ถังหมัก เอทานอล และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ถังหมัก ขนาด 1,400 ลบ.ม. พร้อมระบบผสม แบบหมุนเวียน ในถัง ระบบควบคุมอุณหภูมิการหมัก ระบบแยกกากตะกอน ระบบ CIP ช่องเก็บตัวอย่างน้ำหมัก
Last Update : 12:21:19 01/12/2015
รับออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Brand : IMP
บริการศึกษา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ เครื่องจักรกลเกษตร
Last Update : 01:06:58 31/01/2012
บินสำรวจพื้นที่เกษตร
Brand : IMP
บริการบินสำรวจพื้นที่เกษตร เหมาะสำหรับการทำแผนการจัดการวัตถุดิบเกษตร การทำ Contract Farming กับเกษตรกร การทำแผนผังการปลูกพืช การจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น
Last Update : 00:53:44 31/01/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
332
Total View
209210

Products list by Category (Total 28 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
โรงงานเอทานอลคืนทุนใน 5 ปี
Brand name:IMP
Last Update : 01/12/2558 13:20:00
ถังหมัก เอทานอล และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ถังหมัก ขนาด 1,400 ลบ.ม. พร้อมระบบผสม แบบหมุนเวียน ในถัง ระบบควบคุมอุณหภูมิการหมัก ระบบแยกกากตะกอน ระบบ CIP ช่องเก็บตัวอย่างน้ำหมัก
Last Update : 01/12/2558 12:21:19
รับออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Brand name:IMP
บริการศึกษา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ เครื่องจักรกลเกษตร
Last Update : 31/01/2555 01:06:58
บินสำรวจพื้นที่เกษตร
Brand name:IMP
บริการบินสำรวจพื้นที่เกษตร เหมาะสำหรับการทำแผนการจัดการวัตถุดิบเกษตร การทำ Contract Farming กับเกษตรกร การทำแผนผังการปลูกพืช การจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น
Last Update : 31/01/2555 00:53:44
คาร์บอนเครดิตจากโรงงานเอทานอล
Brand name:IMP
ส่วนใหญ่จะได้คาร์บอนเครดิตจากการนำน้ำเสียจากโรงงานเอทานอลมาผลิตก๊าซชีวภาพ
Last Update : 31/01/2555 00:40:50
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
Brand name:IMP
บริการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตเอทานอล
Last Update : 31/01/2555 00:36:05
ตลาดเอทานอล
Brand name:IMP
เอทานอล คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักและกลั่นพืชเกษตร ให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.5% ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานที่เปิดจำหน่ายแล้ว 19 โรงงาน โดยใช้ มันสำปะหลัง หรือ มันเส้น หรือ กากน้ำตาล เป็นวัตถุดิบ
Last Update : 31/01/2555 00:05:30
แปรรูปผลพลอยได้จากโรงงานเอทานอล
Brand name:IMP
แปรรูปผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกิจการ
Last Update : 31/01/2555 00:01:16
โรงเอทานอลครบวงจร
Brand name:IMP
พัฒนาเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบ การจัดเก็บ การผลิตเอทานอล การใช้พลังงาน การทำผลพลอยได้มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง อาหารสัตว์ ปุ๋ย และอื่น ๆ
Last Update : 30/01/2555 23:54:09
อุตสาหกรรมเกษตรพลังงาน
Brand name:IMP
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรช่วยเก็บเกี่่ยว เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตพลังงานทดแทน
Last Update : 30/01/2555 23:49:44
โครงการผลิตพลังงานทดแทน
Brand name:IMP
Last Update : 30/01/2555 23:41:24
รับสร้างโรงงานเอทานอล
Brand name:IMP
Model:200,000 ลิตร/วัน
จากประสบการณ์พัฒนาธุรกิจเอทานอลมากว่า 14 ปี บริษัทให้บริการรับสร้างโรงงานเอทานอลแบบ Turn Key ได้ พร้อมทั้งบริการบริหารจัดการ ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ให้กับเจ้าของโรงงานและผู้ร่วมลงทุน รวมทั้งบริการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือน
Last Update : 30/01/2555 23:28:21
ที่ปรึกษาลงทุนโครงการผลิตเอทานอล
Brand name:IMP
บริการจัดทำชุดเอกสารศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลิตเอทานอล คัดเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสม คัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม จัดทำแผนการลงทุน แผนการก่อสร้าง แผนการจัดหาวัตถุดิบ แผนการผลิตและจำหน่าย
Last Update : 30/01/2555 23:24:56
หนึ่งโรงงานหนึ่งจังหวัด
Brand name:IMP
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ในหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งโรงงานเอทานอล จะได้เป็นที่รองรับวัตถุดิบจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสำปะหลัง ปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำจะหมดไป นอกจากนี้ยังสามารถรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นได้อีกด้วย ช่วยเพิ่มอาชีพให้เกษตรกร มีงานทำตลอดทั้งปี เพราะโรงงานรับซื้อวัตถุดิบทุกวัน กรณีที่มีโรงงานอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดค่าขนส่งไปได้มาก และที่สำคัญพี่น้องประชาชนจะได้ใช้เชื้อเพลิงสะอาดราคาถูกอีกด้วย
Last Update : 30/01/2555 23:13:38
ผลิตเอทานอล
Brand name:IMP
บริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา วิจัยค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเอทานอล ช่วยให้ผลผลิตเอทานอลต่อวัตถุดิบสุงขึ้น
Last Update : 30/01/2555 22:58:55
มันเส้นสะอาด
Brand name:IMP
มันสำปะหลังที่ผ่านการปลูกแบบรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการเตรียมดินอย่างถูกวิธี ใส่สารปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก N P K ใส่ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ดูแลกำจัดวัชพืช จะได้มันสำปะหลังผลผลิตสุงปริมาณแป้งสุง เก็บเกี่ยวขนส่งเข้าลานมันอย่างรวดเร็ว นำมาร่อนดินและทรายออก หลังจากนั้นนำมาโม่ และตากให้แห้งความชื้นไม่เกิน 14% ขนส่งและจัดเก็บในโกดังมาตรฐาน
Last Update : 30/01/2555 19:06:16
วัตถุดิบผลิตเอทานอล
Brand name:IMP
Last Update : 30/01/2555 18:45:36
รับบริหารจัดการปลูกพืชพลังงาน
Brand name:IMP
ให้ความสำคัญด้านการจัดการดินและน้ำ สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม รวมถึงสารเคลือบปุ๋ยให้ละลายช้าลงเพื่อให้อยู่ในดินได้นานขึ้น
Last Update : 30/01/2555 18:15:50

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Impress Technology Co.,Ltd.
Tel. 026171023-4  Fax. 026171024 ต่อ 3  Website. www.impress.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login