งานกลึง
งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน( work piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ 1.) การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work) 2.) การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้น งาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate) ความเร็วตัด (Cutting Speed) ระยะป้อนลึก (Depth of Cut) มีดกลึง (Cutting Tool) และชิ้นงานที่ต้องการทำการตัดเฉือน (Workpiece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของชิ้นงาน (Workpiece Dimension) ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness) เศษกลึง (Chip) การสึกหรอของมีดกลึง (Tool Wear)
Last Update : 17:29:42 29/03/2011
วิธีการใช้เครื่องมือวัดความละเอียด
แคลลิเปอร์แบบเลื่อนได้ หรือ แคลลิเปอร์แบบเวอร์เนีย (slide or vernier callipera) ดังที่แสดงไว้ในรูป เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวัดละเอียดแบบหนึ่ง ประกอบด้วยไม้บรรทัดเหล็ก (ปัจจุบันมีแบบพลาสติกด้วย) ที่มีขาคงที่อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และขาอีกข้างหนึ่งเลื่อนได้ ขาล่างทั้งสองใช้วัดภายนอก เช่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ส่วนขาบนทั้งคู่ใช้วัดภายใน เช่น วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหลอดแก้ว เป็นต้น สเกลอันสั้นบนเขาที่เลื่อนได้แบ่งออกเป็น ๑๐ ช่อง เท่า ๆ กัน เรียกว่า เวอร์เนียร์ คำนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของผู้ค้นพบ คือ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส เวอร์เนียร์ช่วยให้อ่านทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัดเป็นเซนติเมตรได้โดยไม่ ต้องกะประมาณด้วยสายตา วิธีอ่านเวอร์เนียร์ สำหรับการใช้สเกลที่แบ่งเป็นมิลลิเมตร เวอร์เนียร์จะยาว ๙ มิลลิเมตร และแบ่งเป็น ๑๐ ช่องเท่า ๆ กัน ดังนั้น แต่ละช่องของเวอร์เนียร์จะแตกต่างกับแต่ละช่องของสเกลหลัก เท่ากับ ๐.๑ มิลลิเมตร หรือ ๐.๐๑ เซนติเมตร เวอร์เนียร์เลื่อนไปตามสเกลจนกระทั่งขาแตะกับปลายวัตถุที่จะวัด จากแผนภาพ แสดงสเกลและเวอร์เนียร์ซึ่งอ่านค่าได้ ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร โดย ๑. อ่านค่าที่สเกล(ส่วนที่เป็นด้าม) จะอ่านได้ค่า ๖ มิลลิเมตร (สังเกตที่ตำแห่ง ศูนย์ของเวอร์เนียร์เริ่มในตำแห่งใด บนขีดของสเกลที่ด้าม) ในรูป ศูนย์อยู่ระหว่าง ขีด ๖ - ๗ ๒. อ่านค่าที่สเกลของเวอร์เนียร์ จะอ่านได้ค่า ๐.๕ (เพราะขีดที่สเกลเวอร์เนียร์ขีดที่ ๕ ตรงกับตำแหน่งของสเกลที่ด้ามมากที่สุด) สังเกตว่าขีดสเกลเวอร์เนียร์ขีดอื่น ๆ ไม่ตรงกับตำแหน่งขีดใด ๆ ในสเกล ๓. นำค่าที่ได้ในข้อ ๑ + ๒ จะได้ค่าที่อ่านได้ คือ ๖ + ๐.๕ = ๖.๕ มิลลิเมตร หรือ ๐.๖๕ เซนติเมตร สรุปได้ว่า ทศนิยมตำแหน่งที่สองของการวัด (หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร) คือ จำนวนขีดของเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดบนสเกล
