ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ขนาด 18 ออนซ์
Brand : NASCO
Model : B01065WA
ความจุ: 18 ออนซ์ (532 มิลลิลิตร) ขนาด : 11.5 x 23 เซนติเมตร, หนา 0.064 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 500 ใบ/1กล่อง
Last Update : 14:15:34 15/07/2015
เครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Brand : ecoTechnic
Model : ecoTop
Above Grade Oil/Water Separator The clear idea.
Last Update : 13:53:50 15/07/2015
ADI On Line Analyser
Brand : applikon
Model : ADI 2011, ADI 2013, ADI 2014, ADI 2020 & 2015
เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ค่าทางเคมี ที่เราต้องการทราบในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประเภทต่าง ๆ
Last Update : 13:42:41 15/07/2015
ถุงเก็บตัวอย่าง
Brand : Nasco
Whirl-PAK Sterile Laboratory Sample Bags
Last Update : 11:04:39 15/07/2015
เทคโนโลยีการกรองด้วย Ultrafiltration Membrane
Brand : TRISEP
Successful Operation on Wastewater, Surface Water and Potable Water 􀀹 Specially formulated, 0.05 micron, hydrophilic membrane chemistry allows for backflushing capabilities 􀀹 Completely re-engineered spiral wound membrane for high flow, high solids applications delivers feedwater and aeration more efficiently 􀀹 Air Scour & Backflushing minimize membrane fouling 􀀹 Submersible, negative pressure design 􀀹 High flow, low energy design minimizes fouling potential 􀀹 No risk of fiber breakage
Last Update : 14:11:00 24/08/2010

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
838
Total View
83387

Products list by Category (Total 19 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ขนาด 18 ออนซ์
Brand name:NASCO
Model:B01065WA
ความจุ: 18 ออนซ์ (532 มิลลิลิตร) ขนาด : 11.5 x 23 เซนติเมตร, หนา 0.064 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 500 ใบ/1กล่อง
Last Update : 15/07/2558 14:15:34
ADI On Line Analyser
Brand name:applikon
Model:ADI 2011, ADI 2013, ADI 2014, ADI 2020 & 2015
เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ค่าทางเคมี ที่เราต้องการทราบในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประเภทต่าง ๆ
Last Update : 15/07/2558 13:42:41
ถุงเก็บตัวอย่าง
Brand name:Nasco
Whirl-PAK Sterile Laboratory Sample Bags
Last Update : 15/07/2558 11:04:39
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติ
Model:6700 Series Sampler
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำอัตโนมัติ ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารและสามารถเก็บตัวอย่างแบบ Sequential หรือ Composite
Last Update : 19/03/2553 10:55:22
DeltaMag DS Series Flanged Flowtubes
Brand name:DeltaForce™
Model:DeltaMag DS Series
Last Update : 03/10/2545 19:13:20
Hydrolab Quanta Multi-parameter Water Quality Instruments
Brand name:Quanta®
เป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายดัชนี สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้หลายพารามิเตอร์ในเวลาเดียวกัน
Last Update : 03/10/2545 19:11:28
เครื่องเก็บตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
Model:6100 VOC Sampler
เครื่องเก็บตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (Volatile Organic Compound) อัตโนมัติ
Last Update : 03/10/2545 19:02:42
Streaming Current Monitor/Controller
Brand name:CHEMTRAC
Model:SCM 2500 XRD & SCC 3500 XRD
Last Update : 03/10/2545 18:51:23
Level Gauge for Water and Wastewater
Brand name:Consilium
Model:Aquatape™ Level Gauge for Water and Wastewater
Last Update : 03/10/2545 18:42:52
Water Treatment Technologies
Brand name:ecoTECHNIC
Model:ecoSep Below Grade Oil Water Separator
Last Update : 02/10/2545 23:50:12
Deltamass Flowmeter
Brand name:DeltaForce™
Last Update : 02/10/2545 23:44:05
DeltaPulse Series Transmitters
Brand name:DeltaForce™
Model:DeltaPulse Series
Last Update : 02/10/2545 23:40:38
DemiMag DM Series Flowtubes
Brand name:DeltaForce™
Model:DemiMag DM Series
Last Update : 02/10/2545 23:39:06
Hydrolab Quanta*G Multi-parameter Water Quality
Brand name:Quanta ?G®
Model:Quanta * G
Instruments Quanta * G ถูกออกแบบมาเพื่อการวัดน้ำใต้ดินโดยเฉพาะ โดยสามารถวัดค่าอย่างต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 8 ค่า แตกต่างกัน
Last Update : 02/10/2545 23:29:44
Hydrolab Water Quality Monitoring Instrument
Brand name:Hydrolab
Model:NEW SERIES 4a
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายหัววัด เหมาะกับงานวิเคราะห์ในทุกสภาพแหล่งน้ำและสามารถวิเคราะห์แบบติดตั้งถาวรใต้น้ำได้
Last Update : 02/10/2545 23:16:34
Open Channel Flow Meter
Brand name:ISCO
Model:4250 Area Velocity
เหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลในบริเวณที่มีโอกาสที่ของเหลงจะไหลเต็มท่อได้หรือในบริเวณที่อาจมีการไหลย้อนกลับ
Last Update : 02/10/2545 23:11:17
Open Channel Flow Meter
Brand name:ISCO
Model:4230 Bubble
เหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลในของเหลวที่มีการกัดกร่อนจากสารเคมี
Last Update : 02/10/2545 23:00:16
Open Channel Flow Meter
Brand name:ISCO
Model:4220 Submerged Probe
เหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลในบริเวณที่มี กระแสลม, กระแสน้ำ, หรือ ฟองเข้ามาเกี่ยวข้อง
Last Update : 02/10/2545 22:57:56
Open Channel Flow Meter
Brand name:ISCO
Model:4210 Ultrasonic
เหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลในของเหลวที่มีส่วนประกอบของสารเคมี, ไขมัน, และตะกอนต่าง ๆ
Last Update : 02/10/2545 22:55:05

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by SIAMPOLLUTEK COMPANY LIMITED
Tel. 0-2747-8233  Fax. 0-2747-6185  Website. http://www.siampollutek.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login