การเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน
Brand : JS
งานเคลือบพื้นผิว ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ทีมีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง
Last Update : 13:46:54 03/03/2011
งานเคลือบท่อ, Repair FRP. Lining System
Brand : JS
เป็นงานเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือสารทำลายอื่น
Last Update : 13:44:55 03/03/2011
งานเคลือบไฟเบอร์กลาส, FRP Lining System, (FRP)
Brand : JS
#ระบบการป้องกันผิว ไม่ให้สารเคมีที่มีความเป็นกรด, ด่าง เข้มข้น กัดกร่อนผิวได้ง่าย
Last Update : 13:42:34 03/03/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5382
Total View
11655

Products list by Category (Total 3 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
การเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน
Brand name:JS
งานเคลือบพื้นผิว ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ทีมีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง
Last Update : 03/03/2554 13:46:54
งานเคลือบท่อ, Repair FRP. Lining System
Brand name:JS
เป็นงานเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือสารทำลายอื่น
Last Update : 03/03/2554 13:44:55
งานเคลือบไฟเบอร์กลาส, FRP Lining System, (FRP)
Brand name:JS
#ระบบการป้องกันผิว ไม่ให้สารเคมีที่มีความเป็นกรด, ด่าง เข้มข้น กัดกร่อนผิวได้ง่าย
Last Update : 03/03/2554 13:42:34

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by JS Industrial Technical Services Co., Ltd.
Tel. 0-3869-4288
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login