Last Update : 16:33:27 09/02/2011
HYPRO (ENDMILL)
Brand : OSG
ใช้สำหรับกัดชิ้นงาน Slotting
Last Update : 17:16:39 23/03/2011
WXS
Brand : OSG
New development Introducing the WX Super Coating - ทนความร้อนได้สูง เคลือบผิวแข็งพิเศษด้วนนาโนเทคโนโลยี สามารถ ทนความร้อนได้ถึง 1300 องศาเซลเซยส - ใช้ได้ดีในงานกัด High Speed, เหมาะสำหรับวัสดุแข็งพิเศษ (~ 70HRC : SKD11, SKD61, SKH) - ได้ toollife ที่ยาวในการกัดที่ใช้ความเร็วสูงและงานกัดแบบแห้ง - ประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง
Last Update : 17:08:35 23/03/2011
WXL
Brand : OSG
New Coating WXL end mill series Handles wide range of materials and application To brighten the future of milling technology, which lays the foundation for the world\'s manufacturing industry ; we have reinforced our carbide end mill series. - Coating รุ่น WXL ใหม่จะทำให้การหล่อลื่นดี ทรทานต่อการสึกหรอ มีขอบเขตที่กว้างในการตัด - กัดได้ตั้งแต่งานทองแดงไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งถึง 50 HRC. - แบบ WXS เหมือนกับ WXL ทุกๆชนิดของวัสดุ
Last Update : 17:05:32 23/03/2011
VP Nu-Roll Tap Series
Brand : OSG
- เป็นดอกทำเกลียวแบบเบียดขึ้นรูป ออกแบบฟันขึ้น รูปแบบพิเศษ เมื่อ Machine แล้วชิ้นงานจะปราศจากรอย Burrs เหมาะสมกับ การใช้งานหลากหลายวัสดุ เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel และ Aluminium โดยเฉพาะงาน Stainless Steel จะได้ประสิทธิภาพดีมาก - Coated ด้วย V-Coating จะทำให้อายุการใช้งานสม่ำเสมอทนต่อ การสึกหรอและทำเกลียวในแนวเชื่อมได้ดี - สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็ง ~ 35 HRC
Last Update : 17:03:03 23/03/2011
Tap Series ดอก Tap เกรียวสำหรับเหล็กชุบแข็ง
Brand : OSG
- เหมาะสำหรับงาน Tap วัสดุที่มีความแข็ง 35HRC ขึ้นไป Alloy Steel, Die Steel, Tool Steel - คาร์ไบด์เนื้อละเอียด มีส่วนผสมของผง HSS วัสดุที่มีคุณสมบัติ ทางด้านการสึกหรอและเหนียว - V Coating ใช้เคลือบผิวเพื่อต้านทานการสึกหรอ - ทนทานต่อการแตกบิ่น เพิ่มอายุการใช้งาน สามารถใช้กับวัสดุ ที่มีความแข็งแรงสูง
Last Update : 17:00:51 23/03/2011
Dial Indicator
Last Update : 00:00:00 01/01/2011
Sumitomo Drill
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
187
Total View
252091

Products list by Category (Total 63 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
HYPRO (ENDMILL)
Brand name:OSG
ใช้สำหรับกัดชิ้นงาน Slotting
Last Update : 23/03/2554 17:16:39
WXS
Brand name:OSG
New development Introducing the WX Super Coating - ทนความร้อนได้สูง เคลือบผิวแข็งพิเศษด้วนนาโนเทคโนโลยี สามารถ ทนความร้อนได้ถึง 1300 องศาเซลเซยส - ใช้ได้ดีในงานกัด High Speed, เหมาะสำหรับวัสดุแข็งพิเศษ (~ 70HRC : SKD11, SKD61, SKH) - ได้ toollife ที่ยาวในการกัดที่ใช้ความเร็วสูงและงานกัดแบบแห้ง - ประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง
