นิยามและคำจำกัดความของ UPS
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า “UPS” ที่มีที่มาจากชื่อเต็มว่า “Uninterruptible Power Supply”
Last Update : 13:34:09 28/10/2010
STABILIZER : (AVS) Model : SRV Series
Brand : ENERTEK
Model : SRV Series
Last Update : 15:17:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-FR-UK 11 Series
Brand : SOLTEC
Model : I-FR-UK 11 Series
Last Update : 15:16:24 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-KR-J Series
Brand : SOLTEC
Model : I-KR-J Series
Last Update : 15:15:50 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : FR-UK31 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK31 Series
Last Update : 15:15:18 22/09/2011
UPS (True Online Double Conversion /3-Phase Input / 3-Phase Output UPS) Model : FR-UK33 Series
Brand : KELONG
Model : FR-UK33 Series
Last Update : 15:14:52 22/09/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
356
Total View
183961

Products list by Category (Total 29 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
STABILIZER : (AVS) Model : SRV Series
Brand name:ENERTEK
Model:SRV Series
Last Update : 22/09/2554 15:17:24
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-FR-UK 11 Series
Brand name:SOLTEC
Model:I-FR-UK 11 Series
Last Update : 22/09/2554 15:16:24
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : I-KR-J Series
Brand name:SOLTEC
Model:I-KR-J Series
Last Update : 22/09/2554 15:15:50
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : FR-UK31 Series
Brand name:KELONG
Model:FR-UK31 Series
Last Update : 22/09/2554 15:15:18
UPS (True Online Double Conversion /3-Phase Input / 3-Phase Output UPS) Model : FR-UK33 Series
Brand name:KELONG
Model:FR-UK33 Series
Last Update : 22/09/2554 15:14:52
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : KR31 Series
Brand name:KELONG
Model:KR31 Series
Last Update : 22/09/2554 15:14:23
UPS (True Online Double Conversion UPS) Model : KR33 Series
Brand name:KELONG
Model: KR33 Series
Last Update : 22/09/2554 15:13:55
UPS (Eco True Online For Telecommunication UPS) Model : DXB Series
Brand name:KELONG
Model:DXB Series
Last Update : 22/09/2554 15:13:22
UPS (Eco True Online For Power Station UPS) Model : DL31 Series
Brand name:KELONG
Model:DL31 Series
Last Update : 22/09/2554 15:12:35
UPS (DC UPS) Model : BD - 050 Series
Brand name:SOLTEC
Model:DC UPS
Last Update : 22/09/2554 15:11:41
STABILIZER : (AVS) Model : SH Series
Brand name:ENERTEK
Model:SH Series
Last Update : 22/09/2554 11:59:28
DC POWER SUPPLY Model : DCT Series
Brand name:ENERTEK
Model:DCT
Last Update : 11/11/2553 11:07:48
UPS : (True Online UPS) Model : ALP Series
Brand name:SOLTEC
Model:ALP Series
Last Update : 11/11/2553 11:01:29
UPS : (True Online UPS) Model : AHA Series
Brand name:SOLTEC
Model:AHA - Series
Last Update : 11/11/2553 10:56:15
UPS : (True On Line UPS) Model : AHA-H Series
Brand name:SOLTEC
Model:AHA-H Series
-True On-line Double Conversion -ใช้กับโหลดที่ต้องการความเสถียรสูงของเครื่องคอมพิวเตอร์
Last Update : 11/11/2553 10:45:49
UPS : (Modified Sine Wave UPS) Model : BS/BS-L Series
Brand name:SOLTEC
Model:BS/BS-L Series
Last Update : 28/10/2553 11:39:05
Battery Bank : Model SS-Series
Brand name:SOLTEC
Model:SS-Series
Last Update : 07/04/2553 15:47:10
SOFTWARE
Brand name:SOLTEC
Model:UPSlion 2000
» Maintenance Sofware UPS Cal
Last Update : 07/04/2553 15:46:41
ACCESSORIES
Brand name:SOLTEC
Model:REMOTE
Last Update : 07/04/2553 15:45:53
ACCESSORIES
Brand name:SOLTEC
Model:POWER CENTER
» power center (Manual By Pass Unit
Last Update : 07/04/2553 15:45:09

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by U Protect Co., Ltd.
Tel. 02-7433998  Fax. 02-7433997  Website. http://www.u-pt.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login