หยินหยาง
พลังทั้ง7 และธาตุทั้ง5 ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน สัมพันธ์ กับ หยิน หยาง หยิน กับ หยาง ในความคิดของนักปรัชญาจีนเกี่ยวกับแบบแผนแห่งการหมุนวนของธรรมชาติ ได้ถูกกำหนดให้เป็นขั้วตรงข้ามกันสองขั้ว คือ หยิน (YIN) และ หยาง(YANG)เป็นขั้วซึ่งกำหนดขอบเขตของวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลง และ เชื่อว่า เมื่อขั้วหนึ่งถึงจุดสูงสุดก็ต้องถอยให้กับอีกขั้วหนึ่ง จะเป็นเช่น นี้เสมอไป ในทัศนะของนักปรัชญาจีน ฝ่ายธรรมชาตินิยม สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้น มวลของธรรมชาติมาจากการเคลื่อนไหว หรือ เปลี่ยนแปลงของพลังของขั้วทั้งสอง คำว่า หยิน กับ หยาง ตามความหมายเดิมใช้เปรียบเทียบกับความมืด และ ความสว่าง และต่อมายังได้ใช้แทนความเป็นชาย และ หญิง ความแข็ง และ ความอ่อน ข้างบน และ ข้างล่าง เป็นต้น หยาง แทนส่วนที่มีความเข้มแข็ง ความเป็นชาย พลังจากวิญญาณ ในขณะที่ หยิน แทนความอ่อนโยน ความเป็นหญิง ความสงบนิ่ง พลังจิต สมาธิจิต หยิน คือ พลังจิตใจอันละเอียดอ่อนแบบหญิง มุ่งสู่ฌานปัญญา (Meditative) แห่งชีวิต คือ อี้ ส่วนหยาง คือ พลังหยาบของวิญญาณ มีความมุ่งมั่นอย่างชาย สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ ความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจ หรือแห่งชีวิต คือ ฉี้ (Respiration) ส่วนการเคลื่อนไหวของ หยิน และ หยาง นักปรัชญาจีนได้แสดงด้วยสัญลักษณ์ทีเรียกว่า ไท่จี๋ถู (Tai Chi Tu) คือ แผนภูมิแสดงสัจธรรมอันสูงสุด แผนภูมนี้แสดงส่วนที่มืด คือ หยิน ส่วนที่สว่าง คือ หยาง และยังแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่มีพลัง ส่วนจุดสองจุดข้างในแผนภูมิแทนความหมายที่ว่า เมื่อใดขั้วหนึ่งขั้วใดเคลื่อนถึงจุดสูงสุดก็จะต้องมีสิ่งตรงกันข้ามอยู่ด้วย นั้นคือ หยิน และ หยาง ทวิลักษณ์ (Two character) นักปรัชญาจีน ฝ่ายธรรมชาติวิทยา ได้เฝ้าสังเกตุการณ์การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ และได้พบว่า จากการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ธรรมชาติได้สร้างสรรพสิ่งขึ้น และ สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสองลักษณะ ซึ่งตรงกันข้ามกันเป็นทวิลักษณ์ หลักการทวิลักษณ์เป็นเรื่องของความผูกพันสิ่งที่มีลักษณะ หรือ คุณสมบัติตรงกันข้ามกันเข้าด้วยกัน เช่น กลางวัน กับ กลางคืน ทิศเหนือ กับ ทิศใต้ ความเย็น กับ ความร้อน ดำ กับ ขาว อ่อน กับ แข็ง เป็นต้น การนำหลักทวิลักษณ์มาใช้นี้ เรียกว่า หยิน หยาง จากการให้กำเนิดสรรพสิ่งของธรรมชาตินั้น นักปรัชญาจีนมองว่า ก่อนจะเกิดสรรพสิ่งขึ้นนั้น จักรวาลเป็นความว่างเปล่าที่เรียกว่า สภาวะ อู๋จี๋ (Ou Chi) และสิ่งที่เกิดตามมาหลังความว่างเปล่ามาเป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยสรรพสิ่งเรียกว่า ไท่จี๋ (Tai Chi) ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน ก็เหมือนกับลักษณะทวิลักษณ์ หรือ หยิน และ หยาง ของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะในการต่อสู้ป้องกันตัวนั้น เกิดลักษณะสองลักษณะตรงกันข้ามกัน แต่มีความสัมพันธ์ผูกพันกัน คือ มีรุกมีรับ มีอ่อนมีแข็ง ใช้พลังชัดเจน และใช้พลังแฝง เป็นต้น ฉะนั้นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน จึงได้จัดแบ่งพลังทั้ง 7 เปรียบเทียบกับ ธาตุทั้ง 5 เป็นทวิลักษณ์ หรือ หยิน และ หยาง ดังนี้ ๐ อิ้งลี่ (พลังธรรมดา Normal power) ธาตุดิน คือ พลังหยาง ๐ เฉินลี่ (พลังโน้มถ่วง Gravity power) ธาตุน้ำ คือ พลังหยิน ๐ ฉี้ลี่ (พลังลมปราณ Respiration power) ธาตุไฟ คือ พลังหยาง ๐ อี้ลี่ (พลังสมาธิจิต Mind