Last Update : 23/03/2554 17:08:35
WXL
Brand name:OSG
New Coating WXL end mill series Handles wide range of materials and application To brighten the future of milling technology, which lays the foundation for the world\'s manufacturing industry ; we have reinforced our carbide end mill series. - Coating รุ่น WXL ใหม่จะทำให้การหล่อลื่นดี ทรทานต่อการสึกหรอ มีขอบเขตที่กว้างในการตัด - กัดได้ตั้งแต่งานทองแดงไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งถึง 50 HRC. - แบบ WXS เหมือนกับ WXL ทุกๆชนิดของวัสดุ
Last Update : 23/03/2554 17:05:32
VP Nu-Roll Tap Series
Brand name:OSG
- เป็นดอกทำเกลียวแบบเบียดขึ้นรูป ออกแบบฟันขึ้น รูปแบบพิเศษ เมื่อ Machine แล้วชิ้นงานจะปราศจากรอย Burrs เหมาะสมกับ การใช้งานหลากหลายวัสดุ เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel และ Aluminium โดยเฉพาะงาน Stainless Steel จะได้ประสิทธิภาพดีมาก - Coated ด้วย V-Coating จะทำให้อายุการใช้งานสม่ำเสมอทนต่อ การสึกหรอและทำเกลียวในแนวเชื่อมได้ดี - สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็ง ~ 35 HRC
Last Update : 23/03/2554 17:03:03
Tap Series ดอก Tap เกรียวสำหรับเหล็กชุบแข็ง
Brand name:OSG
- เหมาะสำหรับงาน Tap วัสดุที่มีความแข็ง 35HRC ขึ้นไป Alloy Steel, Die Steel, Tool Steel - คาร์ไบด์เนื้อละเอียด มีส่วนผสมของผง HSS วัสดุที่มีคุณสมบัติ ทางด้านการสึกหรอและเหนียว - V Coating ใช้เคลือบผิวเพื่อต้านทานการสึกหรอ - ทนทานต่อการแตกบิ่น เพิ่มอายุการใช้งาน สามารถใช้กับวัสดุ ที่มีความแข็งแรงสูง
Last Update : 23/03/2554 17:00:51
Indeacble Drill WDX Type
Brand name:Sumitomo
WDX DRILL ดอกเจาะถูกออกแบบให้ใช้แรงในการเจาะต่ำ ปรับปรุงเรื่องการตัด เศษ ความเที่ยงตรงของรูเจาะสูง ด้ามดอกเจาะออกแบบเม็ดมีดให้ ใช้งานได้ทีั้ง 4 มุม และทนการสึกหรอได้ดี
Last Update : 23/03/2554 16:51:22
Indexable Head SMD Type
Brand name:Sumitomo
ดอกสว่านหัวเจาะใหม่ เจาะงานได้ดีกว่าหัวเชื่อมคาร์ไบด์รุ่นเดิม ออกแบบให้การถอดประกอบง่ายจับยึดแข็งแรง มีประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุนในการเจาะโดยเปลี่ยนเฉพาะหัวเจาะเท่านั้น เจาะได้แม่นยำ ลึกถึง 8 เท่าของ Diameter ไม่ต้องใช้ดอกเจาะนำศูนย์ มีให้เลือก ตั้งแต่ Dia. 12 ~ Dia 35 mm. คมตัดหัวเจาะมีให้เลือก 2 แบบ 1.แบบ MEL เหมสะกับวัสดุ เหล็กอ่อน, สแตนเลส, เหล็กหล่อเหนียว 2.แบบ MTL เหมาะกับวัสดุ เหล็กเกรด, เหล็กชุบแข็ง, เหล็กหล่อ
Last Update : 23/03/2554 16:49:00
Long Multi Drill
Brand name:Sumitomo
XHT TYPE ออกแบบเพื่อเจาะรูที่มีความลึกถึง25 เท่าของ Diameter ออกแบบให้ร่องคายเศษระบายเศษออกได้ดีใช้อัตราป้อน (feed) ได้ถึง 0.30 mm./rev(non step) ทนการสึกหรอได้ดีด้วยการ Coating แบบ ZX Coated
Last Update : 23/03/2554 16:46:41
