บล็อคปูผิวจราจรและแผ่นทางเท้า CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Paving Block
-
Last Update : 14:35:56 08/01/2016
บล็อคปลูกหญ้า CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Grass Stone
-
Last Update : 14:34:14 08/01/2016
ท่อคอนกรีตดันลอด CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Jacking Pipe with Steel Lining
- ท่อคอนกรีตดันลอด (Reinfoced Concrete Jacking Pipe) ผลิตตามมาตรฐาน BS5911 Part 120, JIS หรือตามการออกแบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 -3.60 เมตร ความยาว 2.50 - 3.00 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อประปาใต้ดิน, สามารถติดตั้งพลาสติกภายในท่อ (Plastic Lining : Epoxy Coating, Fondu Lining) เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือใส่ท่อเหล็ก (Steel Lining) เพื่อรับแรงดัน 10 Ksc. ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ
Last Update : 14:33:06 08/01/2016
ท่อคอนกรีตชนิดสปัน CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Spun RC Pipe
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสปัน (Spun RC Pipe) ท่อผลิตโดยระบบการหมุน (Spun) เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ความคลาดเคลื่อนทางมิติและความยาวต่ำ สามารถผลิตท่อได้ยาวถึง 5 เมตร ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตตามมาตรฐาน BS556, BS5911 Part 100 เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเสียที่ต้องการคุณภาพสูงไม่รั่วซึม
Last Update : 14:32:09 08/01/2016
ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง CCM
Brand : บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model : Bell & Spigot
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง มาตรฐาน มอก.128-2528 หรือ ASTM - C76 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-3.60 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย หรือท่อส่งน้ำวางได้ทั้งใต้ผิวจราจรหรือใต้ผิวทางเดินเท้าต่อสวมด้วยแหวนยาง (Rubber Ring Jiont) สามารถรับแรงดันน้ำได้ 1.50 -3.75 Ksc. และสามารถติดตั้งวัสดุป้องกันการกัดกร่อนภายในท่อได้ (Plastic Lining, Epoxy Coating, Calcium Aluminates (Fondu) Lining)
Last Update : 14:31:20 08/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
99
Total View
463627

Products list by Category (Total 18 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
บล็อคปูผิวจราจรและแผ่นทางเท้า CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Paving Block
-
Last Update : 08/01/2559 14:35:56
บล็อคปลูกหญ้า CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Grass Stone
-
Last Update : 08/01/2559 14:34:14
ท่อคอนกรีตดันลอด CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Jacking Pipe with Steel Lining
- ท่อคอนกรีตดันลอด (Reinfoced Concrete Jacking Pipe) ผลิตตามมาตรฐาน BS5911 Part 120, JIS หรือตามการออกแบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 -3.60 เมตร ความยาว 2.50 - 3.00 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, ท่อประปาใต้ดิน, สามารถติดตั้งพลาสติกภายในท่อ (Plastic Lining : Epoxy Coating, Fondu Lining) เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือใส่ท่อเหล็ก (Steel Lining) เพื่อรับแรงดัน 10 Ksc. ได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ
Last Update : 08/01/2559 14:33:06
ท่อคอนกรีตชนิดสปัน CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Spun RC Pipe
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสปัน (Spun RC Pipe) ท่อผลิตโดยระบบการหมุน (Spun) เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ความคลาดเคลื่อนทางมิติและความยาวต่ำ สามารถผลิตท่อได้ยาวถึง 5 เมตร ทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตตามมาตรฐาน BS556, BS5911 Part 100 เหมาะสำหรับท่อส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเสียที่ต้องการคุณภาพสูงไม่รั่วซึม
Last Update : 08/01/2559 14:32:09
ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Bell & Spigot
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง มาตรฐาน มอก.128-2528 หรือ ASTM - C76 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-3.60 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย หรือท่อส่งน้ำวางได้ทั้งใต้ผิวจราจรหรือใต้ผิวทางเดินเท้าต่อสวมด้วยแหวนยาง (Rubber Ring Jiont) สามารถรับแรงดันน้ำได้ 1.50 -3.75 Ksc. และสามารถติดตั้งวัสดุป้องกันการกัดกร่อนภายในท่อได้ (Plastic Lining, Epoxy Coating, Calcium Aluminates (Fondu) Lining)
Last Update : 08/01/2559 14:31:20
ท่อคอนกรีตชนิดเหลี่ยม CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Box Culvert
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม มาตรฐาน ASTM - C789 ASTM - C828 และมอก. ขนาดกว้าง x สูงตั้งแต่ 09.0 x 0.90 เมตร ถึง 3.30 x 3.00 เมตร ความยาว 1.00 - 2.50 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำที่มีปริมาณมากในพื้นที่จำกัด สามารถผลิตได้ทั้งรับน้ำหนักจร HS20 และชนิดรับถมไต้ทางเท้า รับผลิตชิ้นพิเศษตามแบบ (เช่น เหล็กโผล่สำหรับต่อ Wing Wall, เจาะจุดเชื่อม ต่อท่อ ฯลฯ)
Last Update : 08/01/2559 14:23:42
ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Tongue and Groove
- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง มาตรฐานมอก. 128-2528 หรือ ASTM - C76 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30 - 3.60 เมตร และมีความยาวตั้งแต่ 1.00 - 5.00 เมตร เหมาะสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรหรือใต้ผิวทางเดินเท้าต่อเชื่อมด้วยปูนทราย (Mortar Joint) ง่ายต่อการใช้งาน
