การเลือกระบบ คอนเวเยอร์
การเลือกระบบ คอนเวเยอร์
Last Update : 14:57:47 23/12/2010
Carousels
Brand : Cabinets
Vertical Carousel เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบจัดเก็บปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งในเรื่องของการสูญเสียพื้นที่ในแนวราบไปกับช่องทางเดินที่เราต้องเว้น ไว้ รวมถึงการสูญเสียเวลาในการเบิก-จ่ายสินค้าเป็นเวลานาน INTERMAT จึงได้ค้นคว้าและวิจัยระบบการจัดเก็บรูปแบบใหม่เรียกกันว่า “VERTICAL CAROUSEL” ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บกึ่งอัตโนมัติ โดยจะใช้พื้นที่ในแนวราบน้อยมาก และใช้เวลาในการเบิก-จ่ายสินค้าโดยเฉลี่ย 25 วินาที/ครั้ง จึงเป็นระบบจัดเก็บรูปแบบใหม่ที่จำเป็นในอนาคต ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จุดเด่นของระบบและการใช้งาน ระบบจัดเก็บประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด ในแนวราบโดยระบบจะใช้พื้นที่จัดเก็บในแนวสูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถประหยัดพื้นที่ในแนวราบได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถมีจุดเบิก-จ่ายได้มากกว่า 1 จุด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเดินหาสินค้าอย่างเช่นระบบเดิม เพียงค้นหาสินค้าผ่านจอ Touch Screen ระบบจะสั่งการให้สินค้าที่เลือกมาจอดตรงหน้าพร้อมกับมีไฟแสดงระบุตำแหน่งที่ต้องเบิกสินค้า โดยระบบจะสามารถหมุนได้ทั้ง 2 ทิศทาง ส่วนจะวิ่งทิศทางใดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสินค้าที่เลือกว่าหมุนไปทางใดจะใช้ เวลาในการค้นหาสินค้าน้อยที่สุด ระบบควบคุมและการเชื่อมต่อ การเข้าถึงระบบควบคุม Vertical Carrousel สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ควบคุมการทำงานผ่านจอ Touch Screen หรือการค้นหาสินค้าผ่านระบบ Bar Code Reader อีกทั้งยังสามารถต่อเข้ากับระบบ Computer โดยมี Software ควบคุมสินค้าที่อยู่ในระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูได้ว่าในระบบมีสินค้าคงเหลือจำนวนเท่าใด พร้อมยังสามารถตั้งเตือนในระบบ Computer ว่าสินค้าชนิดใดใกล้จะหมดแล้วและสามารถตัด Stock เมื่อสินค้าถูกเบิกออกไป สินค้าและปริมาณการจัดเก็บ ชั้นจัดเก็บของระบบ Vertical Carrousel ถูกออกแบบให้อิสระต่อกันโดยแบ่งเป็นกระเช้า ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกร ซึ่งต้องคำนวณให้เหมาะสมระหว่างน้ำหนักของสินค้าทั้งหมด ต้องสัมพันธ์กับความสูงของระบบจัดเก็บ
Last Update : 12:01:04 29/12/2010
Continous Lift
Brand : Intermat
CONTINUOUS LIFT เป็นลิฟต์ลำเลียงสินค้าแบบต่อเนื่อง โดยสามารถลำเลียงสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น กล่อง, ถาด, ถุง,หีบห่อ, พาเลท โดยสามารถลำเลียงสินค้าจากชั้นที่หนึ่งไปยังชั้นที่สองด้วยความเร็วสูงและ ต่อเนื่อง สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น ลำเลียงกระเป๋าในสนามบิน, ท่าเรือ หรือศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น CONTINUOUS LIFT เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระดับการลำเลียงสินค้า เพื่อวิ่งข้ามจุดต่าง ๆ ของอาคารหรือลำเลียงเพื่อไปเชื่อมต่อกับ ระบบลำเลียงอื่น บนชั้นลอย หรือใต้หลังคา ระบบจะทำงานโดยการลำเลียงสินค้าเข้าลิฟต์ ยกขึ้นลำเลียงออกจากลิฟต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดลิฟต์ CONTINUOUS LIFT แบบ Z สามารถลำเลียงได้สูงสุด 30 ชิ้น ต่อนาที และในแบบ C สามารถลำเลียงได้สูงสุด 24 ชิ้นต่อนาทีโดยความเร็วสูงสุดในการลำเลียงต้องขึ้นอยู่กับขนาด ของชิ้นงานที่จะลำเลียงด้วยโดยสามารถลำเลียงได้ตั้งแต่น้ำหนัก ต่ำกว่า 1 กก. จนถึงสูงสุดประมาณ 50 กก./ชิ้น
Last Update : 11:57:22 29/12/2010
Service & Maintenance
Brand : Intermat
Last Update : 11:39:17 29/12/2010
Manipulator Machine
Brand : Intermat
Last Update : 12:16:48 24/12/2010
Spiral Conveyor
Brand : Intermat
Last Update : 12:06:19 24/12/2010

