รถดัมพ์และรถพ่วง
จากการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตเพลาล้อ และกระบอกยกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับโลกกับเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ ทำให้บริษัท ฯ สามารถผลิตรถดัมพ์และรถพ่วงที่สวยงาม แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานหนัก น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ สามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคัน และมีหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า
Last Update : 13:34:50 13/05/2012
หลังคากระบะเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถปิคอัพ
จากการเป็นผู้ผลิตหลังคากระบะเหล็กรายแรกและรายเดียวของโลก ที่ผลิตหลังคารถปิคอัพที่ทำจากแผ่นเหล็กชุบสีกันสนิมความหนา 0.8 มิลลิเมตร โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตและการพ่นสี มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ทำให้หลังคาเหล็กของบริษัท ฯ มีข้อได้เปรียบในด้านความแข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา ปลอดภัย และสวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถปิคอัพ อาทิเช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) ที่ปัดน้ำฝน ตะแกรงหลังคา แอร์แขวน ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ “สามมิตร”
Last Update : 13:33:52 13/05/2012
ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ
บริษัท ฯ ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับประกอบเป็นโครงรถยนต์ และชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ให้กับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะที่บริษัท ฯ ผลิตได้มีความหนาระหว่าง 0.6 - 6 ม.ม. โดยใช้ทั้งเหล็กรีดร้อน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปขนาดใหญ่ และเหล็กรีดเย็น สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปขนาดเล็ก และต้องการผิวสัมผัสที่เรียบและสวยงาม
Last Update : 13:33:10 13/05/2012
อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบรถยนต์และตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท ฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด ซึ่งใช้ในการจับยึดชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะเพื่อเชื่อมประกอบเป็นโครงรถยนต์ และชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (Assembly Jig) และเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนรถยนต์ (Checking fixture) โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อุปกรณ์จับยึดที่ผลิตมีทั้งอุปกรณ์จับยึดแบบธรรมดา และอุปกรณ์จับยึดแบบอัตโนมัติ ซึ่งบังคับการจับชิ้นงานด้วยระบบ Hydraulic หรือระบบ Pneumatic
Last Update : 13:32:32 13/05/2012
แม่พิมพ์
ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่ถ่ายทอดจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก บริษัท ฯ ได้ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังและโครงรถยนต์ แม่พิมพ์ที่ผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) และ แม่พิมพ์ชนิดต่อเนื่อง (Progressive Die) โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2000 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 18 C Class ต่อเดือน เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
Last Update : 13:31:18 13/05/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2595
Total View
30134

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
รถดัมพ์และรถพ่วง
จากการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตเพลาล้อ และกระบอกยกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับโลกกับเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ ทำให้บริษัท ฯ สามารถผลิตรถดัมพ์และรถพ่วงที่สวยงาม แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานหนัก น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ สามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคัน และมีหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า
Last Update : 13/05/2555 13:34:50
หลังคากระบะเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถปิคอัพ
จากการเป็นผู้ผลิตหลังคากระบะเหล็กรายแรกและรายเดียวของโลก ที่ผลิตหลังคารถปิคอัพที่ทำจากแผ่นเหล็กชุบสีกันสนิมความหนา 0.8 มิลลิเมตร โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตและการพ่นสี มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ทำให้หลังคาเหล็กของบริษัท ฯ มีข้อได้เปรียบในด้านความแข็งแกร่ง ทนทาน น้ำหนักเบา ปลอดภัย และสวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถปิคอัพ อาทิเช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) ที่ปัดน้ำฝน ตะแกรงหลังคา แอร์แขวน ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ “สามมิตร”
Last Update : 13/05/2555 13:33:52
ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ
บริษัท ฯ ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับประกอบเป็นโครงรถยนต์ และชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ให้กับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะที่บริษัท ฯ ผลิตได้มีความหนาระหว่าง 0.6 - 6 ม.ม. โดยใช้ทั้งเหล็กรีดร้อน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปขนาดใหญ่ และเหล็กรีดเย็น สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปขนาดเล็ก และต้องการผิวสัมผัสที่เรียบและสวยงาม
Last Update : 13/05/2555 13:33:10
อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบรถยนต์และตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท ฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด ซึ่งใช้ในการจับยึดชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะเพื่อเชื่อมประกอบเป็นโครงรถยนต์ และชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (Assembly Jig) และเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนรถยนต์ (Checking fixture) โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อุปกรณ์จับยึดที่ผลิตมีทั้งอุปกรณ์จับยึดแบบธรรมดา และอุปกรณ์จับยึดแบบอัตโนมัติ ซึ่งบังคับการจับชิ้นงานด้วยระบบ Hydraulic หรือระบบ Pneumatic
Last Update : 13/05/2555 13:32:32
แม่พิมพ์
ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่ถ่ายทอดจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก บริษัท ฯ ได้ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังและโครงรถยนต์ แม่พิมพ์ที่ผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) และ แม่พิมพ์ชนิดต่อเนื่อง (Progressive Die) โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2000 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 18 C Class ต่อเดือน เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
Last Update : 13/05/2555 13:31:18

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited.
Tel. 02-4200807  Fax. 02-4205527
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login