacitance, Conductance ,internal scale, temperature 3. แสดงค่าเปอร์เซ็นความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตัวเลข (LCD Display) โดยจะแสดงชนิดของตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์, ค่าอุณหภูมิของตัวอย่าง บนจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 106 x 56 pixels 4. มีระบบปรับค่าความชื้นที่วัดได้ตามค่าอุณหภูมิของเมล็ดอย่างอัตโนมัติ (Automatic Temperature Correction) 5. มีระบบชดเชยความชื้นที่ได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติ (Automatic Moisture Compensation) 6. สามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ดพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด 7. สามารถวัดค่าความชื้นเมล็ดอยู่ในช่วง 5 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดเมล็ดพันธุ์ มีค่าความละเอียดในการอ่านค่าความชื้นได้ละเอียด 0.1 เปอร์เซ็นต์ 8. สามารถวัดค่าอุณหภูมิของเมล็ดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
Last Update : 13:34:11 01/10/2018
เครื่องเก็บตัวอย่างดิน
Brand : Eijkelkamp
Model : 01.11.SO
Last Update : 13:32:49 01/10/2018
เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบออกภาคสนาม
Brand : ADC ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
Model : AM 350
เป็นเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามได้ โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน กว่า 1.8 กิโลกรัม สามารถวัดหาค่าพื้นที่ใบโดยไม่ต้องเด็ดใบออกจากต้น สามารถแสดงค่าพื้นที่ใบ, ค่าความกว้าง, ค่าความยาว,ความยาวของเส้นรอบวง, ค่าเฉลี่ยและค่าผล รวม ของพื้นที่ใบบนจอแสดงค่าได้ สามารถวัดค่าพื้นที่ความเสียหายของใบไม้ที่ถูกทำลายให้สีของใบไม้เปลี่ยนไปได้ สามารถเลือกหน่วยในการวัดได้ 3 แบบ คือ มิลลิเมตร, เซนติเมตร หรือ นิ้ว
Last Update : 13:32:09 01/10/2018
สถานีตรวจอากาศ
Brand : Delta T Device
Model : WS-GP1
เป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถวัดและบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างอัตโนมัติ สามารถวัดอากาศได้หลายพารามิเตอร์ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน
Last Update : 13:31:28 01/10/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
296
Total View
215811

Products list by Category (Total 39 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เข็มปักแมลง
Brand name:ของจีน
เข็มปักแมลง ทำจากสแตนเลส ขนาดความยาวประมาณ 3.7-3.8 ซม.
Last Update : 07/08/2562 16:48:26
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
Brand name:DICKEY JOHN
1. เป็นเครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบภาคสนาม สามารถอ่านค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้โดยตรง 2. มีระบบการทำงาน ด้วยระบบการวัดแบบ Capacitance, Conductance ,internal scale, temperature 3. แสดงค่าเปอร์เซ็นความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตัวเลข (LCD Display) โดยจะแสดงชนิดของตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์, ค่าอุณหภูมิของตัวอย่าง บนจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 106 x 56 pixels 4. มีระบบปรับค่าความชื้นที่วัดได้ตามค่าอุณหภูมิของเมล็ดอย่างอัตโนมัติ (Automatic Temperature Correction) 5. มีระบบชดเชยความชื้นที่ได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติ (Automatic Moisture Compensation) 6. สามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ดพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด 7. สามารถวัดค่าความชื้นเมล็ดอยู่ในช่วง 5 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดเมล็ดพันธุ์ มีค่าความละเอียดในการอ่านค่าความชื้นได้ละเอียด 0.1 เปอร์เซ็นต์ 8. สามารถวัดค่าอุณหภูมิของเมล็ดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
