เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 15:11:16 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 15:06:05 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:02:28 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:01:48 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 15:00:51 02/08/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
319
Total View
177278

Products list by Category (Total 155 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เครื่องเขย่ากรวยสกัด (Funnel Shaker)
Brand name:EYELA, Japan.
Model:MMV-1000W
เครื่องเขย่ากรวยสกัด (Funnel Shaker)
Last Update : 12/09/2559 16:02:39
เครื่องชั่งละเอียด 5 ตำแหน่งในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer
Brand name:OHAUS, USA.
เครื่องชั่งละเอียด 5 ตำแหน่งในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer Semi-Micro Balance
Last Update : 16/02/2559 14:35:53
ตู้บ่มเชื้อควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (New Brunswick - CO2 Incubator)
Brand name:Eppendorf, Germany.
Model:New Brunswick CO2 Incubator
ตู้บ่มเชื้อควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (New Brunswick - CO2 Incubator)
Last Update : 13/08/2557 09:30:57
ตู้บ่มเชื้อควบคุม CO2 แบบเขย่า (New Brunswick - CO2 Incubator Shaker)
Brand name:Eppendorf, Germany.
Model:New Brunswick S41i
ตู้บ่มเชื้อควบคุม CO2 แบบเขย่า (New Brunswick - CO2 Incubator Shaker)
Last Update : 13/08/2557 09:28:46
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 130L EP
Brand name:Soltec, Italy.
Model:130L EP
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 130L EP
Last Update : 11/08/2557 07:52:06
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 90L EP
Brand name:Soltec, Italy.
Model:90L EP
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 90L EP
Last Update : 11/08/2557 07:48:24
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 5300EP
Brand name:Soltec, Italy.
Model:5300 EP
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 5300EP
Last Update : 11/08/2557 07:43:45
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 3300EP
Brand name:Soltec, Italy.
Model:3300 EP
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 3300EP
Last Update : 11/08/2557 07:40:00
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 3200L EP
Brand name:Soltec, Italy.
Model:3200 L EP
อ่างทำความสะอาดความถี่สูง (Ultrasonic Bath) 3200L EP
Last Update : 11/08/2557 07:32:28
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-2600
Brand name:EYELA, Japan.
Model:CA-2600
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-2600
Last Update : 31/07/2557 13:47:51
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1111
Brand name:EYELA, Japan.
Model:CCA-1111
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1111
Last Update : 31/07/2557 13:38:17
เตาเผาอุณหภูมิสูง (NEY-Furnace) รุ่น A-Series
Brand name:Dentsply Prosthetics, USA.
เตาเผาอุณหภูมิสูง (NEY-Furnace) รุ่น A-Series
Last Update : 29/07/2557 12:59:56
เตาเผาอุณหภูมิสูง (NEY-Furnace) รุ่น 3-Series
Brand name:Dentsply Prosthetics, USA.
เตาเผาอุณหภูมิสูง (NEY-Furnace) รุ่น 3-Series
Last Update : 29/07/2557 12:56:58
เตาเผาอุณหภูมิสูง (NEY-Furnace) รุ่น D-Series
Brand name:Dentsply Prosthetics, USA.
เตาเผาอุณหภูมิสูง (NEY-Furnace) รุ่น D-Series
Last Update : 29/07/2557 12:52:48
เครื่องชั่งละเอียดในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer
Brand name:OHAUS, USA.
เครื่องชั่งละเอียดในงานวิเคราะห์ รุ่น Explorer
Last Update : 29/07/2557 09:23:48
เครื่องวัดความขาวของแป้ง (Whiteness Tester) C-130
Brand name:Kett, Japan
เครื่องวัดความขาวของแป้ง (Whiteness Tester) C-130
Last Update : 21/07/2557 13:53:53
เครื่องวัดความหนืดของแป้งสาลี (Amylograph E)
Brand name:BRABENDER, Germany
เครื่องวัดความหนืดของแป้งสาลี (Amylograph E)
Last Update : 21/07/2557 11:33:38
เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)
Brand name:BRABENDER, Germany
เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)
Last Update : 21/07/2557 11:28:20
เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)
Brand name:BRABENDER, Germany
เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)
Last Update : 21/07/2557 11:24:03
เครื่องชั่งละเอียด (Adventure)
Brand name:OHAUS
เครื่องชั่งละเอียดในห้องปฏิบัติการ รุ่น Adventure
Last Update : 17/07/2557 13:06:08

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login