เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตู CRU-63
Brand : TAFF
Model : CRU-63
เครื่องบันทึกเวลาและเครื่องควบคุมการเข้า- ออก TAFF CRU-63 ระบบความปลอดภัย มิติใหม่ของการบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้า - ออก สำนักงาน ด้วยบัตรหรือการสแกนลายนิ้วมือ ( FingerPrint )รุ่นนี้ออกแบบเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทั้งขนาดใหญ่ - กลาง - เล็ก ลดค่าใช้จ่าย ใช้งาน ง่าย สามารถเปิดประตูได้เพียงแค่ ปลายนิ้วสัมผัส สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ LAN และ RS-485 ทำงาน เป็น Stand Alone และเก็บ Record ได้จำนวน 6,000 Records เก็บลายนิ้วมือได้ 6,600 ลาย นิ้วมือ รองรับรหัสได้สูงสุดที่ 3,300 รหัส กำหนดสิทธิการเข้า - ออก และดูรายงานการเข้า - ออกด้วยโปรแกรม
Last Update : 07:02:15 17/03/2012
เครื่องบันทึกเวลา CRU-43
Brand : TAFF
Model : CRU-43
TAFF MK V รุ่น CRU-43 ออกแบบพิเศษ สำหรับบันทึกเวลา การเข้า-ออกของพนักงานสามารถใช้งานร่วมกับบัตรพนัก งาน และลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และป้องกัน การรูดบัตร แทนกันของพนักงาน และความ พิเศษของรุ่น CRU-43 นี้ ออกแบบให้สามารถ เปลี่ยนหน้ากากฝาหน้าได้ ง่ายสามารถเปลี่ยนได้ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เครื่องดูใหม่ เสมอตลอดเวลา
Last Update : 02:08:14 16/03/2012
GPS Vehicle (online)
Brand : TAFF
Model : GPRS GPS Vehicle Tracking System (online)
ด้วยเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม Global Positioning System (GPS) และนำมาใช้ร่วมกับเทค โนโลยี GPRS ของมือถือเมื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นTAFF GPS VehicleTracking System จะสามารถให้ข้อมูล การเดินทางต่างๆ เช่น แสดงเส้นทางการเดินของรถ การใช้ ความเร็วตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสุดท้ายของการเดินทาง และด้วยเทคโนโลยี GPRS ที่จะมีการส่งพิกัดที่ TAFF GPS Tracking รับมาจากดาวเทียมและส่งมาที่ Web Server โดย ผ่านโครงข่ายInternet จะทำให้ส่วนกลางรู้ได้ทันทีว่าขณะนี้ รถอยู่ที่ไหนขับด้วยความเร็วเท่าใด เป็นต้น
Last Update : 11:20:25 14/03/2012
Time Recorder CRU61-FO
Brand : TAFF
Model : CRU61-FO
เครื่องบันทึกเวลา TAFF CRU-61-FO มือขวาฝ่ายบุคคล มิติใหม่ของการบันทึกเวลาด้วยระบบ ลายนิ้วมือ ( FingerPrint ) รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสำนักงาน ขนาดเล็ก-กลาง ที่ต้องการเช็คเวลาด้วยการอ่านลายนิ้วมือ ทดแทนเครื่องตอกบัตรแบบเดิม ในราคาในระดับ SMEs จุดเด่น ของเครื่องรุ่น CRU-61-F0 สามารถอ่านลายนิ้วมือ
Last Update :