Last Update : 01/10/2561 13:34:11
เครื่องเก็บตัวอย่างดิน
Brand name:Eijkelkamp
Model:01.11.SO
Last Update : 01/10/2561 13:32:49
เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบออกภาคสนาม
Brand name:ADC ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
Model:AM 350
เป็นเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามได้ โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน กว่า 1.8 กิโลกรัม สามารถวัดหาค่าพื้นที่ใบโดยไม่ต้องเด็ดใบออกจากต้น สามารถแสดงค่าพื้นที่ใบ, ค่าความกว้าง, ค่าความยาว,ความยาวของเส้นรอบวง, ค่าเฉลี่ยและค่าผล รวม ของพื้นที่ใบบนจอแสดงค่าได้ สามารถวัดค่าพื้นที่ความเสียหายของใบไม้ที่ถูกทำลายให้สีของใบไม้เปลี่ยนไปได้ สามารถเลือกหน่วยในการวัดได้ 3 แบบ คือ มิลลิเมตร, เซนติเมตร หรือ นิ้ว
Last Update : 01/10/2561 13:32:09
สถานีตรวจอากาศ
Brand name:Delta T Device
Model:WS-GP1
เป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถวัดและบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างอัตโนมัติ สามารถวัดอากาศได้หลายพารามิเตอร์ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน
Last Update : 01/10/2561 13:31:28
ชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
Brand name:Delta-T Devices
Model:WSGP2
เป็นเครื่องตรวจวัดและบันทึกสภาพอากาศ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำมาณน้ำฝน แบบอัตโนมัติ โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกสู่คอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อได้โดยตรง
Last Update : 01/10/2561 13:30:52
เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช
Brand name:Soil Moisture
Model:3005F01
1.เป็นเครื่องวัดศักยภาพของน้ำในใบพืชที่ทำงานด้วยระบบ pressure bomb 2.สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 3.ระบบวัดความดันที่อ่านค่าได้ละเอียดไม่เกินกว่า 2 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อสเกลการอ่านค่าแรงดัน มีค่าเต็มสเกลเป็น 80 บาร์ 4.สามารถที่จะควบคุมอัตราการเพิ่มความดันได้ไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์/ตารางนิ้ว ในเวลา 1 วินาที 5.ใช้ก๊าซไนโตรเจนเป็นตัวเพิ่มความดันโดยก๊าซไนไตรเจนนั้นบรรจุอยู่ในถังที่มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 25 ลูกบาศก์ฟุต และมีอุปกรณ์ควบคุมความดัน และการไหลติดตั้งอยู่ที่ถังด้วย
Last Update : 25/09/2561 17:06:27
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
Brand name:DICKEY JOHN
Model:M20P
เป็นเครื่องมือสำหรับทดสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า 18 ชนิด เหมาะสำหรับออกภาคสนาม น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
Last Update : 07/06/2561 11:54:43
เครื่องวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์
Brand name:ADC BioScientific
Model:OS5P+
เป็นระบบ FluorescenceMonitoring ที่ใช้เทคนิคแบบ Pulse-Modulated เพื่อวัด ChlorophyllFluorescence ที่เปล่งออกมาจากตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะแสงนั้น สามารถเลือกใช้งานเพื่อวัดค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ ได้ทั้งในแบบ Dark Adaptation (Fv/Fm), Quenching Relaxation, Quantum Photosynthetic Yield , OJIP, Chloroplast migration และ Rapid light curves
Last Update : 17/05/2560 11:33:50
เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซเอทีลีน ( Ethylene Gas Analyzer)
Brand name:Felix ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
Model:F-950
สามารถตรวจวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ที่กระตุ้นการสุกที่หลั่งจากผลไม้
Last Update : 17/05/2560 11:10:16
เครื่องวัดค่าพีเอสของดินแบบพกพา
Brand name:Sensorex
Model:SAM-1
เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าพีเอสของดิน และ สารละลาย โดยขึ้นกับชนิดของหัวโพรบ เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม และห้องปฏิบัติการ พกพาสะดวก หัวโพรบสามารถเชื่อมต่อกับมือถือ iPhone ระบบปฏิบัติการ ios เพื่อแสดงผลการวัดค่าพีเอส และสามารถเก็บบันทึกและส่งข้อมูลที่วัดได้ส่งเข้าเมลล์ได้โดยตรง
Last Update : 22/07/2559 15:04:05
เครื่องวัดความชื้นดิน
Brand name:Delta-T Devices
เป็นเครื่องวัดความชื้นในดิน แบบพกพา ใช้งานง่าย ราคาถูก อ่านค่าความชื้นในดินได้ทันที
Last Update : 28/01/2559 13:33:53
เครื่องวัดความชื้นดินตามลำดับชั้นดิน
Brand name:Delta-T Devices
Model:HH2 , PR2/6
Last Update : 20/09/2558 09:49:53
เครื่องวัดความชื้นดิน
Brand name:Delta-T Devices
Model:ML3 Theta kit
เป็นเครื่องวัดความชื้นดินแบบพกพา ชนิดอ่านค่าความชื้นดินได้โดยตรงจากจอแสดงผล มีจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว สามารถเลือกการแสดงผลได้ 4 แบบ คือ แสดงค่าแบบ Soil moisture content ในหน่วย m3 m-3 , แสดงค่าแบบ Volumetric water content ในหน่วย % Vol. , แสดงค่าแบบ Water deficit ในหน่วย mm , แสดงค่าแบบ Milivolts ในหน่วย mV.
Last Update : 20/09/2558 09:46:00
เครื่องวัดความชื้นดิน
Brand name:Delta-T Devices ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
Model:TK3 basic
สำหรับวัดความชื้นในดินอ่านค่าได้โดยตรงจากจอแสดงผล LCD
Last Update : 20/09/2558 09:44:59
เครื่องวัดความชิ้นดิน อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้า แบบภาคสนาม
Brand name:Delta-T Devices ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
Model:WET. Kit
เป็นเครื่องวัดความชื้นดิน, ค่าอุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดินแบบพกพา ชนิดอ่านค่าได้โดยตรงจากจอแสดงผล
Last Update : 20/09/2558 09:44:21
ชุดเครื่องมือตอกเก็บตัวอย่างดิน
Brand name:Eijkelkamp ประเทศเนเธอร์แลนด์
Model:07.53.SC
เป็นเครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดินทำด้วยโลหะคุณภาพสูง สำหรับการเก็บตัวอย่างดินด้วยการตอก สามารถใช้เก็บตัวอย่างดินได้ถึงระดับความลึก 2 เมตร
Last Update : 20/09/2558 09:43:23
เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นส์
Brand name:Hansatech
Model:Pocket PEA
เป็นเครื่องสำหรับวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นส์ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กเหมาะสำหรับพกพาออกภาคสนาม
Last Update : 20/09/2558 09:41:50
เครื่องวัดพื่้นที่ใบแบบภาคสนาม สำหรับวัดใบยาว
Brand name:CID ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
Model:CI-203
1.เป็นเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามได้ 2.สามารถวัดพื้นที่ใบได้โดยไม่ต้องเด็ดใบออกจากต้น 3.สามารถแสดงค่าพื้นที่ใบ , ค่าความกว้าง, ค่าความยาว และเส้นรอบวงของตัวอย่างใบได้ 4.สามารถใช้วัดพื้นที่ใบที่มีความกว้างสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 177 มิลลิเมตร 5.สามารถใช้วัดพื้นที่ใบที่มีความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร
Last Update : 20/09/2558 09:37:19
เครื่องวัดคลอโรฟิลล์
Brand name:Konica minolta
Model:SPAD 502 plus
Last Update : 20/09/2558 09:36:25

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by THAIVICTORY Co.,Ltd.
Tel. 0877148203, 0991841122 , Line Id : n0877148203  Fax. 02-253-9067  Website. www.thaivictory.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login