Super - Multi Drill
Brand name:Sumitomo
GS Multi Drill ดอกเจาะความเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะ ด้วย เทคนิคการออกแบบคมตัด ร่องคายเศษและการเคลือบผิวแบบใหม่ DEX Coated ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
Last Update : 23/03/2554 16:35:27
SEC -Wave Mill
Brand name:Sumitomo
งานกัดประสิทธิภาพสูงและคุณภาพผิวงานดีเยี่ยม
Last Update : 23/03/2554 16:30:41
GS MILL Series
Brand name:Sumitomo
ผลิตจากคาร์ไบด์เกรดพิเศษมีความแข็งแรงดีกว่าเดิมเคลือบผิวด้วย TIAIN ทนการสึกหรอได้ดีมีให้เลือก 5 รุ่น
Last Update : 22/03/2554 17:54:14
GS MILL HARD Series
Brand name:Sumitomo
ออกแบบสำหรับงานกัดละเอียด เหล็กชุบ(50 ~ 65HRC) มีให้เลือก 3 รุ่น
Last Update : 22/03/2554 17:52:27
Twin Head Holder
Brand name:Sumitomo
ด้ามจับที่ออกแบบให้สามารถใช้ เม็ดมีดได้ 2 หัวในด้ามเดียวกัน
Last Update : 22/03/2554 17:41:52
Mini - Holder
Brand name:Sumitomo
ด้ามจับขนาดเล็ก สำหรับเครื่อง จักรที่ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก มีให้ เลือกหลายแบบครอบครุมทุกการตัด
Last Update : 22/03/2554 17:40:43
Ani - Vibration Holder
Brand name:Sumitomo
X-bar ด้ามมีดคว้านรูใน ออกแบบพิเศษสามารถคว้านรูได้ลึกถึง 5 เท่าของ Diameter ป้องกันการสั่นและระบายเศษได้ดี
Last Update : 22/03/2554 17:38:50
Double Clamp Holder
Brand name:Sumitomo
ด้ามจับมีดที่ออกแบบการจับยึดที่แข็งแรงพิเศษและง่ายในการถอดเปลี่ยนเม็ดมีด ครอบครุมทุกสภาวะ ตั้งแต่กสรตัดต่อเนื่องจนถึงตัดกระแทก
Last Update : 22/03/2554 17:36:33
BNC 800 "SUMIBORON" CBN INSERT
Brand name:Sumitomo
เกรดเม็ดมีด CBN BNS800 เป็น Solid CBN ทั้งเม็ด ใช้ได้ ตั้งแต่งานเก็บละเอียดจนถึงงานกลึงหยาบเหล็กหล่อ และวัสดุ Exotic ใช้ความเร็วตัดสูงได้ ทนการสึกหรอได้ดี
Last Update : 22/03/2554 13:53:15
BN 700 "SUMIBORON" CBN INSERT
Brand name:Sumitomo
เกรดเม็ดมีด CBN BN700 เหมาะสำหรับเก็บละเอียดเหล็กหล่อ และ Sinter Alloy ใช้ความเร็วตัดสูง
Last Update : 22/03/2554 13:51:13
BNC 100/ 160/ 200/ 300 "SUMIBORON" CBN INSERT
Brand name:Sumitomo
เกรด BNC100 ได้พัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวแบบใหม่ HybridTicn Coated ทำให้ทนต่อการสึกหรอได้ดีทั้งหลุม ด้านบนCraterwear รอยบาก Notchwear เหมาะสำหรับ งานกลึงเหล็กชุบแข็ง(50 ~ 60 HRC)
Last Update : 22/03/2554 13:44:26
DA 1000 / DA 2200
Brand name:Sumitomo
เม็ดมีดเพชร เกรด DA 1000, DA 2200 จัดเรียงอนุภาคของเพชรมีความแข็งแรงสูง คมตัดของเพชรมีความคมมาก ทนการสึกหรอ ได้ดี เหมาะกับงานอลูมิเนียม
Last Update : 22/03/2554 10:39:30

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sumipol Co.,Ltd
Tel. 0-2762-3000  Fax. 0-2762-3030  Website. www.sumipol.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login