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
478
Total View
148155

Products list by Category (Total 10 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตู CRU-63
Brand name:TAFF
Model:CRU-63
เครื่องบันทึกเวลาและเครื่องควบคุมการเข้า- ออก TAFF CRU-63 ระบบความปลอดภัย มิติใหม่ของการบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้า - ออก สำนักงาน ด้วยบัตรหรือการสแกนลายนิ้วมือ ( FingerPrint )รุ่นนี้ออกแบบเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทั้งขนาดใหญ่ - กลาง - เล็ก ลดค่าใช้จ่าย ใช้งาน ง่าย สามารถเปิดประตูได้เพียงแค่ ปลายนิ้วสัมผัส สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ LAN และ RS-485 ทำงาน เป็น Stand Alone และเก็บ Record ได้จำนวน 6,000 Records เก็บลายนิ้วมือได้ 6,600 ลาย นิ้วมือ รองรับรหัสได้สูงสุดที่ 3,300 รหัส กำหนดสิทธิการเข้า - ออก และดูรายงานการเข้า - ออกด้วยโปรแกรม
Last Update : 17/03/2555 07:02:15
เครื่องบันทึกเวลา CRU-43
Brand name:TAFF
Model:CRU-43
TAFF MK V รุ่น CRU-43 ออกแบบพิเศษ สำหรับบันทึกเวลา การเข้า-ออกของพนักงานสามารถใช้งานร่วมกับบัตรพนัก งาน และลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และป้องกัน การรูดบัตร แทนกันของพนักงาน และความ พิเศษของรุ่น CRU-43 นี้ ออกแบบให้สามารถ เปลี่ยนหน้ากากฝาหน้าได้ ง่ายสามารถเปลี่ยนได้ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เครื่องดูใหม่ เสมอตลอดเวลา
Last Update : 16/03/2555 02:08:14
GPS Vehicle (online)
Brand name:TAFF
Model:GPRS GPS Vehicle Tracking System (online)
ด้วยเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม Global Positioning System (GPS) และนำมาใช้ร่วมกับเทค โนโลยี GPRS ของมือถือเมื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นTAFF GPS VehicleTracking System จะสามารถให้ข้อมูล การเดินทางต่างๆ เช่น แสดงเส้นทางการเดินของรถ การใช้ ความเร็วตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสุดท้ายของการเดินทาง และด้วยเทคโนโลยี GPRS ที่จะมีการส่งพิกัดที่ TAFF GPS Tracking รับมาจากดาวเทียมและส่งมาที่ Web Server โดย ผ่านโครงข่ายInternet จะทำให้ส่วนกลางรู้ได้ทันทีว่าขณะนี้ รถอยู่ที่ไหนขับด้วยความเร็วเท่าใด เป็นต้น
Last Update : 14/03/2555 11:20:25
Time Recorder CRU61-FO
Brand name:TAFF
Model:CRU61-FO
เครื่องบันทึกเวลา TAFF CRU-61-FO มือขวาฝ่ายบุคคล มิติใหม่ของการบันทึกเวลาด้วยระบบ ลายนิ้วมือ ( FingerPrint ) รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสำนักงาน ขนาดเล็ก-กลาง ที่ต้องการเช็คเวลาด้วยการอ่านลายนิ้วมือ ทดแทนเครื่องตอกบัตรแบบเดิม ในราคาในระดับ SMEs จุดเด่น ของเครื่องรุ่น CRU-61-F0 สามารถอ่านลายนิ้วมือ
Last Update :
Access Control CRU-51
Brand name:TAFF
Model:CRU-51
Access Control CRU-51เครื่องควบคุมประตูเข้า-ออก TAFF CRU-51มีรูปร่างสวยงามเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน คอนโด อพาร์ทเมนต ์สามารถติดตั้งหน้าห้องทางเข้าได้ พร้อมทั้งมี Alarm เตือนกรณีเปิดประตูค้าง ไว้เกินเวลาที่กำหนด สามารถยกเลิกได้กรณีมีการเปิด ค้างนานๆ เพื่อซ่อมแซม หรือขนย้ายสิ่งของ
Last Update :
GPS Vehicle (offline)
Brand name:TAFF
Model:GPS Vehicle Tracking System (offline)
GPS Vehicle Tracking System (offline) GPRS GPS Vehicle Tracking System (online) ระบบบันทึกการใช้งานยานพาหนะเหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการ บริหารจัดการด้านการขนส่ง การขาย และการบริการ โดย พิจารณาจากข้อมูลการใช้งาน ยานพาหนะซึ่งได้แก่ เวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดการขับรถ ระยะทาง ความเร็วของรถ เวลารวมที่รถหยุดและเส้นทาง การเดินรถเป็นต้น ระบบนี้ใช้ เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System)ให้ความแม่นยำสูงในการบอกตำแหน่ง การติดตั้งทำได้สะดวก และ มีราคาไม่แพง
Last Update :
Data Terminal System
Brand name:TAFF
Model:Data Terminal System
GPS Vehicle Tracking System (offline) GPRS GPS Vehicle Tracking System (online) เครื่องบันทึกการซื้ออาหารCanteen Management System เป็นระบบที่ใช้ในโรงอาหาร เพื่อลดปัญหาการทุจริต ลด ความยุ่งยาก ในการคิดเงิน ลดการใช้คูปอง (ที่แจกตอนสิ้นเดือน)โดยใช้บัตรประจำตัว พนักงาน ในการซื้ออาหารแทนทั้ง Barcode และContactless Smart Card ควบคู่กับโปรแกรม Canteen ซึ่งสามารถคำ-นวณออกรายงานต่างๆ รวมทั้งส่งยอดเข้า โปรแกรม Payroll ได้อีกด้วย
Last Update :
Carpark
Brand name:TAFF
เครื่องบันทึกการเข้า-ออกรถยนต์ผู้นำหน้าในตลาดด้านระบบควบคุมบริหารและจัดการรถยนต์ ที่ผ่านเข้าหรือออกสถานที่จอดรถ ที่ผลิตเป็นอุปกรณ์ Hardware คงทน ต่อสภาพแวดล้อม ใช้งานสภาวะกลางแจ้ง อุปกรณ์สามารถทำงานในลักษณะStand - Alone ระบบทำงานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกลัว ข้อมูลสูญหาย หรืออุปกรณ์ หยุดการทำงาน ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
Last Update :
Card
Brand name:-
บัตรพนักงาน บัตร Contactless Smart Card คือ บัตรประจำตัวพนักงาน ที่ใช้ควบคู่กับ เครื่องบันทึก เวลารุ่น Contactless Smart Card ซึ่งมีขีดความสามารถมากกว่า บัตรทั่วไป บัตรดังกล่าว จะทำงานเชื่อมผ่านชิป และจะเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้บนชิป นอกจากนี้ยังมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และง่ายต่อการใช้งาน คือ เพียงแค่คุณนำบัตรสัมผัสตัว เครื่องบันทึกเวลา ที่ระยะห่างประมาณ 0-10 ซม. ก็สามารถ บันทึกเวลาได้ทันที ทำให้ไม่เสียเวลา และบัตรจะมี ความจุ 1 Kbyte ซึ่งสามารถเก็บรหัสพนักงาน ชื่อ และข้อมูลการบันทึก เวลา 60 ครั้งหลังสุด
Last Update :

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Matertech International Co., Ltd.
Tel. 02-952-7280-3  Fax. 02-580-6414  Website. www.mastertech.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login