เทคนิคการติดต่อบริษัทเรือเพื้อป้องกัน - แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
เทคนิคการติดต่อบริษัทเรือเพื้อป้องกัน - แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
Last Update : 16:28:35 19/03/2012
อบรมเทคนิคและข้อควรระวังการจัดเตรียม เอกสาร ข้อมูล และ INCOTERMS เพื่อการ NEGOTIATE ธนาคาร ตามเงื่อนไข L/C
ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาในเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ได้เงินหรือสินค้าครบตามสัญญาซื้อขาย และ L/Cและข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นโดยการศึกษาวิธีการและหลักการ รวมถึงฝึกหัดทา CASE STUDY ในรูป WORKSHOP เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
Last Update : 16:13:52 19/03/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5640
Total View
12785

Products list by Category (Total 2 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เทคนิคการติดต่อบริษัทเรือเพื้อป้องกัน - แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
เทคนิคการติดต่อบริษัทเรือเพื้อป้องกัน - แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
Last Update : 19/03/2555 16:28:35
อบรมเทคนิคและข้อควรระวังการจัดเตรียม เอกสาร ข้อมูล และ INCOTERMS เพื่อการ NEGOTIATE ธนาคาร ตามเงื่อนไข L/C
ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาในเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ได้เงินหรือสินค้าครบตามสัญญาซื้อขาย และ L/Cและข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นโดยการศึกษาวิธีการและหลักการ รวมถึงฝึกหัดทา CASE STUDY ในรูป WORKSHOP เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
Last Update : 19/03/2555 16:13:52

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Excellent Business Corporation International Ltd.
Tel. 02-742-7851-55  Fax. 02-742-7860  Website. www.ebcitrade.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login