ว่าด้วยเรื่องของ GHS ตอนที่ 1
GHS คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันครับ
Last Update : 16:20:23 07/05/2014
การยกเคลื่อนย้ายของหนักกับการใส่เข็มขัดพยุงหลัง
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก คือ กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ไม่เกินอัตราน้ำหนักต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ (๑) เด็กหญิง (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม (๒) เด็กชาย (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม (๓) ลูกจ้างหญิง ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม (๔) ลูกจ้างชาย ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
Last Update : 13:26:28 05/03/2014
ความต่างของ กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี
จากกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงสงสัยว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี ต่างกันอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกาศข่าวหลายช่อง ใช้ทั้งคำว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี จนเกิดความสับสนกันว่าควรใช้คำว่าอะไร ทั้งนี้ ที่ถูกต้องใช้คำว่า สารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็น สสาร เป็นวัตถุจับต้องได้ที่สามารถปล่อยรังสีออกมาได้ แต่หากมีการแผ่รังสีออกมาจากสารนั้นอีกต่อจึงจะเรียกกว่า กัมมันตภาพรังสี ส่วน สารกัมมันตภาพรังสี คือ พลังงาน ที่จับต้องไม่ได้ เป็นปรากฏการณ์ที่สารกัมมันตรังสีปล่อยรังสีออกมา ดังนั้น หากเป็นเป็นสสาร จะไม่ต้องใช้คำว่า ภาพ
Last Update : 13:24:19 05/03/2014
วิธีการบำรุงรักษาตลับกรองอากาศ
เนื่องจากตลับกรองอากาศทุกรุ่นมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบในตลับกรอง จึงควรบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี โดยมีหลักการง่ายๆ ดังนี้
Last Update : 16:26:47 29/03/2011
ถุงมือป้องกันการบาดคม Kevlar ATOM-KD441
Brand : ATOM
Model : ATOM-KD441
กลุ่มงานป้องกันการบาด
ถุงมือถักทอด้วย Kevlar แบบไร้ตะเข็บ ป้องกันการบาดดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติบางเบา และคล่องตัวสูง

ผ่านการอบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับ

เหมาะสำหรับ > อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมเครื่องแก้ว, งานเครื่องจักร และการทำเหมืองแร่

มาตรฐาน CE : EN388

-รหัส KD441 : ขอบไร้ตะเข็บ
Last Update : 15:35:08 25/09/2019
ถุงมือป้องกันการบาด รหัส DYN
Brand : POLYFLEX
Model : DYN

กลุ่มงานป้องกันการบาด

- ถุงมือถักทอจากเส้นใยพิเศษ

- ป้องกันการบาด การเฉือน ได้ดีเยี่ยม ให้ความกระชับขณะสวมใส่

- เหมาะสำหรับ > งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ งานแปรรูปโลหะ

- มาตรฐาน CE : EN388
Last Update : 15:31:43 25/09/2019
เข็มขัดป้องกันการตกจากที่สูง ชนิดหัวเข็มขัดแบบล็อคอัตโนมัติ
Brand : SSEDA
Model : SABN-A1-7001
เข็มขัดป้องกันการตกจากที่สูง ใช้งานง่าย เก็บได้สะดวกด้วยตัวเก็บเช็คแบบอัตโนมัติ
Last Update : 16:38:44 07/05/2014
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support High Premium Grade)
Brand : DEFEND
Model : DEFEND
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 16:31:54 07/05/2014
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Economy Grade)
Brand : VALECO 1
Model : VALECO 1
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 16:31:34 07/05/2014
Test Shoot Spectacles With BB Gun
Last Update : 13:03:21 05/03/2014
Testing Helmet SSEDA
Last Update : 12:00:03 05/03/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
65
Total View
672028

Products list by Category (Total 102 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ถุงมือป้องกันการบาดคม Kevlar ATOM-KD441
Brand name:ATOM
Model:ATOM-KD441
กลุ่มงานป้องกันการบาด
ถุงมือถักทอด้วย Kevlar แบบไร้ตะเข็บ ป้องกันการบาดดีเยี่ยม

มีคุณสมบัติบางเบา และคล่องตัวสูง

ผ่านการอบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับ

เหมาะสำหรับ > อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมเครื่องแก้ว, งานเครื่องจักร และการทำเหมืองแร่

มาตรฐาน CE : EN388

-รหัส KD441 : ขอบไร้ตะเข็บ
Last Update : 25/09/2562 15:35:08
ถุงมือป้องกันการบาด รหัส DYN
Brand name:POLYFLEX
Model:DYN

กลุ่มงานป้องกันการบาด

- ถุงมือถักทอจากเส้นใยพิเศษ

- ป้องกันการบาด การเฉือน ได้ดีเยี่ยม ให้ความกระชับขณะสวมใส่

- เหมาะสำหรับ > งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ งานแปรรูปโลหะ