Last Update : 08/01/2559 14:22:34
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Wire Mesh
- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป CCM ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน มาตรฐาน มอก.737-2531 ผลิตจากเครื่องจักร ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความแม่นยำสูง สามารถผลิตตะแกรงเหล็กที่แตกต่างกันได้ทั้งชนิดลวด (SR24, SD30, SD40, SD50, Cold Drawn Wire 5500 Ksc.) และขนาดของลวด (ตั้งแต่ 4.00 -25.00 มม.) ในแผ่นเดียวกันสามารถผลิตตามรูปแบบพิเศษได้หลากหลายตามความต้องการ (Engineering Mesh) ใช้งานพื้น คลส. พื้น Post Tension, ถนน, ผนังรับแรง, Precast ต่างๆ เช่น Segment อุโมงค์, ที่นั่งอัฒจรรย์, บันได ฯลฯ
Last Update : 08/01/2559 14:20:03
คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ และกล่องรับน้ำ CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9443
Model:Curb
- คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ และกล่องรับน้ำ ผลิตตามแบบมาตรฐานของ กทม.,กรมทางหลวง,กรมโยธาฯ และกรมการทางพิเศษฯ โดยมีคันหินทั้งชนิดหัวป้าน (Taper),หัวมนและหัวลบมมุม ( Chmfer) ผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพสูง, เสริมเหล็กตามมารตรฐาน ทำให้ชิ้นงานมีความคงทน ขนาดสม่ำเสมอ ทำให้ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา ให้ความสวยงามเป็นระเบียบ
Last Update : 08/01/2559 14:19:05
โครงสร้างบ้านสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9442
Model:PREFAB HOUSE
การก่อสร้างอาคารระบบประกอบสำเร็จ โดยใช้ระบบ เสา-คาน , แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดกลวง (Hollow Core)
Last Update : 11/12/2555 10:15:03
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดกลวง (Hollow Core) CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9442
Model:Hollow Core Slab
- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดกลวง CCM Hollow Core Slab มาตรฐาน มอก. 576-2531 และ มอก. 828-2531 มีความหนา 6-40 ซม. รับน้ไหนักจร 150-5,00 กก./ตรม. ความยาว 1-14.0 เมคร ก่อสร้างได้รวดเร็วไม่ต้องใช้ค้ำยัน บริษัท มีบริการขนส่งและ/หรือติดตั้ง รวมทั้งการคำนวณแบะคำแนะนำในการใช้งานโดยวิศวกร เหมาะสำหรับอาคารโรงงาน อาคารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ที่พักอาศัย บ้านที่ต้องการพื้นที่มีคุณภาพสูงน้ำหนักเบา
Last Update : 20/04/2555 09:30:33
แผ่นกันตก (Parapet) CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9442
Model:Parapet
- บริษัทฯ รับผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปทุกรูปแบบ ตามมาตรฐานปละความต้องการของผู้ออกแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และด้วยประสบการณ์ในงานหล่อคอนกรีตกว่า 30 ปี เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด ความสวยงาม และคุณภาพที่สม่ำเสมอ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง เช่น ผนังอาคาร ราวกันตก แผง บังแดด
Last Update : 27/07/2554 17:09:53
เกาะแบ่งช่องจราจร CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9442
Model:Barrier
เกาะแบ่งช่องจราจร มีทั้งแบบหน้าเดียวและสองหน้า (TYPE I & TYPE II) สามารถทาสี, ติดแถบสะท้อนแสงหรือราวเหล็กได้ตามความต้องการผลิตตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง,กรมโยธาฯ, กทม. และการทางพิเศษฯ ออกแบบตาม NEW JERSEY ให้สามารถป้องกันยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ให้ข้ามช่องจราจรออกไป ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ความยาวตั้งแต่ 2.00 - 4.00 เมตรเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความ ยุ่งยากในการทำงาน และเพิ่ม
Last Update : 20/07/2554 15:01:18
รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9442
Model:U-ditch
- รางระบายน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จ (RC. U-Ditch) รางระบายน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จพร้อมฝาปิด ผลิตทั้งชนิดรับน้ำหนักจรและไม่รับน้ำหนักจร มีการออกแบบข้อต่อให้สามารถป้องกันการเคลื่อนตัวออกจากกัน ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพสูง มีหลายขนาดให้เลือก เหมาะสำหรับงานระบายน้ำ ในบริเวณอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ถนน หรือ ซอย
Last Update : 15/07/2554 16:45:33
บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9442
Model:Manhole
- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Manhoe) มีทั้งบ่อพักสำหรับท่อกลม และท่อเหลี่ยมขนาดท่อและตำแหน่งการเชื่อมต่อได้ตามต้องการหล่อสำเร็จรูปจากโรงงานด้วยคอนกรีตคุณภาพสูง ประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้างไม่เปลืองไม้แบบ, ไม่เสียพื้นที่หน้างาน
Last Update : 15/07/2554 15:42:08
ปลอกเหล็กสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9442
Model:-ปลอกเหล็กสำเร็จรูป
-
Last Update : 12/07/2554 16:43:06
รั้วสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีต จำกัด โทร 02-970-9442
Model:Fence
-
Last Update : 12/07/2554 16:17:27
เหล็กเสริมคอนกรีตขึ้นสำเร็จรูป CCM
Brand name:บ. ชูสินคอนกรีค จำกัด โทร 02-970-9442
Model:-
-
Last Update : 09/07/2554 13:21:15

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by CHUSIN CONCRETE CO.,LTD.
Tel. 02-9709447  Fax. 02-5511722  Website. www.chusinconcrete.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login