Hand bill
Brand : Hand bill
Last Update : 14:45:46 04/02/2010
Catalogue
Brand : Catalogue
Last Update : 13:25:22 28/01/2010
User manual
Brand : User manual
Last Update : 13:20:29 26/01/2010
Magazine
Brand : Magazine
รูปแบบและลักษณะของหนังสือ มีการพับและเย็บเข้าเล่ม มีแบบปกอ่อนและปกแข็ง กระดาษเนื้อในมีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปแบบตามความ ต้องการ สามารถเพิ่มความสวยงามได้เพื่อเพิ่มมูลค่า และความน่าสนใจของตัวเนื้องาน อาทิเช่น เคลือบปก UV,Spot UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาด และต่อการเปียกน้ำ เดินทอง(Hot Stamp), ปั๊มนูน(Embossing)
Last Update : 13:00:17 25/01/2010
Pocket book
Brand : Pocket book
Last Update : 12:43:49 25/01/2010

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2962
Total View
28666

Products list by Category (Total 6 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Hand bill
Brand name:Hand bill
Last Update : 04/02/2553 14:45:46
Catalogue
Brand name:Catalogue
Last Update : 28/01/2553 13:25:22
User manual
Brand name:User manual
Last Update : 26/01/2553 13:20:29
Magazine
Brand name:Magazine
รูปแบบและลักษณะของหนังสือ มีการพับและเย็บเข้าเล่ม มีแบบปกอ่อนและปกแข็ง กระดาษเนื้อในมีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปแบบตามความ ต้องการ สามารถเพิ่มความสวยงามได้เพื่อเพิ่มมูลค่า และความน่าสนใจของตัวเนื้องาน อาทิเช่น เคลือบปก UV,Spot UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาด และต่อการเปียกน้ำ เดินทอง(Hot Stamp), ปั๊มนูน(Embossing)
Last Update : 25/01/2553 13:00:17
Pocket book
Brand name:Pocket book
Last Update : 25/01/2553 12:43:49
Directory
Brand name:Directory
Last Update : 25/01/2553 12:32:50

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Proud Press (2002) Company Limited
Tel. 0-2398-9741-5  Fax. 0-23989747
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login