พิธีการส่งออก
พิธีการส่งออก การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยต้องผ่านพิธีการส่งออกตามกระบวนการปกติ ในความหมายของศุลกากรนั้น การส่งออกคือการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย เรือ หรือเครื่องบิน จากสถานที่หนึ่งในประเทศไทยไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทย สินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากประเทศไทยต้องรายงานและผ่านพิธีการทางศุลกากร
Last Update : 16:01:38 17/11/2010
คู่มือระบบพิธีการนำเข้า
คู่มือระบบพิธีการนำเข้า
Last Update : 12:26:48 09/11/2010
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า
Last Update : 12:19:42 09/11/2010
พิธีการนำเข้า
การนำเข้าสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย ผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้ากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าที่นำเข้า การนำสินค้าเข้าประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์จนกระทั่งสินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า การส่งมอบสินค้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และได้ชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบในการเตรียมสินค้าเพื่อการตรวจสอบ และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร นอกจากนี้ผู้นำเข้ายังต้องได้รับใบอนุญาตในการนำเข้าสำหรับสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้าเอกสาร
Last Update : 12:17:10 09/11/2010
Logistics Planning and Consulting Services
Brand : TLA
Last Update : 10:19:37 17/11/2010
Packing & Re-Packing
Brand : TLA
Last Update : 10:19:03 17/11/2010
International Freight Forwarding
Brand : TLA
Last Update : 10:18:40 17/11/2010
Warehouse Management
Brand : TLA
มีให้บริการด้านคลังสินค้ากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและ Free Zone
Last Update : 10:18:13 17/11/2010
Customs Brokerage
Brand : TLA
Last Update : 10:16:47 17/11/2010
Services
Last Update : 00:00:00 01/01/2011
TLA
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
987
Total View
87967

Products list by Category (Total 6 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Logistics Planning and Consulting Services
Brand name:TLA
Last Update : 17/11/2553 10:19:37
Packing & Re-Packing
Brand name:TLA
Last Update : 17/11/2553 10:19:03
International Freight Forwarding
Brand name:TLA
Last Update : 17/11/2553 10:18:40
Warehouse Management
Brand name:TLA
มีให้บริการด้านคลังสินค้ากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและ Free Zone
Last Update : 17/11/2553 10:18:13
Customs Brokerage
Brand name:TLA
Last Update : 17/11/2553 10:16:47
Transportation and Distribution Services
Brand name:TLA
รับบริการการขนส่งทุกรูปแบบ
Last Update : 17/11/2553 10:14:23

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Thai Logistics Alliance Co.,Ltd.
Tel. (662) 6633411-4 ต่อ 337  Fax. (662) 6631064  Website. www.tla.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login