คุณสมบัติพลาสติก
พลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีสัญลักษณ์และคุณสมบัติแตกต่างกันออกเป็น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทราบรายละเอียดดังกล่าว เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
Last Update : 22:02:03 17/11/2010
MODEL 12
Brand : CUP & LID
Last Update : 21:14:09 20/02/2011
MODEL 11
Brand : CLAMSHELL
Last Update : 21:07:31 20/02/2011
MODEL 10
Brand : PP CLAMSHELL
Last Update : 21:06:18 20/02/2011
MODEL 9
Brand : TRAY KEYBOARD
Last Update : 20:57:55 20/02/2011
MODEL 8
Brand : HIPS TRAY
Last Update : 20:56:02 20/02/2011
Vacuum Forming
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
903
Total View
79911

Products list by Category (Total 11 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
MODEL 12
Brand name:CUP & LID
Last Update : 20/02/2554 21:14:09
MODEL 11
Brand name:CLAMSHELL
Last Update : 20/02/2554 21:07:31
MODEL 10
Brand name:PP CLAMSHELL
Last Update : 20/02/2554 21:06:18
MODEL 9
Brand name:TRAY KEYBOARD
Last Update : 20/02/2554 20:57:55
MODEL 8
Brand name:HIPS TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:56:02
MODEL 7
Brand name:PP TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:54:41
MODEL 6
Brand name:APET TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:53:44
MODEL 5
Brand name:BASE & COVER TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:52:41
MODEL 3
Brand name:PP TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:49:20
MODEL 2
Brand name:PS TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:48:12
MODEL 1
Brand name:PS TRAY
Last Update : 20/02/2554 20:46:33

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by WORLDPLAST LIMITED
Tel. (66) 0-3572-1979  Fax. (66) 0-3572-1980  Website. www.wp.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login