- มาตรฐาน CE : EN388
Last Update : 25/09/2562 15:31:43
เข็มขัดป้องกันการตกจากที่สูง ชนิดหัวเข็มขัดแบบล็อคอัตโนมัติ
Brand name:SSEDA
Model:SABN-A1-7001
เข็มขัดป้องกันการตกจากที่สูง ใช้งานง่าย เก็บได้สะดวกด้วยตัวเก็บเช็คแบบอัตโนมัติ
Last Update : 07/05/2557 16:38:44
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support High Premium Grade)
Brand name:DEFEND
Model:DEFEND
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 07/05/2557 16:31:54
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Economy Grade)
Brand name:VALECO 1
Model:VALECO 1
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 07/05/2557 16:31:34
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Premium Grade)
Brand name:VALECO 2
Model:VALECO 2
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 07/05/2557 16:31:10
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) รหัส SSEDA MP
Brand name:SSEDA
Model:SSEDA MP
หมวกทรงญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน รูปทรงไม่ซ้ำใคร
Last Update : 07/05/2557 14:42:08
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) รหัส SSEDA Fashion
Brand name:SSEDA
Model:SSEDA Fashion
หมวกนิรภัยรูปทรงทันสมัย รุ่นยอดนิยม มาพร้อมด้วยรองในโฟมกันกระแทก สายรัดคาง 4 จุด น้ำหนักเบา ราคาพิเศษ
Last Update : 07/05/2557 14:41:14
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) รหัส SSEDA 5 Eye
Brand name:SSEDA
Model:SSEDA 5-eye
หมวกนิรภัยดีไซน์ล้ำสมัย มาพร้อมแผ่นกระบังหน้าในตัว สามารถดึงมาใช้งานและดันเก็บเมื่อเลิกใช้ได้
Last Update : 07/05/2557 14:39:10
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) รหัส SSEDA 4 Nano
Brand name:SSEDA
Model:SSEDA 4 - NANO
หมวกนิรภัยทรงผู้บริหาร เพิ่มคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับชื้นได้ดี
Last Update : 07/05/2557 14:37:30
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) รหัส SSEDA 4
Brand name:SSEDA
Model:SSEDA IV
หมวกนิรภัยทรงผู้บริหาร รูปทรงทันสมัย น้ำหนักเบา คุณภาพเกรดเอ
Last Update : 07/05/2557 14:33:57
หมวกกันกระแทก กันเฉี่ยวเฉือน Bump Cap
Brand name:EAGLE
Model:BP65
หมวกกันเฉี่ยวเฉือน กันบาดคมจากการมุด หรือทำงานในพื้นที่แคบ
Last Update : 07/05/2557 14:32:41
สายรัดคางหมวกเซฟตี้
Brand name:SSEDA
Model:CS-SSEDA
สายรัดคางใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย SSEDA ได้ทุกรุ่น
Last Update : 07/05/2557 14:31:40
รองในหมวกผ้า
Brand name:SSEDA
Model:Inner Cap
น้ำหนักเบา สามารถสวมใส่กับหมวกผ้าได้ทันที ป้องกันได้ระดับหนึ่ง
Last Update : 07/05/2557 14:30:53
ที่แขวนหมวกเซฟตี้ Helmet Hanger แบบเดี่ยว
Brand name:SSEDA
Model:Helmet Hanger
ที่แขวนหมวกเซฟตี้ เพื่อความเป็นระเบียบ และ สุขอนามัย ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที
Last Update : 07/05/2557 14:29:48
ที่แขวนหมวกเซฟตี้ Helmet Hanger แบบคู่
Brand name:SSEDA
Model:Helmet Hanger
ที่แขวนหมวกเซฟตี้ เพื่อความเป็นระเบียบ และ สุขอนามัย ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที
Last Update : 07/05/2557 14:29:21
ถุงมือไนไตรป้องกันน้ำมันและกันลื่น TOWA AG 566
Brand name:TOWA
Model:TOWA AG 566
ถุงมือไนไตรสำหรับงานกันลื่นและงานที่ต้องเจอน้ำมัน สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น แบรนด์ TOWA
Last Update : 05/03/2557 14:52:06
ถุงมือป้องกันสารเคมี TOWA-165
Brand name:TOWA
Model:TOWA-165
ถุงมือป้องกันสารเคมี จากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ TOWA
Last Update : 05/03/2557 14:48:39
ถุงมือพีวีซีป้องกันสารเคมีหรืองานทั่วไป TOWA OR 655
Brand name:TOWA
Model:OR 655
ถุงมือพีวีซีป้องกันสารเคมีและงานทั่วไป จากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ TOWA
Last Update : 05/03/2557 14:47:21

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Esco Premium Co., Ltd.
Tel. 02-509-0099  Fax. 02-5091737-8  Website. http://www.escopremium.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login