ซอฟต์แวร์คืออะไร
ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่จะสั่งและควบคุมให้ฮาร์ดแวร็คอมพิวเตอร์ทำงาน เราไม่สามารถจับต้อง ซอฟต์แวร์ ได้โดยตรงเหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ซอฟต์แวร์ ที่มักติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อทำงานทันที่ที่เปิดเครื่องคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมชุดคำสั่งไว้ควบคมคอมฯให้ทำงาน
Last Update : 12:20:10 08/11/2013
โปรแกรมบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning)-MRP
Brand : Q.Soft MRP
Model : MRP
Q. Soft MRP(Manufacturing Resource Planning) เป็น Software บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้า, วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า(ทราบว่าผลิตเมื่อไรก็ทราบว่าของควรเข้าเมื่อไร) และต้นทุนแท้จริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)
Last Update : 13:59:57 08/01/2016
Booking
Brand : Q.Soft
Last Update : 14:22:24 24/09/2015
โปรแกรมวางแผนการผลิตขึ้นสูง
Brand : Q.Soft APS
Q.Soft Advanced Planning & Scheduling เป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิตหลายสินค้าที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิต, หลายหน่วยผลิต(Resources) ให้อยู่ในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ
Last Update : 11:56:34 24/09/2015
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MCM และ Accounting-Financial
Brand : Q.Soft ERP Lite Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบอุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค , ตะปู , น๊อต , เหล็กเส้น , สายไฟ , ลวดหนาม , ลูกสูบ , สังกะสี และอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารบัญชี-การเงิน มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 11:53:06 24/09/2015
Smart Soft MRP
Last Update : 21:27:13 24/05/2011
Q.Soft MRP(SFJ)
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
220
Total View
263824

Products list by Category (Total 34 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
โปรแกรมบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning)-MRP
Brand name:Q.Soft MRP
Model:MRP
Q. Soft MRP(Manufacturing Resource Planning) เป็น Software บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้า, วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า(ทราบว่าผลิตเมื่อไรก็ทราบว่าของควรเข้าเมื่อไร) และต้นทุนแท้จริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)
Last Update : 08/01/2559 13:59:57
Booking
Brand name:Q.Soft
Last Update : 24/09/2558 14:22:24
โปรแกรมวางแผนการผลิตขึ้นสูง
Brand name:Q.Soft APS
Q.Soft Advanced Planning & Scheduling เป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิตหลายสินค้าที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิต, หลายหน่วยผลิต(Resources) ให้อยู่ในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ
Last Update : 24/09/2558 11:56:34
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MCM และ Accounting-Financial
Brand name:Q.Soft ERP Lite Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบอุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค , ตะปู , น๊อต , เหล็กเส้น , สายไฟ , ลวดหนาม , ลูกสูบ , สังกะสี และอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารบัญชี-การเงิน มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 24/09/2558 11:53:06
โปรแกรมบริหารการจัดการคลังสินค้า
Brand name:Q.Soft WMS
โปรแกรมบริหารการจัดการคลังสินค้า
Last Update : 08/11/2556 09:12:57
โปรแกรมบริหารการผลิต
Brand name:Q.Soft FLB
โปรแกรมบริหารการผลิต
Last Update : 29/06/2555 15:02:30
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MCM และ Accounting-Financial สำหรับคงคลังขนาดเล็ก
Brand name:Q.Soft ERP Starter Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบอุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค , ตะปู , น๊อต , เหล็กเส้น , สายไฟ , ลวดหนาม , ลูกสูบ , สังกะสี และอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารบัญชีควบคุมคลังสินค้า มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:59:10
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP และ Accounting-Financial สำหรับคงคลังขนาดเล็ก
Brand name:Q.Soft ERP Small Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ ระบบบริหารบัญชีควบคุมคลังสินค้า มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:56:58
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP และ Accounting-Financial
Brand name:Q.Soft ERP Basic Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ ระบบบริหารบัญชี-การเงิน มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:54:21
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP ,Accounting-Financial และ APS สำหรับคงคลังขนาดเล็ก
Brand name:Q.Soft ERP Premium Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ ระบบบริหารตารางการผลิต ระบบบริหารบัญชีควบคุมคลังสินค้า มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:52:48
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP ,Accounting-Financial และ APS
Brand name:Q.soft ERP Professional Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ ระบบบริหารตารางการผลิต ระบบบริหารบัญชี-การเงินมีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:49:44
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP ,Accounting-Financial ,APS และ HRMI
Brand name:Q.Soft ERP Business Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ รองรับการบริหารสต็อก, การจัดซื้อวัตถุดิบ ระบบวางแผนการผลิต ระบบต้นทุนการผลิต ระบบขาย ระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน ระบบการเชื่อม ต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน ระบบบริหารตารางการผลิต ระบบการรับประกันสินค้า ระบบบริหารงานบุคคลมีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:48:35
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP ,Accounting-Financial ,APS,HRMI และ CRM
Brand name:Q.Soft ERP Enterprise Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ รองรับการบริหาร ระบบบริหารตารางการผลิต ระบบการรับประกันสินค้า ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:47:27
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MRP ,Accounting-Financial ,APS,HRMI,CRM และ POS
Brand name:Q.Soft ERP Utimate Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ รองรับการบริหาร ระบบบริหารตารางการผลิต ระบบการรับประกันสินค้า ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และระบบการขายหน้าร้าน ระบบการบันบริหารงานขายหน้าร้าน มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 29/06/2555 14:45:50
โปรแกรมวางแผนการผลิต(Forward Scheduling)
Brand name:Smart Soft PP
Model:V. 3.0
•Made To Stock การวางแผนการผลิตเพื่อstock เพื่อใช้ในการสำรองสินค้าในคลัง •Sale Order การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อ •Manufacturing Planning การวางแผนการผลิต ซึ่งจะเป็นการนำสูตรการผลิตมาวิเคราะห์ด้วย •Manufacturing changed การเปลี่ยนแปลงการผลิต สามารถเปลี่ยนสูตรการผลิตได้ด้วย รวมถึงจำนวนที่จะใช้ในการผลิต •Manufacturing Product scheduling การสร้างตารางการผลิต ในกรณีที่มีการนำข้อมูลของ สูตรการผลิต หรือ กำลังการผลิต มาวิเคราะห์ •Adjustment การเปลี่ยนยอดของสินค้าในstock จะใช้ในกรณีที่มีการสั่งของเข้ามาใน stock นั้นๆ •Authorithy system การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานว่า ใครสามารถใช้งานเมนูไหนได้บ้าง •Form Designer การออกแบบรายงานว่า จะให้รายงานมีหน้าตาแบบไหน แสดงข้อมูลอะไรได้บ้าง •Adding basic data products company การเพิ่มข้อมูลขั้นพื้นฐาน เช่น สินค้า บริษัท
Last Update : 22/06/2555 12:25:54
โปรแกรมส่ง e-Mail สำหรับทำ Marketing
Brand name:e- Mail Marketing
Model:1
Email Marketing ประกอบด้วย Manage eNewsletters Send Mail Manage Mailing Lists Subscription E-mail Templates Setting
Last Update : 23/01/2554 11:10:19
โปรแกรมขายของหน้าร้าน
Brand name:Point of Sale
Model:-
Last Update : 23/01/2554 11:09:44

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Business Competitive Intelligence Co. ,Ltd.
Tel. 0-2582-2110  Fax. 0-2582-2110  Website. www.q-softthai.com , www.erptothai.com, www.smartsoft-th.com, www.logistics-th.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login