ตับทำหน้าที่อะไร
ตับทำหน้าที่อะไร
Last Update : 17:33:09 18/07/2011
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียง
มลพิษทางเสียง (สวัสดิ์ โนนสูง และสุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ)
Last Update : 03:40:57 12/07/2011
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
Last Update : 03:06:10 12/07/2011
The Eddy Covariance
(แปลจาก A Brief Practical Guide to Eddy Covariance Flux Measurements; G. Burba and D. Anderson)
Last Update : 19:07:16 11/07/2011
กัมมันตภาพรังสีคืออะไร ?
รังสีนิวเคลียร์ทั่วไป รังสีแอลฟา (a) แอลฟาเป็นอนุภาคที่มีคุณสมบัติเหมือนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม (2He4 ) ในแต่ละอนุภาคแอลฟาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสองหน่วย (ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และ นิวตรอน 2 อนุภาค) รังสีเบต้า (b) เบต้าเป็นอนุภาคที่มีมวลและค่าประจุไฟฟ้าเท่ากับอิเลคตรอน ในแต่ละอนุภาคมีประจุไฟฟ้าหนึ่งหน่วย ถ้าประจุเป็นบวก เรียกว่า อนุภาคเบต้าบวก ( b+ ) หรือ โปสิตรอน หากประจุเป็นลบ เรียกว่าอนุภาคเบตาลบ ( b- ) โดยทั่วๆไปหากเรียกแต่เพียง เบต้า จะหมายถึง อนุภาคเบต้าลบ ทำให้เกิดรังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า Bremsstrahlung หรือ Braking Radiation ซึ่งมีพลังงานตั้งแต่ 0 ถึงพลังงานสูงสุดของรังสีเบตา และมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีเบตา (วัตถุที่ขวางกั้นรังสีเบตาที่มี Atomic number ต่ำกว่า) รังสีแกมมา (g) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียส มีความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 1018 ถึง 1021 Hz และมีพลังงานสูง รังสีเอ็กซ์ (x-rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับรังสีแกมมา แต่แผ่ออกมาจากวงโคจรของอิเลคตรอน รังสีเอ็กซ์มีพลังงานต่ำกว่า รังสีแกมมา และมีความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 1015 ถึง 1022 Hz รังสีเอ็กซ์มีอยู่สองชนิดได้แก่ Continuous X-rays หรือ Bremsstrahlung และ Characteristic X-rays รังสีนิวตรอน (n) เป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูง นิวตรอนไม่อาจอยู่อย่างอิสระ จะสลายตัวไปเป็นโปรตรอน อิเลคตรอน และแอนตินิวตริโน ภายในเวลาประมาณสิบสองนาที
Last Update : 13:11:09 11/07/2011
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
Brand : เหล่งเซียม
Model : ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม ดื่มเพื่อสุขภาพ ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 06:19:57 11/05/2019
กาแฟเพื่อสุขภาพ
Brand : กาแฟเพื่อสุขภาพ
Model : Coffee Plus
กาแฟเพื่อสุขภาพ ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 06:18:35 11/05/2019
สบู่สมุนไพร
Brand : สบู่สมุนไพร
Model : สบู่
สบู่สมุนไพร ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 06:17:09 11/05/2019
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Brand : Ingfah Tech
Model : Call Center
Data Center
Last Update : 06:12:42 11/05/2019
ลูทีเนส ตัวช่วยดูแลดวงตา
Brand : Luteines
Model : ลูทีเนส
ดูแลสุขภาพดวงตา
Last Update : 19:46:52 08/05/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
301
Total View
189644

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
Brand name:เหล่งเซียม
Model:ยาน้ำโสมผสมตังเซียม
ยาน้ำโสมผสมตังเซียม ดื่มเพื่อสุขภาพ ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 11/05/2562 06:19:57
กาแฟเพื่อสุขภาพ
Brand name:กาแฟเพื่อสุขภาพ
Model:Coffee Plus
กาแฟเพื่อสุขภาพ ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 11/05/2562 06:18:35
สบู่สมุนไพร
Brand name:สบู่สมุนไพร
Model:สบู่
สบู่สมุนไพร ติดต่อ รังสรรค์ (น้องอิงฟ้า) 099-4286999 line : @langsium
Last Update : 11/05/2562 06:17:09
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Brand name:Ingfah Tech
Model:Call Center
Data Center
Last Update : 11/05/2562 06:12:42
ลูทีเนส ตัวช่วยดูแลดวงตา
Brand name:Luteines
Model:ลูทีเนส
ดูแลสุขภาพดวงตา
Last Update : 08/05/2562 19:46:52

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Ingfah Tech
Tel. 099-4286999  Fax. 095-5515333  Website. http://online5g.weebly.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login