ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย RFID (Warehouse Management System)
ช่วยจัดการคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี RFID ค้นหา/ระบุตำแหน่งและรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาสูญเปล่าในการทำงาน สามารถใช้งานร่วมกับSoftware เพื่อจัดการWarehouseได้ มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานและการใช้งานภายในคลังสินค้าในแต่ละองค์กร
Last Update : 17:19:19 12/03/2012
ระบบยามตรวจการณ์
เป็นระบบตรวจการณ์หรือลาดตระเวณ ที่ทำงานโดยระบบRFIDและซอฟต์แวร์การจัดการงานลาดตระเวณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้จัดเส้นทางการตรวจการณ์และควบคุมการเคลื่อนทีออกจากที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแต่ละจุดตรวจของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
Last Update : 16:50:29 12/03/2012
ระบบควบคุมการเข้าออก(ACCESS CONTROL)-OCS100
One Card Solutions, OCS ระบบควบคุมการเข้าออกแบบหลายประตู(Multi-Doors) ที่รวมชุดควบคุม/ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าออกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
Last Update : 11:12:34 08/03/2012
One Card Solution
ระบบ One Card Solutions หรือเรียกย่อๆว่า OCS เป็นระบบที่บริษัทเอเซนเทค(ประเทศไทย)พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมเอาระบบจัดการต่างๆด้านRFIDที่บริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้าทั้งระดับองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามารวมกันเป็นระบบเดียวโดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรRFIDเพียงบัตรเดียว(เลือกได้ทั้งแบบ EM card หรือ Mifare card)ทำงานตอบสนองต่อทุกความต้องการที่หลากหลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมทุกระบบได้จากส่วนกลางด้วยsoftware เดียวเช่นกัน ใช้ในอาคารเป็นการอ่านระยะใกล้ เมื่อนำไปใช้กับระบบที่จอดรถจะทำงานอ่านได้ระยะไกล 1-5 m. แล้วแต่สภาพแวดล้อม สามารถเลือกใช้บางระบบงานที่ต้องการและเพิ่มเติมได้ภายหลัง เริ่มต้นได้ง่ายและขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร
Last Update : 11:11:59 08/03/2012
RFID Inventory Control
With ACENTECH's RFID solution, inventory can be updated in real time without product movement, scanning or human involvement. Our fully automated system allows inventory status to be determined, and shipping & receiving documents to be generated automatically. The system could also trigger automatic orders for products that are low in inventory.
Last Update : 11:11:02 08/03/2012
BSC705
Brand : Acentech
Last Update : 15:24:39 02/03/2012
ACSZ-P3112
Brand : Acentech
Last Update : 15:22:58 02/03/2012
H703
Brand : Acentech
Last Update : 15:21:41 02/03/2012
H304
Brand : Acentech
Last Update : 15:20:21 02/03/2012
ACSZ-201D4W-IP
Brand : Acentech
Last Update : 15:18:41 02/03/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
372
Total View
176533

Products list by Category (Total 42 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
BSC705
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:24:39
ACSZ-P3112
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:22:58
H703
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:21:41
H304
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:20:21
ACSZ-201D4W-IP
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:18:41
201D4-IP
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:17:08
ACSZ-201D8IP
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:15:23
EM-4000
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:13:19
EM2000A
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:11:19
EM0002A-16
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:09:24
LI-4000 (40x40)
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:07:28
CW-0001A
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:04:50
DO-0004
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:02:01
Lanyard 004
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 15:00:46
Pin 07
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 14:59:08
Pin 01
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 14:57:52
CW-1000C
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 14:55:17
CW-0003
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 14:53:06
เครื่องตัดสัญญาณ DT-3000A 1 Pad
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 14:51:25
CW-1000B
Brand name:Acentech
Last Update : 02/03/2555 14:49:18

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ACENTECH (THAILAND). , LTD.
Tel. 02-743-2533-4  Fax. 02-743-2533 # 5  Website. www.acentech.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login