โอดีน 99 (ODINE 99)
ส่วนประกอบ: สารละลาย ไอโอดีน 60% สรรพคุณ: ใช้สำหรับเตรียมบ่อและระหว่างเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดปัญหาเรืองแสง แบคทีเรีย เหมาะสำหรับทำความสะอาดบ่อที่เคยมีโรคระบาด โดยไม่กระทบต่อคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอน อัตราการใช้: บ่อเพาะฟักหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้20ซีซีต่อน้ำ20ล. เตรียมบ่อเลี้ยง ใช้ 1 ลิตร/บ่อ2-4ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 10 ลิตร ขนาดบรรจุ:1 ลิตร
Last Update : 14:47:42 13/05/2012
ไอโอดีน 55 (IODINE 55)
ส่วนประกอบ: สารละลาย ไอโอดีน 55% สรรพคุณ: ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสปอร์ ขจัดปัญหาแทรกซ้อนของแบคทีเรีย อัตราการใช้: บ่อเพาะฟัก ใช้ 1-2ซีซี.ต่อปริมาตรน้ำ 10 ลิตร บ่อดินใช้ 0.25-1ลิตรต่อไร่ ล้าง ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-2 ซีซีต่อน้ำ 10ลิตร ขนาดบรรจุ:1 ลิตร 4ลิตร
Last Update : 14:46:42 13/05/2012
ยูนิดีน (UNIDINE)
ส่วนประกอบ: สารละลายโพวิโดน ไอโอดีน 20 ส่วนใน100ส่วน สรรพคุณ: ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย(วิบริโอ) , เชื้อรา ,โปรโตซัว, และไวรัสในน้ำ ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมก่อนปล่อยเลี้ยง ล้างทำความสะอากบ่อเพาะฟัก,บ่อเลี้ยง ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์บ่อเลี้ยง อัตราการใช้: บ่อเพาะฟัก ใช้ 10 ซีซี.ต่อปริมาตรน้ำ 1 ตัน บ่อดินใช้ 0.5 ลิตรต่อไร่ ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-0.25 ซีซีต่อน้ำ 10ลิตร ขนาดบรรจุ:1 ลิตร 4ลิตร และ 20 ลิตร
Last Update : 14:45:55 13/05/2012
น๊อคซู (KNOCK-ZOO)
Last Update : 14:45:06 13/05/2012
กลูต้าคลีน (GLUTACLEAN)
ส่วนประกอบ: กลูตารอลดีไฮด์ บี.เค.ซี. สารคงสภาพ สรรพคุณ: ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (วิบริโอ) เชื้อรา ไวรัส (ในน้ำ) และซูโอแทนเนียม ระหว่างการเลี้ยงลดปัญหา การระบาดของเชื้อโรค ใช้ฟอกเหงืก กำจัดตะไคร่ที่เกาะตามตัว ไม่ตกค้างไม่มีผลต่อแพลงก์ตอน ใช้ฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ อัตราการใช้: กรณีฆ่าเชื่อ ใช้ 0.5-1.0 พีพีเอ็มต่อไร่ (0.8-1.6ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร) กรณีฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ ใช้ 1 ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร ขนาดบรรจุ: 3.8 ลิตร/แกลลอน และ 20ลิตร/ถัง
Last Update : 14:44:15 13/05/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2729
Total View
28676

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
โอดีน 99 (ODINE 99)
ส่วนประกอบ: สารละลาย ไอโอดีน 60% สรรพคุณ: ใช้สำหรับเตรียมบ่อและระหว่างเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดปัญหาเรืองแสง แบคทีเรีย เหมาะสำหรับทำความสะอาดบ่อที่เคยมีโรคระบาด โดยไม่กระทบต่อคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอน อัตราการใช้: บ่อเพาะฟักหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้20ซีซีต่อน้ำ20ล. เตรียมบ่อเลี้ยง ใช้ 1 ลิตร/บ่อ2-4ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 10 ลิตร ขนาดบรรจุ:1 ลิตร
Last Update : 13/05/2555 14:47:42
ไอโอดีน 55 (IODINE 55)
ส่วนประกอบ: สารละลาย ไอโอดีน 55% สรรพคุณ: ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสปอร์ ขจัดปัญหาแทรกซ้อนของแบคทีเรีย อัตราการใช้: บ่อเพาะฟัก ใช้ 1-2ซีซี.ต่อปริมาตรน้ำ 10 ลิตร บ่อดินใช้ 0.25-1ลิตรต่อไร่ ล้าง ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-2 ซีซีต่อน้ำ 10ลิตร ขนาดบรรจุ:1 ลิตร 4ลิตร
Last Update : 13/05/2555 14:46:42
ยูนิดีน (UNIDINE)
ส่วนประกอบ: สารละลายโพวิโดน ไอโอดีน 20 ส่วนใน100ส่วน สรรพคุณ: ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย(วิบริโอ) , เชื้อรา ,โปรโตซัว, และไวรัสในน้ำ ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมก่อนปล่อยเลี้ยง ล้างทำความสะอากบ่อเพาะฟัก,บ่อเลี้ยง ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์บ่อเลี้ยง อัตราการใช้: บ่อเพาะฟัก ใช้ 10 ซีซี.ต่อปริมาตรน้ำ 1 ตัน บ่อดินใช้ 0.5 ลิตรต่อไร่ ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-0.25 ซีซีต่อน้ำ 10ลิตร ขนาดบรรจุ:1 ลิตร 4ลิตร และ 20 ลิตร
Last Update : 13/05/2555 14:45:55
น๊อคซู (KNOCK-ZOO)
Last Update : 13/05/2555 14:45:06
กลูต้าคลีน (GLUTACLEAN)
ส่วนประกอบ: กลูตารอลดีไฮด์ บี.เค.ซี. สารคงสภาพ สรรพคุณ: ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (วิบริโอ) เชื้อรา ไวรัส (ในน้ำ) และซูโอแทนเนียม ระหว่างการเลี้ยงลดปัญหา การระบาดของเชื้อโรค ใช้ฟอกเหงืก กำจัดตะไคร่ที่เกาะตามตัว ไม่ตกค้างไม่มีผลต่อแพลงก์ตอน ใช้ฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ อัตราการใช้: กรณีฆ่าเชื่อ ใช้ 0.5-1.0 พีพีเอ็มต่อไร่ (0.8-1.6ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร) กรณีฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ ใช้ 1 ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร ขนาดบรรจุ: 3.8 ลิตร/แกลลอน และ 20ลิตร/ถัง
Last Update : 13/05/2555 14:44:15

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by UNITY TECHNOPRODUCT CO.,LTD.
Tel. 02-5831070  Fax. 02-9605463  Website. -
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login