power) ธาตุทอง คือ พลังหยิน ๐ เสวียนลี่ (พลังอัตราความเร็ว Velocity power) ธาตุลม คือ พลังหยาง ๐ไต้ลี่ (พลังเหนี่ยวนำ Inducement power) ธาตุลม คือ พลังหยิน ๐ ถันลี่ (พลังสะท้อน Rebound power) ธาตุไม้ คือ พลังหยิน และพลังหยาง ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า ถันลี่ หรือ พลังสะท้อน ธาตุไม้ เป็นได้ทั้ง พลังหยิน และ พลังหยาง ส่วนธาตุลม หรือ อากาศธาตุ เป็นธาตุที่ได้เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากธาตุทั้ง 5 ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน นั้น ธาตุลม หรือ อากาศธาตุมีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นธาตุที่เข้าได้กับทุกธาตุ และ ช่วยเสริมให้กับทุกธาตุ และยังเป็นได้ทั้ง พลังหยิน และ พลังหยางเหมือนกับธาตุไม้อีกด้วย
Last Update : 02:21:04 25/02/2012
แก้วเซรามิค ปากเหลี่ยม
Brand : markceramic
Model : M063
Last Update : 12:01:03 01/03/2012
แก้วเซรามิค หูหัวใจ
Brand : markceramic
Model : M011
Last Update : 11:58:03 01/03/2012
yin yang MUG
Brand : markceramic
Model : M002
Last Update : 02:28:23 25/02/2012
แก้วเซรามิค สีขาวมัน
Brand : markceramic
Model : M043
แก้วเซรามิคชนิดพิเศษ นอกเหลี่ยมในกลม สไตล์เรียบหรู
Last Update : 23:22:56 24/02/2012
แก้วเซรามิคสีขาวมัน
Brand : MarkCeramic
แก้วเซรามิค ทรงแก้วกระดาษ กำลังเป็นที่นิยมค่ะ
Last Update : 16:14:55 24/02/2012
mug screen
Last Update : 16:06:11 24/02/2012
Mug Screen Logo
Last Update : 16:04:45 24/02/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2353
Total View
33162

Products list by Category (Total 11 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
แก้วเซรามิค ปากเหลี่ยม
Brand name:markceramic
Model:M063
Last Update : 01/03/2555 12:01:03
แก้วเซรามิค หูหัวใจ
Brand name:markceramic
Model:M011
Last Update : 01/03/2555 11:58:03
yin yang MUG
Brand name:markceramic
Model:M002
Last Update : 25/02/2555 02:28:23
แก้วเซรามิค สีขาวมัน
Brand name:markceramic
Model:M043
แก้วเซรามิคชนิดพิเศษ นอกเหลี่ยมในกลม สไตล์เรียบหรู
Last Update : 24/02/2555 23:22:56
แก้วเซรามิคสีขาวมัน
Brand name:MarkCeramic
แก้วเซรามิค ทรงแก้วกระดาษ กำลังเป็นที่นิยมค่ะ
Last Update : 24/02/2555 16:14:55
แก้วเซรามิค
Brand name:MarkCeramic
Model:M156
Last Update : 24/02/2555 15:33:49
แก้วเซรามิค สีขาวมัน mug
Brand name:MarkCeramic
Model:M246
แก้วเซรามิค สุดฮิตตลอดกาล หรือที่เรียกกันว่า "หูเลขเจ็ด"
Last Update : 24/02/2555 15:28:24
Mugs
Brand name:MarkCeramic
Model:MC064
Last Update : 24/02/2555 15:21:09
แก้วเซรามิค สีขาวมัน
Brand name:MarkCeramic
Model:M003
Last Update : 24/02/2555 15:18:53
แก้วเซรามิค สีขาวมัน
Brand name:หูดิ่ง
Model:M033
The specs for of the mug are- Height- 90 mm. Opening width- 81 mm. Holds 8 oz. of fluid 100% safe to microwave and place in the dishwasher
Last Update : 24/02/2555 15:09:13
แก้วเซรามิค สีขาวมัน (Mug)
Brand name:MarkCeramic
Model:M006
The specs for of the mug are- Height- 96 mm. Opening width- 85 mm. Holds 12 oz. of fluid 100% safe to microwave and place in the dishwasher
Last Update : 24/02/2555 15:08:01

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Markceramic Limited Partnership
Tel. +66(85)7094521  Fax. +66(54)321444  Website. www.markceramic.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login