การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร
รหัสที่ใช้ใน Catalog คือ การสื่อสารจากภายในถึงลูกค้า รหัสที่ใช้ภายในองค์กร ก็คือ การสื่อสารเพื่อประสานงาน ดังนั้น รหัสที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ลูกค้าจนถึงผู้ผลิตควรใช้รหัส เหมือนกันเพื่อความง่ายในการประสานงาน
Last Update : 12:34:06 05/09/2016
Last Update : 14:18:16 23/07/2016
สมุดนักเรียน กับเรื่องที่ต้องรู้ อย่าโดนหลอก
ความรู้เบื้องต้น ให้จัดซื้อให้ได้สมุดนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
Last Update : 13:00:44 21/07/2016
มาตรฐานสมุดนักเรียน
มาตรฐานสมุดนักเรียนในประเทศไทย
Last Update : 00:46:33 30/07/2015
สมุดนักเรียน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Brand : Null
Model : N2
สมุดนักเรียนมาตรฐาน 4 สี
Last Update : 11:26:21 04/08/2016
สมุดนักเรียน : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand : TBH
Model : N3
สมุดนักเรียน พิมพ์ 4 สี เนื้อกระดาษ 60g
Last Update : 10:40:08 04/08/2016
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Brand : School Port
Model : Unity
แฟ้มพิมพ์ตราโรงเรียน
Last Update : 11:22:55 15/01/2016
ประกาศณียบัตร
Brand : บ้านไหม
Model : ไหมสาคร
ประกาศณียบัตร
Last Update : 11:06:55 15/01/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
259
Total View
198588

Products list by Category (Total 136 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
สมุดคัดภาษา : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Model:T11
สมุดภาษาจีน ปก 4 สี
Last Update : 14/08/2558 13:59:32
บัตรตอกเวลา
Brand name:TBH
Model:บัตรตอกเวลา
บัตรตอกเวลา
Last Update : 13/08/2558 09:42:36
คู่มือนักเรียน หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:คู่มือนักเรียน
คู่มือนักเรียน
Last Update : 13/08/2558 09:40:48
กระดาษคำตอบ
Model:กระดาษคำตอบ
Last Update : 13/08/2558 09:29:44
กระดาษเขียนแบบ
Model:กระดาษเขียนแบบ
Last Update : 13/08/2558 09:25:54
หนังสือสวดมนต์ หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:หนังสือสวดมนต์
หนังสือสวดมนต์
Last Update : 13/08/2558 09:12:31
สมุดบัญชีเบอร์2 : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Model:สวยงาม
บัญชี No.2 ปก 4 สี
Last Update : 13/08/2558 08:49:10
สมุดบันทึกการอ่าน : หมวดเอกลักษณ์ พิมพ์ 1 สี
Model:การอ่าน
งานสกรีน 1 สี
Last Update : 13/08/2558 08:37:34
สมุดบันทึกการอ่าน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Model:การอ่าน
สมุดบันทึกการอ่านหนังสือ งาน สกรีน 4 สี
Last Update : 13/08/2558 08:36:56
สมุดรายงาน : หมวดมาตรฐาน พิมพ์ 4 สี
Model:N5
สมุดรายงานพิมพ์ 4 สี /40 แผ่น รวมปก ปกหน้า 4 สี ปกหลังกระดาษแข็ง
Last Update : 13/08/2558 08:36:39
สมุดรายงาน : หมวสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Model:N5
สมุดรายงาน 4 สี ปกหลังกระดาษแข็ง 30 แผ่น รวมปก เนื้อ 60g
Last Update : 13/08/2558 08:36:21
สมุดรายงาน : หมวดเอกลักษณ์ พิมพ์ 1 สี
Brand name:TBH
Model:N4
สมุดรายงาน พิมพ์ตราโรงเรียน สถานศึกษา พิมพ์ 1 สี พิมพ์ปกหน้า 40 แผ่นรวมปก ปกน้ำตาล
Last Update : 13/08/2558 08:35:56
สมุดคัดภาษา : หมวดสวยงาม พิมพ์ 4 สี
Brand name:TBH
Model:ภาษาต้องคัด
สมุดสำหรับคัดภาษา ภาษาไทย จีน อังกฤษ
Last Update : 10/08/2558 15:14:47
สมุดวาดเขียน : หมวดเอกลํกษณ์ พิมพ์ 1 สี
Brand name:Drawing Book
Model:Drawing
สมุดสำหรับวาดรูป พิมพ์ตราโรงเรียน สกรีน
Last Update : 10/08/2558 11:55:05
ไม้พลอง
Last Update : 24/07/2558 16:34:17
ไม้ง่ามล.ญ/นน
Last Update : 24/07/2558 16:33:43

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by The Books House Co.,Ltd
Tel. 0915544536  Fax. 028949389  Website. www.tbh.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login