การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร
รหัสที่ใช้ใน Catalog คือ การสื่อสารจากภายในถึงลูกค้า รหัสที่ใช้ภายในองค์กร ก็คือ การสื่อสารเพื่อประสานงาน ดังนั้น รหัสที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ลูกค้าจนถึงผู้ผลิตควรใช้รหัส เหมือนกันเพื่อความง่ายในการประสานงาน
Last Update : 12:34:06 05/09/2016
Last Update : 14:18:16 23/07/2016
สมุดนักเรียน กับเรื่องที่ต้องรู้ อย่าโดนหลอก
ความรู้เบื้องต้น ให้จัดซื้อให้ได้สมุดนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
Last Update : 13:00:44 21/07/2016
มาตรฐานสมุดนักเรียน
มาตรฐานสมุดนักเรียนในประเทศไทย
Last Update : 00:46:33 30/07/2015
สมุดนักเรียน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Brand : Null
Model : N2
สมุดนักเรียนมาตรฐาน 4 สี
Last Update : 11:26:21 04/08/2016
สมุดนักเรียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand : TBH
Model : N3
สมุดนักเรียน พิมพ์ 4 สี เนื้อกระดาษ 60g
Last Update : 10:40:08 04/08/2016
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Brand : School Port
Model : Unity
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Last Update : 11:22:55 15/01/2016
ประกาศณียบัตร
Brand : บ้านไหม
Model : ไหมสาคร
ประกาศณียบัตร
Last Update : 11:06:55 15/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
243
Total View
211183

Products list by Category (Total 136 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ดินสอแรเงาตราม้า #9900/5H-6B
Brand name:Horse
Model:020
Last Update : 10/07/2558 09:34:21
ดินสอแรงเงา ตราม้า #9100
Brand name:Horse
Model:015
Last Update : 10/07/2558 09:33:26
ดินสอต่อใส้เพนคอม หัวฟุตบอล
Brand name:Poncom
Model:051
Last Update : 10/07/2558 09:21:08
ดินสอต่อใส้เพนคอม หัวพัดลม
Brand name:Poncom
Model:049
Last Update : 10/07/2558 09:20:07
ดินสอต่อใส้เพนคอม หัวจราจร
Brand name:Poncom
Model:046
Last Update : 10/07/2558 09:17:44
ดินสอต่อใส้เพนคอม 2B คอมพิวเตอร์
Brand name:Poncom
Model:053
Last Update : 10/07/2558 09:16:57
ดินสอต่อใส่เพนคอม หัวยางลบแฟนซี
Brand name:Poncom
Model:041
Last Update : 10/07/2558 09:16:02
ดินสอต่อใส่เพนคอม #07LM-4
Brand name:Poncom
Model:043
Last Update : 10/07/2558 09:15:08
ดินสอดำเพนคอม #2020/มียางลบ
Brand name:Poncom
Model:044
Last Update : 10/07/2558 09:11:44
ดินสอดำ ตราม้า #2200
Brand name:็็Horse
Model:013
Last Update : 10/07/2558 09:10:28
กบเหลาจีนแดง รูปสัตร์
Model:166
Last Update : 10/07/2558 09:09:25
ดินสอต่อใส้เพนคอม หัวนกหวีด
Brand name:Poncom
Model:054
Last Update : 09/07/2558 13:59:20
ดินสอกดเหล็ก
Brand name:Pencil
Model:072
Last Update : 09/07/2558 13:57:53
P7 : โปรชัวร์
Brand name:TBH
Model:โปร ชัวร์
โปรชัวร์
Last Update : 27/06/2558 00:46:31
P2 : หนังสือศิษย์รุ่น หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:หนังสือศิษย์เก่า
หนังสือศิษย์เก่า
Last Update : 27/06/2558 00:43:13

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by The Books House Co.,Ltd
Tel. 0915544536  Fax. 028949389  Website. www.tbh.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login