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
422
Total View
160990

Products list by Category (Total 19 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Carousels
Brand name:Cabinets
Vertical Carousel เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบจัดเก็บปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งในเรื่องของการสูญเสียพื้นที่ในแนวราบไปกับช่องทางเดินที่เราต้องเว้น ไว้ รวมถึงการสูญเสียเวลาในการเบิก-จ่ายสินค้าเป็นเวลานาน INTERMAT จึงได้ค้นคว้าและวิจัยระบบการจัดเก็บรูปแบบใหม่เรียกกันว่า “VERTICAL CAROUSEL” ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บกึ่งอัตโนมัติ โดยจะใช้พื้นที่ในแนวราบน้อยมาก และใช้เวลาในการเบิก-จ่ายสินค้าโดยเฉลี่ย 25 วินาที/ครั้ง จึงเป็นระบบจัดเก็บรูปแบบใหม่ที่จำเป็นในอนาคต ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จุดเด่นของระบบและการใช้งาน ระบบจัดเก็บประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด ในแนวราบโดยระบบจะใช้พื้นที่จัดเก็บในแนวสูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถประหยัดพื้นที่ในแนวราบได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถมีจุดเบิก-จ่ายได้มากกว่า 1 จุด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเดินหาสินค้าอย่างเช่นระบบเดิม เพียงค้นหาสินค้าผ่านจอ Touch Screen ระบบจะสั่งการให้สินค้าที่เลือกมาจอดตรงหน้าพร้อมกับมีไฟแสดงระบุตำแหน่งที่ต้องเบิกสินค้า โดยระบบจะสามารถหมุนได้ทั้ง 2 ทิศทาง ส่วนจะวิ่งทิศทางใดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสินค้าที่เลือกว่าหมุนไปทางใดจะใช้ เวลาในการค้นหาสินค้าน้อยที่สุด ระบบควบคุมและการเชื่อมต่อ การเข้าถึงระบบควบคุม Vertical Carrousel สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ควบคุมการทำงานผ่านจอ Touch Screen หรือการค้นหาสินค้าผ่านระบบ Bar Code Reader อีกทั้งยังสามารถต่อเข้ากับระบบ Computer โดยมี Software ควบคุมสินค้าที่อยู่ในระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถเรียกดูได้ว่าในระบบมีสินค้าคงเหลือจำนวนเท่าใด พร้อมยังสามารถตั้งเตือนในระบบ Computer ว่าสินค้าชนิดใดใกล้จะหมดแล้วและสามารถตัด Stock เมื่อสินค้าถูกเบิกออกไป สินค้าและปริมาณการจัดเก็บ ชั้นจัดเก็บของระบบ Vertical Carrousel ถูกออกแบบให้อิสระต่อกันโดยแบ่งเป็นกระเช้า ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกร ซึ่งต้องคำนวณให้เหมาะสมระหว่างน้ำหนักของสินค้าทั้งหมด ต้องสัมพันธ์กับความสูงของระบบจัดเก็บ
Last Update : 29/12/2553 12:01:04
Continous Lift
Brand name:Intermat
CONTINUOUS LIFT เป็นลิฟต์ลำเลียงสินค้าแบบต่อเนื่อง โดยสามารถลำเลียงสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น กล่อง, ถาด, ถุง,หีบห่อ, พาเลท โดยสามารถลำเลียงสินค้าจากชั้นที่หนึ่งไปยังชั้นที่สองด้วยความเร็วสูงและ ต่อเนื่อง สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น ลำเลียงกระเป๋าในสนามบิน, ท่าเรือ หรือศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น CONTINUOUS LIFT เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระดับการลำเลียงสินค้า เพื่อวิ่งข้ามจุดต่าง ๆ ของอาคารหรือลำเลียงเพื่อไปเชื่อมต่อกับ ระบบลำเลียงอื่น บนชั้นลอย หรือใต้หลังคา ระบบจะทำงานโดยการลำเลียงสินค้าเข้าลิฟต์ ยกขึ้นลำเลียงออกจากลิฟต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดลิฟต์ CONTINUOUS LIFT แบบ Z สามารถลำเลียงได้สูงสุด 30 ชิ้น ต่อนาที และในแบบ C สามารถลำเลียงได้สูงสุด 24 ชิ้นต่อนาทีโดยความเร็วสูงสุดในการลำเลียงต้องขึ้นอยู่กับขนาด ของชิ้นงานที่จะลำเลียงด้วยโดยสามารถลำเลียงได้ตั้งแต่น้ำหนัก ต่ำกว่า 1 กก. จนถึงสูงสุดประมาณ 50 กก./ชิ้น
Last Update : 29/12/2553 11:57:22
Service & Maintenance
Brand name:Intermat
Last Update : 29/12/2553 11:39:17
Manipulator Machine
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 12:16:48
Spiral Conveyor
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 12:06:19
Palletizer
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 12:05:06
Lift Transfer
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 12:02:54
Cooling Machine
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 12:02:02
Very Narrow Rack
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:58:54
Mobile Rack
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:57:41
Selective Rack
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:56:49
Mezzanine Floor
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:55:54
Live Pallet Rack
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:54:49
Drive in Rack
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:53:36
Cantilever Racking
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 11:52:08
Special Machine
Brand name:Intermat
Last Update : 24/12/2553 10:04:54
Belt Conveyor
Brand name:Intermat
Last Update : 23/12/2553 14:40:46
Rollver Conveyor
Brand name:Intermat
Last Update : 23/12/2553 14:35:17
Chain Conveyor
Brand name:Intermat
Last Update : 23/12/2553 14:30:26

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by THAIINTERMAT CO.,LTD.
Tel. 027383580-94  Fax. 027383597  Website. WWW.THAIINTERMAT.COM
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login